Getin Noble Bank S.A. (Sygn. Akt I C 26/20) – Nieważność

4 lutego 2021

Getin Noble Bank S.A. (Sygn. Akt I C 26/20) – Nieważność

Sąd Okręgowy w Legnicy w dniu 4 lutego 2021 r. wydał na posiedzeniu niejawnym korzystny wyrok dla naszego Klienta w sprawie I C 26/20.

Sąd, zgodnie z orzeczeniem:

1.Zasądził na rzecz powodów łącznie kwotę 194.099,96 zł wraz z ustawowymi odsetkami za opóźnienie liczonymi od dnia 15 listopada 2019 r. do dnia zapłaty,

2. Ustalił nieistnienie pomiędzy stronami stosunku prawnego kredytu,

3. Zasądził od pozwanego na rzecz powodów kwotę 6.974 zł tytułem zwrotu kosztów procesu, w tym 5.417 zł tytułem kosztów zastępstwa procesowego.

Sprawa dotyczy umowy kredytu indeksowanego z 2008r.

Wyrok nie jest prawomocny.

Czytaj również


CHF-wyrok

Frankowicze wygrywają dziewięciokrotnie dnia 20. października

Dnia 20. października do naszej kancelarii wpłynęło dziewięć korzystnych rozstrzygnięć w sprawach frankowych. Bochenek i

Czytaj więcej
wyrok-getin

Getin Noble Bank S.A. (Sygn. Akt I C 481/21) – Wyrok

W dniu 19 października 2021 r. w sprawie przeciwko Getin Noble Bank S.A. zapadł wyrok

Czytaj więcej

PKO BP S.A. (Sygn. Akt I C 359/21) – Wyrok

W jednym z ostatnich naszych wyroków, który zapadł przed Sądem Okręgowym w Toruniu sygn. I

Czytaj więcej
pko-wygrana

Wygrana z PKO BP S.A. (Sygn. Akt I C 580/20)

W dniu 13 października 2021 r. zapadł wyrok przeciwko PKO BP S.A. wydany przez Sąd

Czytaj więcej