Rząd ogłosił projekt ustawy mającej wesprzeć i odciążyć kredytobiorców borykających się ze spłatą zadłużeń z tytułu zaciągniętych kredytów hipotecznych – trwająca wojna i rosnąca inflacja spowodowały dynamiczny wzrost rat kredytowych. Jedną z form pomocy jest możliwość skorzystania z tzw. wakacji kredytowych. Jednak nie wszyscy kredytobiorcy będą mogli skorzystać ze wsparcia rządu.

Pomoc-frankowiczom

Wysokość rat kredytowych

W związku z podwyżką stóp procentowych, raty kredytowe poszybowały w górę. Niektórzy kredytobiorcy płacą aktualnie nawet 100 proc. wyższą ratę niż jesienią ubiegłego roku. Odpowiedzią rządu na trudną sytuację kredytobiorców jest zapowiedziana zamiana od nowego roku wskaźnika WIBOR na inny, bardziej obiektywny miernik.

Kolejnym pomysłem jest możliwość skorzystania przez kredytobiorców z wakacji kredytowych. Wsparcie w tym aspekcie przewiduje przesunięcie łącznie 8 rat kredytowych (przewidziano odroczenie jednej raty w każdym kwartale w latach 2022-2023) do spłaty w późniejszym okresie bez konieczności uiszczania odsetek.

Jak początkowo zapowiedział szef polskiego rządu, premier Mateusz Morawiecki, z wakacji kredytowych będą mogli skorzystać wszyscy kredytobiorcy. Ostatecznie, w ogłoszonej ustawie, pojawiły się pewne wyłączenia. Jednym z nich jest ilość oraz cel zaciągniętych kredytów.

Wakacje kredytowe

Pomoc obejmuje jedną umowę kredytową, której cel był przeznaczony na zaspokojenie własnych potrzeb mieszkaniowych. To znaczy, że w przypadku kredytobiorców, którzy zawarli większą liczbę umów oraz, gdy kredyty były przeznaczone na cele związane z prowadzeniem działalności gospodarczej, nie będzie możliwości skorzystania z wakacji kredytowych.

Komentarza w sprawie na łamach portalu Wyborczej udzielił Radca prawny Wojciech Bochenek:

Przedstawiony przez rząd projekt ustawy wspierającej kredytobiorców daje możliwość skorzystania z wakacji kredytowych w stosunku do jednej umowy kredytowej, która została zawarta na zakup nieruchomości zaspokajającej własne potrzeby mieszkaniowe kredytobiorców. Intencję projektu ustawy należy odczytywać jako wsparcie tych kredytobiorców, których celem był zakup nieruchomości na zaspokojenie własnych potrzeb związanych z mieszkaniem i funkcjonowaniem w nabytej nieruchomości.

Ograniczenie wynikające z ustawy w zakresie ilości zawartych umów z bankiem mec. Bochenek wyjaśnia w następujący sposób:

W przypadku kredytobiorców posiadających kilka kredytowanych nieruchomości, nabytych np. w celach inwestycyjnych, zgodnie z treścią projektu ustawy kredytobiorca będzie mógł skorzystać z przewidzianej pomocy tylko w zakresie mieszkania, w którym zorganizowane jest jego codzienne życie. W przypadku pozostałych nieruchomości, trzymając się treści ustawy, kredytobiorca nie będzie uprawniony do skorzystania z wakacji kredytowych.

Kolejnym wyłączeniem są umowy kredytowe powiązane z kursem waluty obcej – Frankowicze zatem nie skorzystają z wakacji kredytowych.

Więcej informacji na portalu Wyborcza.biz.