Rozpoczęcie restrukturyzacji Getin Noble Banku przysporzyło kolejnych problemów frankowiczom. Konflikt przepisów o ochronie konsumentów z tymi, które dotyczą restrukturyzacji  banków sprawił, że kredytobiorcy nie mogą otrzymać pieniędzy od kredytodawcy, nawet kiedy sąd orzekł, że umowa jest nieważna.

Reprezentując bank, Bankowy Fundusz Gwarancyjny (BFG), wyszedł z inicjatywą, aby kolejny raz przyjrzeć się kwestii przyznanych zabezpieczeń. W przypadku jego braku, kredytobiorca nie może po prostu zaprzestać spłacania rat. Gdyby umowa została unieważniona, nastąpiłoby rozliczenie ze strony zarówno banku jak i jego klienta. W przypadku Getinu, sytuacja nie jest taka klarowna.

Frankowicze w walce z Getinem

Frankowicze kierują się do sądu tylko i wyłącznie po to, aby otrzymać potwierdzenie, że ich umowa kredytowa została unieważniona. W takiej sytuacji zwalniani są z hipoteki, jednak ustawa o BFG wskazuje, że możliwe jest wnoszenie wniosków o zawieszenie spraw, bez wskazania konkretnej daty zakończenia.

Taki wniosek został złożony jedynie w kilku naszych sprawach. W jednej ze spraw przedstawiliśmy sądowi nasze stanowisko, w myśl którego regulacja pozwalająca na zawieszanie spraw na wniosek BFG może być sprzeczna z konstytucyjnym prawem do sądu. Do tego może być sprzeczna z dyrektywą o ochronie konsumentów, gdyż mocno ogranicza możliwość dochodzenia roszczeń. W tym zakresie czekamy jeszcze na ostateczne stanowisko sądu – mówi Wojciech Bochenek, Radca prawny reprezentujący frankowiczów.

Getin – pytania do TSUE

Trybunał Sprawiedliwości sprawdzi, czy wstrzymanie spraw przez BFG nie jest sprzeczne z unijnym prawem oraz czy dyrektywę o przymusowej restrukturyzacji wprowadzono w prawidłowy sposób. Nikt nie wierzy w to, że decyzja ta może zostać uchylona, ponieważ w podobnych sprawach z Idea Bankiem skargi zostały odrzucone.  Mimo to, frankowicze nie tracą nadziei i liczą na poparcie ze strony TSUE. Dodatkowo WSA zwrócił się do Trybunału z zapytaniem czy sprawy jednych konsumentów mogą być załatwiane kosztem drugich.

Pytania WSA do TSUE dotyczą m.in. tego, czy wyrok w sprawie restrukturyzacji Getin Noble Banku będzie dotyczył wszystkich, czy tylko tych, którzy go zaskarżyli – mówi mec. Wojciech Bochenek.

Mimo niepokojącej sytuacji, frankowicze muszą uzbroić się w cierpliwość. Z uwagi, że postępowanie trwa przeciętnie 1,5 roku, na ostateczną decyzję TSUE w sprawie C-520/21 musimy jeszcze zaczekać. Warto wspomnieć, że podjęta przez BFG decyzja została również skierowana do sądu administracyjnego oraz do Komisji Europejskiej.

Więcej informacji na stronie Puls Biznesu.