Izba Cywilna Sądu Najwyższego niebawem rozstrzygnie trzy zagadnienia prawne związane z kredytami frankowymi. Obecnie w izbie znajduje się także kilkaset skarg kasacyjnych związanych ze sprawami Frankowiczów.

Pomoc-frankowiczom

Sąd Najwyższy – Frankowicze

W maju br. planowane jest rozpatrzenie około 50 spraw dotyczących spornych umów kredytów powiązanych z walutą obcą. Jak wskazała prezes Izby sędzia Joanna Misztal-Konecka, w kwietniu odbyła się wewnętrzna konferencja podczas której skład sędziowski debatował nad najważniejszymi kwestiami związanymi ze sprawami frankowymi. Szczegóły co do przebiegu konferencji nie zostały przekazane, jednak, jak wskazała sędzia Misztal-Konecka, liczy na sprawniejsze rozpoznawanie tego typu spraw.

Prezes Izby Cywilnej SN podsumowała, czego dotyczą zagadnienia prawne odnoszące się do spraw frankowych oczekujących na rozstrzygnięcie: Pierwsze z nich dotyczy tzw. wynagrodzenia za korzystanie z kapitału; drugie – wyłączenia od rozpoznawania spraw frankowych sędziego, który sam zaciągnął taki kredyt. Trzecie zagadnienie odnosi się do kwalifikacji umowy kredytowej jako umowy wzajemnej.

Zagadnienie dotyczące wyłączenia sędziego ma zostać rozpoznane już 13 maja br. Nie są znane natomiast terminy rozstrzygnięcia dwóch pozostałych pytań.

Sporne sprawy frankowe

Oprócz zagadnień prawnych w Izbie Cywilnej szacunkowo znajduje się także kilkaset skarg kasacyjnych związanych ze sprawami frankowymi. Ich treść często pokrywa się z pytaniami skierowanymi do SN przez I prezes SN we wniosku, który został złożony do SN w ostatnim dniu stycznia ubiegłego roku. Uchwała, mająca zapaść 11. maja nie została ogłoszona. Do TSUE natomiast skierowano pytania dotyczące sporu w sądownictwie.

Prezes sądu z jednej strony ubolewa nad brakiem rozstrzygnięcia merytorycznych kwestii dotyczących problemu Frankowiczów. Z drugiej, nie liczy na żaden przełom dla spraw frankowych po uzyskaniu stanowiska TSUE. Dodatkowo wskazuje, że orzekanie w składzie pełnej Izby jest specyficzne i wymaga ogromnego nakładu pracy.

Wiadomo także, że w kwietniu br. w SN zapadła kolejna uchwała dotycząca spraw frankowych. Odnosiła się ona do kwestii jednostronnego kształtowania przez bank wysokości kursu w przypadku kredytów indeksowanych. Uchwała także poruszyła wątek przedsiębiorców, którzy próbują przecierać szlaki w kwestii możliwości dochodzenia roszczeń na drodze sądowej mimo braku posiadania statusu konsumenta. Aktualnie oczekujemy na uzasadnienie zapadłej uchwały.

Więcej informacji na portalu Bankier.pl