Getin Noble Bank S.A. (Sygn. Akt I C 26/20) – Nieważność

4 lutego 2021

Getin Noble Bank S.A. (Sygn. Akt I C 26/20) – Nieważność

Sąd Okręgowy w Legnicy w dniu 4 lutego 2021 r. wydał na posiedzeniu niejawnym korzystny wyrok dla naszego Klienta w sprawie I C 26/20.

Sąd, zgodnie z orzeczeniem:

1.Zasądził na rzecz powodów łącznie kwotę 194.099,96 zł wraz z ustawowymi odsetkami za opóźnienie liczonymi od dnia 15 listopada 2019 r. do dnia zapłaty,

2. Ustalił nieistnienie pomiędzy stronami stosunku prawnego kredytu,

3. Zasądził od pozwanego na rzecz powodów kwotę 6.974 zł tytułem zwrotu kosztów procesu, w tym 5.417 zł tytułem kosztów zastępstwa procesowego.

Sprawa dotyczy umowy kredytu indeksowanego z 2008r.

Wyrok nie jest prawomocny.

Czytaj również


Wyrok mBank (Sygn. Akt XVIII C 356/20) – Odfrankowienie

Dnia 13 kwietnia 2021r. do naszej kancelarii wpłynął kolejny korzystny wyrok w sprawie przeciwko mBank

Czytaj więcej

Wygrana z PKO BP S.A. (Sygn. Akt I C 573/20)

Dnia 8.04.2021r. otrzymaliśmy kolejny korzystny wyrok przeciwko PKO BP S.A. (umowa pierwotnie zawarta z Nordea

Czytaj więcej

Raiffeisen Bank International AG (Sygn. Akt I C 794/20) – nieważność

Sąd Okręgowy w Piotrkowie Trybunalskim dnia 31.03.2021r. w sprawie o sygn. I C 794/20 wydał

Czytaj więcej
wygrana-frankowiczow

Wygrana PKO BP S.A. (Sygn. Akt. I C 1014/20)

Dnia 30.03.2021 Sąd Okręgowy w Gdańsku, I Wydział Cywilny w sprawie o sygn. I C

Czytaj więcej