Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej wydał decyzję ws. polskiej sprawy frankowej. Jest on korzystny dla frankowiczów.

Trybunał potwierdził swoją dotychczasową wykładnię przepisów Dyrektywy 93/13 dokonaną w odniesieniu do prawa polskiego w sprawach konsumentów, którzy zaciągnęli kredyt hipoteczny indeksowany do waluty franka szwajcarskiego.

Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej uznał, że można unieważnić umowę kredytową, jeśli zawiera ona klauzule abuzywne. Głównym wskazaniem dla podjęcia przez sąd takiej decyzji ma być interes kredytobiorcy. TSUE wskazał jednoznacznie, że w sytuacji gdy usunięcie „nieuczciwych warunków umowy zmienia charakter i główny przedmiot tych umów może ulec zmianie (…) prawo Unii nie stoi na przeszkodzie unieważnieniu tych umów”.

Orzeczenie TSUE to efekt pytań prejudycjalnych skierowanych do Luksemburga przez polski sąd, który rozpoznawał sprawę wytoczoną bankowi Raiffeisen przez Justynę i Kamila Dziubaków. Zaciągnęli oni w 2008 r. kredyt hipoteczny indeksowany do franka szwajcarskiego.

Na ten wyrok oczekiwały setki tysięcy frankowiczów, cały sektor bankowy i setki prawników dla nich pracujących. Co wyrok Trybunału oznacza dla frankowiczów? Sądy będą musiały brać pod uwagę wolę kredytobiorcy przy wyrokowaniu, co więcej nie będzie możliwe zastąpienie klauzuli niedozwolonej ogólnymi przepisami.