Bochenek, Ciesielski i Wspólnicy Kancelaria Adwokatów i Radców Prawnych sp. k. poszukuje kandydatów na stanowisko:

Adwokat | Radca prawny

W związku z dynamicznym rozwojem naszej kancelarii poszukujemy profesjonalnych pełnomocników. Zainteresowane osoby prosimy o przesłanie CV.

Aplikant adwokacki | Aplikant radcowski

W związku z dynamicznym rozwojem naszej kancelarii poszukujemy aplikantów. Zainteresowane osoby prosimy o przesłanie CV.

Osoby zainteresowane ofertą prosimy o przesłanie CV (dokument ten powinien zawierać imię (imiona) i nazwisko, datę urodzenia, dane kontaktowe, wykształcenie, kwalifikacje zawodowe oraz przebieg dotychczasowego zatrudnienia w formie elektronicznej na adres: hr@bochenekiwspolnicy.pl

Szukasz swojego miejsca?

Pracując u nas, otrzymasz między innymi: pakiet szkoleń wdrożeniowych – szkolenia wprowadzające i merytoryczne, także w formie zdalnej, dostęp do programów motywacyjnych opartych na klarownych zasadach, możliwość awansu w strukturach kancelarii, elastyczne godziny pracy dostosowane do Twoich potrzeb.

Adwokat Radca prawny

Miejsce pracy: Wrocław

Kancelaria specjalizuje się w sprawach uzyskiwania świadczeń na rzecz Konsumentów od podmiotów rynku finansowego.

Zakres obowiązków:

 • sporządzanie pism procesowych w postępowaniu cywilnym, informacji prawnych i innych dokumentów związanych z działalnością Kancelarii,
 • udział w rozprawach stacjonarnych i zdalnych,
 • analizowanie i kompletowanie dokumentacji niezbędnej do prowadzenia sprawy,
 • kontakt z Klientem.

Wymagania:

 • uprawnienia zawodowe adwokata / radcy prawnego,
 • dobra znajomość prawa cywilnego oraz procedury cywilnej,
 • doświadczenie zawodowe w dochodzeniu roszczeń od podmiotów rynku finansowego będzie dodatkowym atutem,
 • doświadczenie procesowe w sprawach cywilnych,
 • umiejętność samodzielnego sporządzania pism procesowych,
 • umiejętność ustalania priorytetów i pracy pod presją czasu,
 • komunikatywność i umiejętność pracy w zespole,
 • prawo jazdy kat. B będzie dodatkowym atutem,
 • zdolność analitycznego myślenia.

Mile widziane:

 • doświadczenie zawodowe w dochodzeniu roszczeń od podmiotów rynku finansowego,
 • prawo jazdy kat. B

Oferujemy:

 • nawiązanie współpracy w formie B2B;
 • pakiet szkoleń wdrożeniowych – szkolenia wprowadzające i merytoryczne, także w formie zdalnej,
 • nasze biura zlokalizowane są w dogodnych lokalizacjach w nowoczesnych biurowcach,
 • dostęp do programów motywacyjnych opartych na klarownych zasadach,
 • hybrydowy model pracy,
 • możliwość awansu w strukturach kancelarii,
 • jesteśmy elastyczni – w naszej kancelarii możesz dostosować godziny pracy do Twoich potrzeb,
 • w naszym teamie naprawdę się lubimy, spędzamy ze sobą czas także po pracy.

Zainteresowane osoby prosimy o przesłanie CV na adres: hr@bochenekiwspolnicy.pl
z podanym w temacie nr ref.: BCIWKAIRP/2024  

 

Rekrutację możemy zakończyć przed upływem terminu publikacji ogłoszenia.

Uprzejmie informujemy, że skontaktujemy się tylko z wybranymi osobami.

Aplikant adwokacki | Aplikant radcowski

Miejsce pracy: Wrocław

Kancelaria specjalizuje się w sprawach uzyskiwania świadczeń na rzecz Konsumentów od podmiotów rynku finansowego.

Zakres obowiązków:

 • sporządzanie pism procesowych w postępowaniu cywilnym, informacji prawnych i innych dokumentów związanych z działalnością Kancelarii,
 • udział w rozprawach stacjonarnych i zdalnych,
 • analizowanie i kompletowanie dokumentacji niezbędnej do prowadzenia sprawy,
 • kontakt z Klientem.

Wymagania:

 • co najmniej rozpoczęta aplikacja adwokacka/ radcowska,
 • dobra znajomość prawa cywilnego oraz procedury cywilnej,
 • doświadczenie procesowe w sprawach cywilnych,
 • umiejętność samodzielnego sporządzania pism procesowych,
 • umiejętność ustalania priorytetów i pracy pod presją czasu,
 • komunikatywność i umiejętność pracy w zespole,
 • prawo jazdy kat. B będzie dodatkowym atutem,
 • zdolność analitycznego myślenia.

Mile widziane:

 • doświadczenie zawodowe w dochodzeniu roszczeń od podmiotów rynku finansowego,
 • prawo jazdy kat. B

Oferujemy:

 • zatrudnienie na podstawie umowy o pracę,
 • pakiet szkoleń wdrożeniowych – szkolenia wprowadzające i merytoryczne, także w formie zdalnej,
 • możliwość objęcia patronatem;
 • nasze biura zlokalizowane są w dogodnych lokalizacjach w nowoczesnych biurowcach,
 • dostęp do programów motywacyjnych opartych na klarownych zasadach,
 • hybrydowy model pracy,
 • możliwość awansu w strukturach kancelarii,
 • jesteśmy elastyczni – w naszej kancelarii możesz dostosować godziny pracy do Twoich potrzeb,
 • w naszym teamie naprawdę się lubimy, spędzamy ze sobą czas także po pracy.

  Zainteresowane osoby prosimy o przesłanie CV na adres: hr@bochenekiwspolnicy.pl
  z podanym w temacie nr ref.: BCIWKAIRP/2024_Ap.  

  Rekrutację możemy zakończyć przed upływem terminu publikacji ogłoszenia.

  Uprzejmie informujemy, że skontaktujemy się tylko z wybranymi osobami.

Oświadczenia i zgody do umieszczenia w dokumentach aplikacyjnych.

Prosimy o umieszczenie na dokumentach aplikacyjnych następujących oświadczeń i zgód:

 1. Oświadczam, iż zapoznałam / em się z treścią klauzuli informacyjnej, która stanowi integralną treść ogłoszenia o pracę.
 2. W przypadku chęci uczestnictwa w kolejnych rekrutacjach prowadzonych przez Bochenek, Ciesielski i Wspólnicy Kancelaria Adwokatów i Radców Prawnych sp.k. prosimy o umieszczenie następującej zgody:
  Wyrażam również zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celu prowadzenia przyszłych rekrutacji przez Bochenek, Ciesielski i Wspólnicy Kancelaria Adwokatów i Radców Prawnych sp.k. przez okres 1 roku od zakończenia aktualnej rekrutacji.

Ponadto w przypadku podania w dokumentach rekrutacyjnych danych szczególnej kategorii (danych dotyczących pochodzenie rasowe lub etniczne, poglądy polityczne, przekonania religijne lub światopoglądowe, przynależność do związków zawodowych, dane genetyczne, dane biometryczne, dane dotyczące zdrowia, seksualności lub orientacji seksualnej)

prosimy o wyrażenie zgody na ich przetwarzanie poprzez umieszczenie następującej zgody:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych szczególnej kategorii zawartych w dokumentach rekrutacyjnych przez administratora danych tj. Bochenek, Ciesielski i Wspólnicy Kancelaria Adwokatów i Radców Prawnych sp. k. z siedzibą we Wrocławiu (53-012 Wrocław), ul. Wyścigowa 56i, KRS 0000773314, zgodnie z art. 9 ust. 2 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych)”.

 

Klauzula informacyjna:

 1. Administratorem Twoich danych osobowych jest Bochenek, Ciesielski i Wspólnicy Kancelaria Adwokatów i Radców Prawnych sp. k. z siedzibą we Wrocławiu (53-012 Wrocław), ul. Wyścigowa 56i, KRS 0000773314,
 2. Wszelkie informacje dotyczące procesów przetwarzania danych osobowych można uzyskać u Inspektora Ochrony Danych pod ww. adresem lub emailem: iod@bochenekiwspolnicy.pl lub pisemnej: Inspektor Ochrony Danych Bochenek i Wspólnicy Kancelaria Radców Prawnych sp. k., ul. Wyścigowa 56i, 53-012 Wrocław.
 3. Podane przez Państwa dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do przeprowadzenia procesu rekrutacji i wyłonienia kandydata, na podstawie Kodeksu pracy (art. 6 ust. 1 lit. C RODO), a w pozostałym zakresie na podstawie zgody kandydata wyrażonej poprzez wyraźne działanie potwierdzające, polegające na zawarciu tych danych w dokumentach rekrutacyjnych i ich przesłaniu do administratora (art. 6 ust. 1 lit. a w zw. z art. 4 pkt 11 RODO), do momentu przyjęcia lub odrzucenia oferty pracy/współpracy przez wybranego kandydata. Jeżeli kandydat wyraził odrębną zgodę (Art. 6 ust. 1 lit. a RODO) na przetwarzanie danych osobowych dla celów przyszłych rekrutacji przez zamieszczenie odpowiedniej zgody, dane te będą przetwarzane przez okres 1 roku od zakończenia rekrutacji.
 4. Podanie przez Państwa danych osobowych w zakresie wynikającym z art. 221 Kodeksu pracy jest niezbędne, aby uczestniczyć w postępowaniu rekrutacyjnym. Podanie przez Państwa innych danych jest dobrowolne.
 5. Twoje dane będą udostępnione: podmiotom współpracującym z administratorem w związku z realizacją umowy, w tym podmiotowi zajmującemu się profesjonalną obsługą prawną; podmiotom zewnętrznym zapewniającym wsparcie z zakresu IT; podmiotom uprawnionym do ich uzyskania, jeśli przepisy prawa tego wymagają;
 6. Prawa, jakie Tobie przysługują w związku z przetwarzaniem danych osobowych: dostęp do swoich danych w tym potwierdzenia ich przetwarzania, otrzymania kopii danych i informacji o ich przetwarzaniu (art. 15 RODO), (2) sprostowania nieprawidłowych danych lub uzupełnienia niekompletnych danych (art. 16 RODO), (3) usunięcia danych, jeżeli Administrator nie ma już podstawy prawnej do ich przetwarzania lub dane nie są już niezbędne dla celów przetwarzania (art. 17 RODO), (4) ograniczenia przetwarzania danych w przypadku zgłoszenia, że: (a) dane są nieprawidłowe – do czasu ich sprawdzenia (b) przetwarzanie jest niezgodne z prawem, a wnioskodawca sprzeciwia się ich usunięciu (c) Administrator nie potrzebuje już danych, a wnioskodawca potrzebuje ich do ustalenia, dochodzenia i obrony roszczeń (art. 18 RODO), (5) przenoszenia danych, w tym otrzymania ich w ustrukturyzowanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego lub żądania ich przesłania innemu Administratorowi (art. 20 RODO), (6) wniesienia sprzeciwu na przetwarzanie w celach wynikających z prawnie uzasadnionych interesów Administratora, w szczególności marketingu bezpośredniego i wobec dokonanego w tych celach profilowania (art. 21 RODO), (7) cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych w sytuacji gdy stanowi ona podstawę przetwarzania danych, co nie wpływa jednak na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem (art. 7 ust. 3 RODO).
 7. W celu skorzystania z uprawnień prosimy o kontakt z Administratorem (np. składając wniosek na skrzynkę mailową: iod@bochenekiwspolnicy.pl) i wskazanie prawa, z którego chcesz skorzystać.
 8. Osoba, której dane dotyczą ma prawo wnieść skargę do organu nadzoru – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, jeśli uznają Państwo, że przetwarzanie danych osobowych dotyczących Państwa narusza przepisy RODO. Więcej informacji dotyczących tego uprawnienia dostępne pod adresem: https://uodo.gov.pl/pl/p/skargi.