Po otrzymaniu prawomocnego wyroku w sprawie o stwierdzenie nieważności umowy kredytowej pomiędzy kredytobiorcą a kredytodawcą musi dojść do wzajemnego rozliczenia. Może ono nastąpić na podstawie teorii salda lub teorii dwóch kondykcji. Jaka jest różnica i która opcja jest bardziej korzystna dla frankowiczów? Jak rozliczyć się z bankiem po unieważnieniu umowy frankowej? Unieważnienie umowy – co dalej?

Jak unieważnić umowę kredytu frankowego?

Aktualne orzecznictwo w sprawach frankowych wskazuje, że frankowicze wygrywają około 99 proc. spraw o stwierdzenie nieważności umowy kredytowej. Tak duża skuteczność kredytobiorców w sądach stanowi zachętę dla kolejnych frankowiczów, którzy do tej pory wciąż nie podjęli żadnych działań w związku ze swoją wadliwą umową o kredyt CHF. Jakie kroki muszą poczynić, aby uwolnić się toksycznego kredytu?

W pierwszej kolejności należy wybrać kancelarię prawną, która będzie reprezentowała klienta w kontaktach z bankiem i przed sądem. Wybór odpowiedniej kancelarii prawnej nie jest łatwy chociażby ze względu na ilość podmiotów na rynku zajmującymi się sprawami fankowiczów. W takiej sytuacji warto zaufać specjalistom z kancelarii, która może pochwalić się znacznym odsetkiem wygranych spraw z bankiem – Kancelarii Adwokatów i Radców Prawnych Bochenek, Ciesielski i Wspólnicy, która oferuje bezpłatną analizę umowy kredytowej oraz godną i skuteczną reprezentację zarówno na etapie postępowania przedprocesowego jak i na sali rozpraw.

Jak wygląda rozliczenie z bankiem po wygranej sprawie frankowej?

Wygrana frankowicza w sprawie o stwierdzenie nieważności umowy kredytowej CHF to  niewątpliwie wielki sukces, jednak warto pamiętać o dalszych krokach, jakie musi podjąć zarówno kredytobiorca, jak i bank. W chwili wydania prawomocnego wyroku w sprawie frankowej, na stronach umowy ciąży obowiązek wzajemnego rozliczenia. Oznacza to, że kredytobiorca jest zobowiązany do zwrotu bankowi równowartości udzielonego kapitału, który od niego otrzymał, a kredytodawca musi zwrócić konsumentowi kwotę odpowiadającą wszystkim uiszczonym do tej pory świadczeniom.

Co ważne, umowa kredytowa, która została prawomocnie unieważniona przez sąd traktowana jest tak, jakby nigdy nie istniała. Na mocy wydanego wyroku następuje rozliczenie między stronami umowy, którego można dokonać na podstawie teorii salda lub teorii dwóch kondykcji.

unieważnienie umowy kredytowej a rozliczenie z bankiem

Teoria dwóch kondykcji a rozliczenie z bankiem

Przyjmuje się, że rozliczenie według teorii dwóch kondykcji jest najbardziej korzystną opcją dla frankowiczów. Według niej sądy mają obowiązek przeanalizować roszczenia zarówno banków jak i kredytobiorców. W przypadku unieważnienia umowy kredytowej  powołując się na teorię dwóch kondykcji, konsument ma prawo żądać od kredytodawcy zwrotu wszystkich świadczeń, które umieścił na koncie banku nawet w sytuacji, gdy nie spłacił jeszcze wszystkich rat kredytu. W przypadku całkowitej spłaty kredytu, bank ma obowiązek zwrócić ewentualną nadwyżkę, którą kredytobiorca wpłacił na jego konto. Teoria dwóch kondykcji wskazuje również na prawo banków do żądania zwrotu całej kwoty kredytu, nie uwzględniając opłat i prowizji.

Kiedy stosuje się teorie salda?

Niektórzy sędziowie orzekający w sprawach frankowych praktykują teorię salda, która nie przynosi kredytobiorcom tak wielu korzyści jak teorii dwóch kondykcji. Koncepcja ta zakłada, że po ogłoszeniu prawomocnego wyroku, obowiązek zwrotu świadczeń ciąży tylko tej stronie, która uzyskała większą korzyść i z tej różnicy powinna się rozliczyć. W praktyce oznacza to, że w przypadku, gdy konsument wpłacił na konto kredytodawcy więcej niż początkowo pożyczył, bank powinien zwrócić mu wpłaconą nadwyżkę.

Z kolei jeśli kredytobiorca nie wpłacił jeszcze równoważności wszystkich rat, to sąd nie przyznaje żadnej kwoty kredytobiorcy, skoro nadal jest dłużny bankowi określoną kwotę. Na korzyść frankowiczów przemawia fakt, że teoria salda nie jest tak popularna w orzecznictwie polskich sędziów i nie cieszy się takim zainteresowaniem jak teoria dwóch kondykcji, która z pewnością jest lepszą opcją dla kredytobiorców.

Wielu frankowiczów, których postępowanie sądowe zbliża się ku końcowi zadaje sobie pytanie jak rozliczyć się z bankiem po wygranej po unieważnieniu umowy kredytowej. Znacznie korzystniejsza dla kredytobiorcy jest w tym przypadku teoria dwóch kondykcji, jednak kluczowy jest wybór kancelarii prawnej której powierzymy swoją sprawę, tak aby dbała o dobro interesów kredytobiorcy na każdym etapie postępowania, również w zakresie wzajemnych rozliczeń z bankiem.

Nasze wyroki – SPRAWDŹ!