W ostatnich miesiącach coraz więcej zapytań o możliwość podważenia umowy kredytowej jest kierowanych przez kredytobiorców posiadających kredyty w PLN. Podobnie jak w przypadku Frankowiczów, także kredytobiorcy złotowi są świadomi, że w ich umowach mogą znajdować się nieuczciwe zapisy umowne. Na czym polega problem kredytów złotowych?

Pomoc-frankowiczom

Umowy złotówkowe – WIBOR

Jak zgodnie wskazują prawnicy, banki mogą czerpać dodatkowe korzyści finansowe nie tylko dzięki marży występującej w umowie kredytowej. Kwestią coraz bardziej sporną staje się WIBOR, który jak się okazuje nie jest oparty na rzeczywistych transakcjach międzybankowych. Sytuacja jest porównywana do tzw. spreadu walutowego. Bowiem banki mają możliwość zawyżania danych wyjściowych, w oparciu o które jest ustalana wysokość oprocentowania. Podobnie jak w przypadku kredytów frankowych, banki jednostronnie kształtują wysokość zadłużenia kredytobiorców a sposób ustalania tego mechanizmu nie jest transparentny. Umowy złotowe, podobnie jak umowy kredytów powiązanych z walutą obcą, powinny spełniać wymogi dotyczące przejrzystości zapisów umownych. Wydane orzeczenie TSUE poruszające tę kwestię znajduje zastosowanie także w tym przypadku.

Prawnicy nie wykluczają, że umowę złotową będzie można skutecznie podważyć w sądach opierając się na argumentacji zbliżonej jak w przypadku kredytów frankowych. Jak wskazuje Radca prawny Wojciech Bochenek kluczowe będzie uszczegółowienie w jaki sposób banki ustalają dane szacunkowe i w oparciu o jakie parametry.

WIBOR zniknie z umów

Jak zapowiedział Premier Mateusz Morawiecki, od nowego roku zostanie nałożony na banki obowiązek posługiwania się inną stawką referencyjną.

Od 1 stycznia 2023 r., razem z regulatorem rynku, ale przede wszystkim we współpracy z Sejmem, narzucimy obowiązek posługiwania się inną niż WIBOR, transparentną stawką pochodzącą z rynku międzybankowego depozytów overnight – zapowiedział szef rządu.

Zmiany mają być korzystne dla kredytobiorców, natomiast banki zostaną zobligowane do obniżenia marży.

Więcej szczegółowych informacji znajdą Państwo na portalu Prawo.pl