Kancelaria Bochenek i Wspólnicy otrzymała kolejne korzystne rozstrzygnięcie dla Frankowiczów. W dniu 14.07.2021 r.  zapadł wyrok przeciwko mBank S.A. wydany przez Sąd Okręgowy w Łodzi.

Na mocy wyroku Sąd:

-zasądził od pozwanego mBank S. A. na rzecz powodów solidarnie kwotę 220.876,93 zł  wraz z odsetkami ustawowymi za opóźnienie liczonymi od dnia 23 sierpnia 2019 roku do dnia zapłaty;

-zasądził od pozwanego mBank S. A. na rzecz powodów solidarnie kwotę 14.817 zł tytułem zwrotu kosztów postępowania;

– nakazał pobrać od pozwanego mBank S. A. na rzecz Skarbu Państwa – Sądu Okręgowego w Łodzi kwotę 1.015,12 zł  tytułem zwrotu kosztów postępowania tymczasowo poniesionych ze Skarbu Państwa.

Wyrok jest nieprawomocny.