W dniu 19 października 2021 r. w sprawie przeciwko Getin Noble Bank S.A. zapadł wyrok wydany przez Sąd Okręgowy w Katowicach.

Zgodnie z orzeczeniem Sąd:


-ustalił nieważność umowy kredytu,

-zasądził od strony pozwanej na rzecz powodów kwotę 352.581,47 zł wraz z odsetkami ustawowymi od dnia 29 września 2020 r.;

-zasądził od strony pozwanej na rzecz powodów kwotę 11.817,00 zł tytułem zwrotu kosztów procesu.

Wyrok nie jest prawomocny.