Getin Noble Bank S.A. (Sygn. Akt I C 26/20) – Nieważność

4 lutego 2021

Getin Noble Bank S.A. (Sygn. Akt I C 26/20) – Nieważność

Sąd Okręgowy w Legnicy w dniu 4 lutego 2021 r. wydał na posiedzeniu niejawnym korzystny wyrok dla naszego Klienta w sprawie I C 26/20.

Sąd, zgodnie z orzeczeniem:

1.Zasądził na rzecz powodów łącznie kwotę 194.099,96 zł wraz z ustawowymi odsetkami za opóźnienie liczonymi od dnia 15 listopada 2019 r. do dnia zapłaty,

2. Ustalił nieistnienie pomiędzy stronami stosunku prawnego kredytu,

3. Zasądził od pozwanego na rzecz powodów kwotę 6.974 zł tytułem zwrotu kosztów procesu, w tym 5.417 zł tytułem kosztów zastępstwa procesowego.

Sprawa dotyczy umowy kredytu indeksowanego z 2008r.

Wyrok nie jest prawomocny.

Czytaj również


frankowicze-wyrok-CHF

PKO BP S.A. (Sygn. Akt I C 694/20) – Wyrok

W dniu 22.07.2021r. zapadł wyrok przeciwko Powszechnej Kasie Oszczędności Bank Polski S.A. wydany przez Sąd

Czytaj więcej
santander-frankowicze(1)

Santander Bank Polska S.A. (Sygn. Akt I C 1858/20) – Wyrok

W dniu 22.07.2021 zapadł wyrok przeciwko Santander Bank Polska S.A. (dawny Kredyt Bank S.A.) wydany

Czytaj więcej
wyrok-reiffeisen

Raiffeisen Bank International AG (Sygn. Akt I C 1415/20) – Wyrok

Dnia 15 lipca br. zapadł wyrok przeciwko Raiffeisen Bank International AG (dawny EFG Eurobank Ergasias

Czytaj więcej
mbank-wyrok-frankowy

Wygrana z mBank S.A. (Sygn. Akt XII C 74/20)

Kancelaria Bochenek i Wspólnicy otrzymała kolejne korzystne rozstrzygnięcie dla Frankowiczów. W dniu 14.07.2021 r.  zapadł

Czytaj więcej