W ciągu ostatnich dni za sprawą decyzji rosyjskich władz i szczególnie trudną sytuacją związaną z wojną, również na rynku walutowym mają miejsce dynamiczne zmiany.

Kurs CHF – ponad 5zł !

Frankowicze spłacający swoje zadłużenie z tytułu zaciągniętego kredytu znaleźli się w newralgicznym położeniu. Kurs franka jest rekordowo wysoki, stopy procentowe w Szwajcarii są dodatnie pierwszy raz od lat. W momencie zaciągania kredytu kurs franka oscylował około 2-2,5 zł. Obecnie mamy do czynienia z ponad dwukrotnym wzrostem! To oznacza, że mimo regularnej spłaty kredytu, saldo zadłużenia zamiast spadać, wciąż rośnie. Wysokość rat kredytowych osiąga rekordowe poziomy. Kapitał pozostały do spłaty niejednokrotnie przewyższa wartość nieruchomości. Zgodnie z danymi za ubiegły rok, taka sytuacja może dotyczyć prawie 20 proc. zaciągniętych kredytów.

kancelaria dla frankowiczow

Co więcej, grupa kredytobiorców posiadających kredyty powiązane z walutą obcą, nie otrzymała wsparcia ze strony państwa w postaci wakacji kredytowych. Z tej opcji skorzystają wyłącznie Złotówkowicze.

Spora część kredytobiorców postanowiła wziąć sprawy w swoje ręce i skierować sprawę nieuczciwego kredytu na drogę sądową. Na koniec ubiegłego roku w polskich sądach toczyło się ponad 83 tys. procesów przeciwko bankom. Aktualnie zdeterminowanych Frankowiczów przybywa a liczba pozwów w sprawach frankowych wciąż rośnie. Również nasza kancelaria zauważa wzmożone zainteresowanie wytoczeniem powództwa przeciwko bankowi.

Więcej informacji na stronie Interii Biznes.