w dniu 21.06.2021 r. zapadł wyrok przeciwko Getin Noble Bank  S.A. (dawny Getin Bank S.A.)  wydany przez Sąd Okręgowy w w Gliwicach.


Na mocy orzeczenia Sąd:

-ustalił nieistnienie stosunku prawnego umowy kredytu zawartej w 2008 r. między stronami;

-zasądził od pozwanego solidarnie na rzecz powodów kwotę 6157 zł tytułem zwrotu kosztów procesu.

Sąd uznał, że sporna umowa kredytu jest nieważna. Zastosował teorię salda.

W ustnych motywach rozstrzygnięcia sąd zakwestionował ważność umowy, gdyż mechanizm indeksacji był zależny od banku.

Wyrok jest nieprawomocny.