Skutki wojny rosyjsko-ukraińskiej są odczuwalne również dla kredytobiorców posiadających umowy kredytów indeksowanych/denominowanych do waluty franka szwajcarskiego. Kurs CHF w ostatnich dniach wzrósł niemalże do ceny 5 zł!

Pomoc-frankowiczom

Kurs franka szwajcarskiego

Niski kurs franka szwajcarskiego jeszcze kilkanaście lat temu zachęcał kredytobiorców do zaciągania kredytów powiązanych z walutą obcą. Rekordowo niski kurs CHF odnotowano w 2008 r. – kosztował wówczas poniżej 2 zł. Bankowcy zachęcali do zawierania”umów frankowych” zapewniając konsumentów o stabilności waluty franka szwajcarskiego.

Kredyty stały się łatwo dostępne i bardzo popularne. Jednak pozytywne doniesienia nie trwały zbyt długo. Już pod koniec 2008 r. po upadku jednego z czołowych amerykańskich banków odnotowano wyraźny wzrost kursu franka szwajcarskiego, który sięgnął ok. 2,48zł a już na początku 2009r. przekroczył 3 zł.

W 2011r. w związku z trudną sytuacją finansową w strefie euro odnotowano kolejne wzrosty – na początku 2012 r. kurs franka sięgnął już 3,60zł. W latach 2012-2014 na skutek interwencji banku centralnego sytuacja związana z kursem CHF była dość stabilna. Ceny utrzymywały się w przedziale 3,30-3,60zł.

Czarny czwartek – kolejny wzrost CHF

Jenak stabilizacja nie trwała długo. Dnia 15 stycznia 2015r. decyzją banku narodowego Szwajcarii, który ogłosił zaprzestanie interwencji na rynku walutowym frank szwajcarski już na początku roku 2015 przekroczył poziom 4,30zł. Niekorzystny dla Frankowiczów kurs utrzymywał się aż do 2017r.

Dopiero w kwietniu 2018r. spadł poniżej 3,45zł. Od tego czasu mamy do czynienia wyłącznie z kolejnymi wzrostami. Zgodnie z tabelami kursów NBP, pod koniec grudnia ubiegłego roku frank szwajcarski kosztował ok. 4,50 zł.

Na skutek wojny rosyjsko-ukraińskiej zaczęto odnotowywać jeszcze wyższe poziomy kursu CHF niż dotychczas a rekordowy poziom zanotowano dnia 7 marca br. – kosztował wówczas 4,94zł!

Więcej informacji znajdą Państwo na portalu Businessinsider.