Bochenek i Wspólnicy Kancelaria Radców Prawnych sp. k. poszukuje kandydatów na stanowisko:

Adwokat | Radca prawny |Prawnik procesowy

W związku z dynamicznym rozwojem naszej kancelarii poszukujemy pełnomocników procesowych na terenie całego kraju. Zainteresowane osoby prosimy o przesłanie CV.

Asystent Radcy Prawnego

Kancelaria specjalizuje się w sprawach uzyskiwania świadczeń na rzecz Konsumentów od podmiotów rynku finansowego. Miejsce pracy: Wrocław. Obowiązki: Udział w rozprawach stacjonarnych i zdalnych.

Prawnik z uprawnieniami Radcy Prawnego | Adwokata

Zakres obowiązków to m.in.  sporządzanie pism procesowych w postępowaniu cywilnym, informacji prawnych i innych dokumentów związanych z działalnością Kancelarii.

Osoby zainteresowane ofertą prosimy o przesłanie CV (dokument ten powinien zawierać imię (imiona) i nazwisko, datę urodzenia, dane kontaktowe, wykształcenie, kwalifikacje zawodowe oraz przebieg dotychczasowego zatrudnienia w formie elektronicznej na adres: hr@bochenekiwspolnicy.pl

Szukasz swojego miejsca?

Pracując u nas, otrzymasz między innymi: pakiet szkoleń wdrożeniowych – szkolenia wprowadzające i merytoryczne, także w formie zdalnej, dostęp do programów motywacyjnych opartych na klarownych zasadach, możliwość awansu w strukturach kancelarii, elastyczne godziny pracy dostosowane do Twoich potrzeb.

Adwokat|Radca prawny|Prawnik procesowy

Zakres obowiązków:

 • udział w rozprawach stacjonarnych i zdalnych,
 • analizowanie dokumentacji niezbędnej do prowadzenia sprawy,
 • kontakt z Klientem przed rozprawą.

Wymagania:

 • uprawnienia zawodowe adwokata/radcy prawnego, aplikacja adwokacka/ radcowska, 2 i 3 rok,
 • dobra znajomość prawa cywilnego oraz procedury cywilnej,
 • doświadczenie zawodowe w dochodzeniu roszczeń od podmiotów rynku finansowego będzie dodatkowym atutem,
 • doświadczenie procesowe w sprawach cywilnych,
 • umiejętność ustalania priorytetów i pracy pod presją czasu,
 • komunikatywność i umiejętność pracy w zespole,
 • prawo jazdy kat. B będzie dodatkowym atutem,
 • zdolność analitycznego myślenia.

Oferujemy:

 • pakiet szkoleń wdrożeniowych – szkolenia wprowadzające i merytoryczne, także w formie zdalnej,
 • dostęp do programów motywacyjnych opartych na klarownych zasadach,
 • możliwość awansu w strukturach kancelarii,
 • jesteśmy elastyczni – w naszej kancelarii możesz dostosować godziny pracy do Twoich potrzeb,
 • w naszym teamie naprawdę się lubimy, spędzamy ze sobą czas także po pracy.

Uprzejmie informujemy, że skontaktujemy się tylko z wybranymi osobami.

Asystent Radcy Prawnego

Miejsce pracy: Wrocław

Zakres obowiązków:

 • wsparcie radców prawnych i adwokatów w zakresie prowadzonych spraw sądowych, w tym kompletowanie dokumentów niezbędnych do skierowania spraw na drogę sądową,
 • sporządzanie pism w postępowaniu przedsądowym, pojednawczym, sądowym oraz innych dokumentów związanych z działalnością Kancelarii,
 • analizowanie i kompletowanie dokumentacji niezbędnej do prowadzenia sprawy,
 • kontakt z Klientem oraz sądami.

Wymagania:

 • wykształcenie prawnicze, studenci III-V roku prawa,
 • dobra znajomość prawa cywilnego oraz procedury cywilnej,
 • umiejętność ustalania priorytetów i pracy pod presją czasu,
 • komunikatywność i umiejętność pracy w zespole,
 • prawo jazdy kat. B będzie dodatkowym atutem,
 • zdolność analitycznego myślenia.

Oferujemy:

 • atrakcyjne warunki zatrudnienia,
 • możliwość podnoszenia kwalifikacji w podmiocie należącym do grupy kapitałowej spółki notowanej na GPW,
 • przyjazną atmosferę pracy w ambitnym zespole,
 • miejsce pracy zlokalizowane w budynku dostosowanym do potrzeb osób niepełnosprawnych.

 

Zainteresowane osoby prosimy o przesłanie CV na poniższy adres e-mail: hr@bochenekiwspolnicy.pl z podanym w temacie nr ref.: /BIWKRP/2023

Uprzejmie informujemy, że skontaktujemy się tylko z wybranymi osobami.

Prawnik z uprawnieniami Radcy Prawnego | Adwokata

Zakres obowiązków:

 • sporządzanie pism procesowych w postępowaniu cywilnym, informacji prawnych i innych dokumentów związanych z działalnością Kancelarii,
 • udział w rozprawach,
 • analizowanie i kompletowanie dokumentacji niezbędnej do prowadzenia sprawy,
 • kontakt z Klientem.

Wymagania:

 • uprawnienia zawodowe adwokata/radcy prawnego (mile widziana rozpoczęta aplikacja radcowska/adwokacka)
 • dobra znajomość prawa cywilnego oraz procedury cywilnej,
 • doświadczenie zawodowe w dochodzeniu roszczeń od podmiotów rynku finansowego będzie dodatkowym atutem,
 • umiejętność samodzielnego sporządzania pism procesowych,
 • bardzo dobra znajomość MS Office,
 • mile widziane doświadczenie w pracy w kancelarii lub w instytucji bankowej,
 • umiejętność ustalania priorytetów i pracy pod presją czasu,
 • komunikatywność i umiejętność pracy w zespole,
 • prawo jazdy kat. B będzie dodatkowym atutem,
 • zdolność analitycznego myślenia.

Oferujemy:

 • atrakcyjne warunki zatrudnienia,
 • możliwość podnoszenia kwalifikacji w podmiocie należącym do grupy kapitałowej spółki notowanej na GPW,
 • przyjazną atmosferę pracy w ambitnym zespole,
 • miejsce pracy zlokalizowane w budynku dostosowanym do potrzeb osób niepełnosprawnych.

Zainteresowane osoby prosimy o przesłanie CV na poniższy adres e-mail: hr@bochenekiwspolnicy.pl

Uprzejmie informujemy, że skontaktujemy się tylko z wybranymi osobami.

Oświadczenie i zgoda do umieszczenia.

Prosimy o umieszczenie na dokumentach aplikacyjnych następujących oświadczeń i zgód:

Oświadczam, iż zapoznałam/em się z treścią klauzuli informacyjnej, która stanowi integralną treść ogłoszenia o pracę

W przypadku chęci uczestnictwa w kolejnych rekrutacjach prowadzonych przez Bochenek i Wspólnicy Kancelaria Radców Prawnych sp. k. prosimy o umieszczenie następującej zgody: Wyrażam również zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celu prowadzenia przyszłych rekrutacji przez Bochenek i Wspólnicy Kancelaria Radców Prawnych sp. k. przez okres 1 roku od końca roku, w którym zakończono rekrutację. UWAGA!!! W przypadku braku umieszczenia ww. zgód i oświadczeń, przesłane dokumenty zostaną usunięte.

Ponadto prosimy nie podawać w aplikacji danych szczególnej kategorii (danych dotyczących pochodzenie rasowe lub etniczne, poglądy polityczne, przekonania religijne lub światopoglądowe, przynależność do związków zawodowych, dane genetyczne, dane biometryczne, dane dotyczące zdrowia, seksualności lub orientacji seksualnej) Dane takie są zbędne dla procesu rekrutacji i będą usuwane.

Klauzula informacyjna:

1. Administratorem Twoich danych osobowych jest Bochenek i Wspólnicy Kancelaria Radców Prawnych sp. k., ul. Wyścigowa 56i, 53-012 Wrocław, nr KRS nr 0000773314, z którym można się skontaktować na podany wyżej adres biura, w siedzibie lub na adres e-mail: hr@bochenekiwspolnicy.pl 2. Wszelkie informacje dotyczące procesów przetwarzania danych osobowych można uzyskać u Inspektora Ochrony Danych pod ww. adresem lub emailem: iod@bochenekiwspolnicy.pl lub pisemnej: Inspektor Ochrony Danych Bochenek i Wspólnicy Kancelaria Radców Prawnych sp. k., ul. Wyścigowa 56i, 53-012 Wrocław. 3. Podane przez Państwa dane osobowe będą przetwarzane na podstawie zgody kandydata wyrażonej poprzez wyraźne działanie potwierdzające, polegające na zawarciu tych danych w dokumentach rekrutacyjnych i ich przesłaniu do administratora (art. 6 ust. 1 lit. a w zw. z art. 4 pkt 11 RODO) przez okres niezbędny do przeprowadzenia procesu rekrutacji. Jeżeli kandydat wyraził odrębną zgodę (Art. 6 ust. 1 lit. a RODO) na przetwarzanie danych osobowych dla celów przyszłych rekrutacji przez zamieszczenie odpowiedniej zgody, dane te będą przetwarzane przez okres 1 roku, od końca roku, w którym dane zostały zebrane. 4. Podanie przez Państwa danych osobowych w zakresie niezbędnym do zawarcia umowy jest obowiązkowe. Podanie przez Państwa innych danych jest dobrowolne. Brak podania danych będzie skutkować niemożliwością przedstawienia oferty współpracy. 5. Twoje dane będą udostępnione: podmiotom współpracującym z administratorem w związku z realizacją umowy, w tym podmiotowi zajmującemu się profesjonalną obsługą prawną; podmiotom zewnętrznym zapewniającym wsparcie z zakresu IT; podmiotom uprawnionym do ich uzyskania, jeśli przepisy prawa tego wymagają; 6. Prawa, jakie Tobie przysługują w związku z przetwarzaniem danych osobowych: dostęp do swoich danych w tym potwierdzenia ich przetwarzania, otrzymania kopii danych i informacji o ich przetwarzaniu (art. 15 RODO), (2) sprostowania nieprawidłowych danych lub uzupełnienia niekompletnych danych (art. 16 RODO), (3) usunięcia danych, jeżeli Administrator nie ma już podstawy prawnej do ich przetwarzania lub dane nie są już niezbędne dla celów przetwarzania (art. 17 RODO), (4) ograniczenia przetwarzania danych w przypadku zgłoszenia, że: (a) dane są nieprawidłowe – do czasu ich sprawdzenia (b) przetwarzanie jest niezgodne z prawem, a wnioskodawca sprzeciwia się ich usunięciu (c) Administrator nie potrzebuje już danych, a wnioskodawca potrzebuje ich do ustalenia, dochodzenia i obrony roszczeń (art. 18 RODO), (5) przenoszenia danych, w tym otrzymania ich w ustrukturyzowanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego lub żądania ich przesłania innemu Administratorowi (art. 20 RODO), (6) wniesienia sprzeciwu na przetwarzanie w celach wynikających z prawnie uzasadnionych interesów Administratora, w szczególności marketingu bezpośredniego i wobec dokonanego w tych celach profilowania (art. 21 RODO), (7) cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych w sytuacji gdy stanowi ona podstawę przetwarzania danych, co nie wpływa jednak na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem (art. 7 ust. 3 RODO). 7. W celu skorzystania z uprawnień prosimy o kontakt z Administratorem (np. składając wniosek na skrzynkę mailową: hr@bochenekiwspolnicy.pl) i wskazanie prawa, z którego chcesz skorzystać. 8. Osoba, której dane dotyczą ma prawo wnieść skargę do organu nadzoru – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, jeśli uznają Państwo, że przetwarzanie danych osobowych dotyczących Państwa narusza przepisy RODO. Więcej informacji dotyczących tego uprawnienia dostępne pod adresem: https://uodo.gov.pl/pl/p/skargi

W przypadku braku umieszczenia ww. zgód i oświadczeń, przesłane dokumenty zostaną usunięte.