Wyrok BPH – kolejne zwycięstwo dla Frankowiczów! Dnia 9. marca 2023 r. Sąd Apelacyjny w Białymstoku, I Wydział Cywilny, oddalił apelację pozwanego i przyznał powodom kwotę 4.050 zł na pokrycie kosztów procesu.

Zapadł wyrok BPH Bank. Wygrana Frankowiczów – odfrankowienie

Wygrana Frankowiczów to ważne osiągnięcie w ich długiej walce o odfrankowienie kredytów. Dzięki kolejnym korzystnym wyrokom sądowym, osoby poszkodowane kredytami we frankach szwajcarskich uzyskują szansę na odzyskanie sprawiedliwości i równowagi finansowej.

Odfrankowienie oznacza unieważnienie klauzul waloryzacyjnych i umożliwienie przeliczenia zobowiązań na złote według rzeczywistego kursu waluty w momencie udzielenia kredytu. To pozwala na zmniejszenie długu i skuteczne zabezpieczenie przed ryzykiem związanym z nagłymi wahnięciami kursu franka.

Tym samym, wyrok Sądu Okręgowego w Olsztynie I Wydziału Cywilnego sygn. I C 636/20 stał się prawomocny. Sąd wydał w nim korzystne rozstrzygnięcie na rzecz powodów. Zgodnie z tym wyrokiem:

Bank BPH S.A. został zobowiązany do zapłaty powodom kwoty 75.376,58 zł z ustawowymi odsetkami za opóźnienie, obowiązującymi od 19 kwietnia 2020 r. do dnia zapłaty.

Ponadto, Bank BPH S.A. został również zasądzony do zwrotu powodom kwoty 8.381,37 zł tytułem kosztów procesu, wraz z ustawowymi odsetkami, obowiązującymi od dnia uprawomocnienia się orzeczenia o kosztach procesu do dnia zapłaty.

To istotna wygrana dla powodów w ich staraniach o sprawiedliwe rozstrzygnięcie dotyczące trudnych kredytów frankowych. Jeśli i Ty potrzebujesz pomocy w podobnej sprawie, zachęcamy do skontaktowania się z naszym zespołem doświadczonych specjalistów. Wspólnie zrozumiemy Twoją sytuację i poprowadzimy Cię przez proces, aby osiągnąć pozytywny wynik. Nie czekaj, działaj już dziś!