Dnia 1 lipca 2021r. zapadł wyrok przeciwko Getin Noble Bank S.A. wydany przez Sąd Okręgowy w Katowicach.

Na mocy wyroku Sąd:

-zasądził od pozwanego na rzecz powodów kwotę 95.167,51zł  z ustawowymi odsetkami za opóźnienie liczonymi od dnia 28.03.2020 r. do dnia zapłaty,

-zasądził od pozwanego na rzecz powodów kwotę 6.434,00 zł tytułem kosztów procesu.

Sąd uznał, że sporna umowa kredytu jest nieważna.

Wyrok jest nieprawomocny.