Tytułowe pytanie zadaje sobie pewnie wielu z kredytobiorców frankowych. Mam kredyt we frankach i co mogę z nim zrobić, jakie mam możliwości? 

Temat kredytów powiązanych z kursem waluty CHF od kilku lat przybiera na sile, natomiast rozwiązań systemowych brak. W mediach  pojawiały się informacje o inicjatywach ustawodawczych, a w ostatnim czasie debatę publiczną zdominowały informacje o systemowym zawieraniu ugód, w myśl propozycji przedstawionej przez Komisję Nadzoru Finansowego. Pośród kilku możliwych opcji warto spróbować udzielić sobie odpowiedzi na pytanie jakie mam możliwości i co mogę zrobić  z moją umową frankową?

Umowa frankowa – ugoda czy sąd?

Jedno z podstawowych pytań, jakie zadaje sobie każdy kredytobiorca, sprowadza się do zweryfikowania ścieżki postępowania i możliwości jakie wiążą się z każdą z nich. Rozwiązanie problemu frankowego można postrzegać przez pryzmat skierowania swojej sprawy na drogę postępowania sądowego lub próby zawarcia ugody z bankiem .  Przy ugodach celowo wskazaliśmy sformułowanie „podjęcia próby”, gdyż dotychczasowa praktyka pokazuje, że ugody nie są zawierane systemowo i nie wszystkie banki przystąpiły do realizacji pomysłu przedstawionego przez przewodniczącego KNF. Sam sektor bankowy, bardzo sceptycznie podchodzi do tego zagadnienia, czekając na uchwały Sądu Najwyższego oraz wyroku TSUE. Co więcej, pojawiają się komentarze, że ugody będą proponowane kredytobiorcom frankowym, którzy wystąpili na drogę postępowania sądowego. Na drugim biegunie, znajduje się postępowanie sądowe, dla których może okazać się jedyną ścieżką, aby uregulować swoją sytuację prawną z bankiem. Warto podkreślić, że aktualnie jest to jedyna możliwa droga prowadząca do definitywnego rozwiązania problemu frankowego.

Rozważając każdą opcję zawsze warto dokładnie przeanalizować swoją sytuację nie tylko prawną, ale również faktyczną, która w oparciu o komplet informacji pozwoli na podjęcie słusznej decyzji. Jakie kroki warto podjąć, aby podjęcie decyzji oparte było kompletem informacji?

Analiza umowy kredytu frankowego

Pierwszym, istotnym krokiem pozwalającym podjąć decyzję – co
mogę zrobić z moim kredytem frankowym – będzie skompletowanie dokumentacji kredytowej. W tym celu należy przygotować komplet dokumentów, na który składają się:

1. umowa kredytu indeksowanego/ denominowanego do waluty franka szwajcarskiego,

2. regulamin udzielania kredytów,

3. aneksy zawarte do umowy kredytowej,

4. harmonogram spłaty kredytu.

W przypadku braku jednego z
powyższych dokumentów, warto zwrócić się do banku z wnioskiem o jego
pozyskanie, gdyż każdy dokument może mieć istotne znaczenie podczas analizy
dokumentacji. Banki zazwyczaj wydają kserokopie takich dokumentów lub ich
duplikaty, jednakże należy liczyć się z opłatą wynikającą z tabeli opłat i
prowizji (warto dopytać w banku, ile wyniesie koszt pozyskania takiego
dokumenty, przed złożeniem wniosku).

Skompletowaną dokumentację można spróbować przeanalizować
samodzielnie w oparciu o informacje zamieszczone na stronach Urzędu Ochrony
Konkurencji i Konsumentów lub Rzecznika Finansowego lub zwrócić się do
kancelarii prawnej specjalizującej się w sprawach frankowych. Większość
kancelarii wykonuje takie analizy bezpłatnie (co zawsze należy zweryfikować
przed wysłaniem swoich dokumentów), przekazując zwrotnie informacje możliwym
zakresie działań.

Nasza kancelaria wykonuje bezpłatne analizy. Wystarczy przesłać swoją umowę kredytową  przez formularz kontakty znajdujący się na głównej stronie internetowej lub bezpośrednio na adres mailowy: analizy@bochenekiwspolnicy.pl wskazując w tytule – analiza umowy kredytowej.

Otrzymałem analizę prawną- co teraz?

W otrzymanej analizie prawnej, oprócz podstawowych informacji o problemie frankowiczów, statystykach wygranych spraw powinniście Państwo otrzymać kilka kluczowych informacji. Przedstawione dane powinny pozwolić odpowiedzieć na poniższe pytania:

1. czy w mojej umowie znajdują się postanowienia nieuczciwe,
jeśli tak to jakie?

2. jaką strategię procesową wybrać i która będzie optymalna
dla mnie?

3. jaki będzie skutek usunięcia z umowy klauzul nieuczciwych
tj. nieważność umowy/ zwrot nadpłaconych rat tzw. odfrankowienie umowy
kredytowej?

4. jaką wartość roszczeń mogę odzyskać w sądzie przy
nieważności umowy lub nadpłaconych ratach?

5. jakie będą koszty prowadzenia sprawy, na jej
poszczególnych etapach?

6. ile zapłacę kancelarii?

Po otrzymaniu odpowiedzi na powyższe pytania, przyjdzie pora na następne, sprowadzające się do wyboru kancelarii.

Jak wybrać kancelarię?

Jednym z trudniejszych etapów podejmowania decyzji czy i w
ogóle skierować swoją sprawę frankową do sądu, jest odpowiedź z kim przejść
przez ten proces. Wybór kancelarii nie jest łatwy i może nastręczyć wiele
trudności, ale warto temu elementowi poświęcić większą uwagę. Wybrany
pełnomocnik będzie z Państwem utrzymywał kontakt, informował o wszystkich
etapach sprawy, przygotowywał pisma procesowe
oraz reprezentował Państwa na sali rozpraw. Na co warto zwrócić uwagę? Przede
wszystkim warto zweryfikować kilka kwestii, które dla każdego z Państwa mogą
być oceniane inaczej, zgodnie z własnymi odczuciami tj.:

1. wrażenia z pierwszego kontaktu zwrotnego kancelarii i
przygotowanej analizy,

2. sposób i forma udzielenia odpowiedzi na zadane pytania,

3. doświadczenie kancelarii w prowadzeniu spraw frankowych, potwierdzonych uzyskanymi wyrokami,

4. wynagrodzenie kancelarii oraz przejrzystość umowy,

5. na koniec pozostawiamy najważniejszy element tj. zbudowanie relacji i zaufania z kancelarią.

Wybór właściwej kancelarii oraz pełnomocnika jest zawsze kwestią indywidualną popartą własnymi doświadczeniami, odczuciami i przekonaniem, że wybrana osoba będzie pomocna i wspierająca przez każdy etap dochodzenia roszczeń od banku.

Na koniec najważniejsze!

Na koniec pozostawiamy najważniejszą kwestię, od której powinniśmy zacząć. Wszystkie powyższe punkty, mimo pewnej trudności i czasochłonności są wypadkową jednej decyzji, a w zasadzie odpowiedzi pytanie- czy chcesz coś zrobić ze swoim kredytem frankowym? Odpowiedz na tak zadane pytanie nie jest łatwa i wymaga odwagi, gdyż wewnętrznie trzeba być przekonanym o swojej racji i słuszności dochodzenia od banku sprawiedliwości.

Jeżeli, są Państwo przekonani, że zawarte w umowach zapisy są nieuczciwe i uwierzą Państwo w możliwość wygrania z bankiem, to powyżej wskazane punkty będą tylko kolejnymi odcinkami drogi, która prowadzi do uwolnienia się od kredytu frankowego.