W lutym 2023r. Kancelaria Bochenek i Wspólnicy uzyskała łącznie 826 wyroków w sprawach frankowych. Wśród nich znalazło się 158 orzeczeń prawomocnych.

Ile spraw wygrali Frankowicze?

W ubiegłym miesiącu Kancelaria Bochenek i Wspólnicy uzyskała 158 wyroków prawomocnych! To o 26 więcej niż w poprzednim miesiącu.

Spośród wszystkich uzyskanych orzeczeń prawomocnych, sądy aż  154 razy uznały umowę kredytową za nieważną. W dwóch przypadkach zdecydowały o utrzymaniu umowy w obrocie prawnym po usunięciu z niej zapisów abuzywnych (tzw. odfrankowienie umowy). W jednej ze spraw nasze powództwo zostało oddalone. Dodatkowo, w sześciu przypadkach sądy nie wydały ostatecznego wyroku w sprawie bowiem zdecydowały o przekazaniu spraw do ponownego rozpatrzenia sądom I instancji.

W przypadku orzeczeń drugoinstancyjnych w 99 proc. spraw otrzymaliśmy wyroki korzystne dla naszych Klientów.

Luty 2023r. – Wyroki CHF

Jeśli chodzi o statystyki wszystkich zapadłych wyroków w sądach I i II instancji, 98 proc. z nich było korzystnych dla Frankowiczów. Podobnie jak w poprzednich miesiącach, nieważność umowy kredytowej stanowiła przeważające rozstrzygnięcie (94 proc., analogicznie jak w poprzednich miesiącach.)

Najwięcej wyroków zapadło przeciwko mBank S.A. (139). Na drugim miejscu znalazł się PKO BP S.A. (132), na trzecim Bank Millennium S.A. (130).

Łącznie w lutym uzyskaliśmy ponad 800 wyroków w sprawach frankowych!

Spośród ponad ośmiuset zapadłych wyroków, zaledwie 26 spraw zakończyło się odfrankowieniem umowy. W trzech przypadkach sądy zastosowały kurs średni NBP a w 19 sprawach oddaliły nasze powództwo. W tych sprawach sporządzimy apelacje walcząc o korzystne rozstrzygnięcia dla naszych Klientów w sądach II instancji.

Zachęcamy do zapoznania się ze statystykami Frankowiczów za ubiegły rok.