Jeszcze w tym roku spodziewane są kolejne podwyżki stóp procentowych w Szwajcarii. Czego mogą obawiać się Frankowicze? Czy podwyżki stóp sprawią, że kolejny raz wzrosną raty kredytów hipotecznych?


Frankowicze – wysokość rat

W czerwcu 2022 roku SNB w ramach zaostrzania polityki pieniężnej podniósł stopy procentowe aż o 75 punktów bazowych. Był to pierwszy wzrost od 15 lat.

Dodatkowo, od tamtego momentu, szwajcarskie stopy procentowe zostały podniesione jeszcze trzy razy – we wrześniu i grudniu 2022 roku oraz w marcu 2023 roku. To spowodowało, że stopa referencyjna banku wzrosła o 225 punktów bazowych – z minus 0,75 proc. do 1,50 proc.

W sierpniu ubiegłego roku stopa ta osiągnęła szczyt na poziomie 3,5 proc., a następnie spadła do 2,8 proc. w grudniu. W pierwszych dwóch miesiącach 2023 roku wzrosła do poziomu 3,3-3,4 proc., a w marcu spadła z powrotem do 2,9 proc.

wzrost stóp procentowych

Wzrost stóp procentowych

Jeśli dynamika cen w Szwajcarii pozostaje na podobnym poziomie jak w czerwcu zeszłego roku, to rynki oczekują, że Szwajcarski Bank Narodowy na kolejnych posiedzeniach – 22 czerwca i pod koniec września – ponownie podniesie stopy procentowe. Oczekuje się dwóch podwyżek o łącznej wartości 25 punktów bazowych. To sugeruje, że pułap cyklu podwyżek może wynieść 2 proc.

Decyzja decydentów z SNB o dalszym podnoszeniu stóp procentowych stanowi złą wiadomość dla Frankowiczów. Szacuje się, że w Polsce obecnie jest aktywnych 340 tysięcy frankowych kredytów mieszkaniowych o łącznej wartości 86 miliardów złotych. Obecnie za jednego franka płaci się około 4,70 zł, podczas gdy średni kurs przy udzielaniu hipotek w tej walucie wynosił około 2,55 zł. Ta duża różnica najbardziej wpływa na osoby zadłużone.

Jeśli zakładamy, że mamy do czynienia z frankowym kredytem hipotecznym na kwotę 300 tysięcy złotych i pozostało do spłaty jeszcze 15 lat, to tylko cztery ostatnie podwyżki stóp procentowych w Szwajcarii (łącznie o 225 punktów bazowych) spowodowały wzrost miesięcznej raty o około 320 złotych. Dodatkowo, ewentualne wzmocnienie franka szacunkowo może postawić klientów banków w jeszcze trudniejszej sytuacji.


Więcej informacji na portalu Biznes Interia.