Listopad kolejnym miesiącem Frankowiczów

15 grudnia 2020

Listopad kolejnym miesiącem Frankowiczów

Statystyki dotyczące zapadłych wyroków w sprawach frankowych w dalszym ciągu są bardzo atrakcyjne dla posiadaczy kredytów frankowych. Listopad okazał się kolejnym miesiącem zdominowanym przez Frankowiczów. W minionym miesiącu odnotowano jeszcze większy wzrost wyroków unieważniających umowy frankowe.

kancelaria pomoc frankowiczom

Ilość zapadłych wyroków w listopadzie

W listopadzie zapadły aż 134 wyroki sądowe w sprawach frankowych, z których aż 127 było korzystnych dla Frankowiczów. To oznacza, że odsetek wygranych spraw od kilku miesięcy utrzymuje się na poziomie około 95%. Wyroków mogło być jeszcze więcej, natomiast aktualnie nie ma dostępu do ich pełnej bazy.

Aż 85 % wyroków dotyczyło stwierdzenia nieważności umowy. Na przestrzeni ostatnich miesięcy linia orzecznicza w tym zakresie jest coraz bardziej jednolita i ukierunkowana na powoływanie się przez sąd na klauzule skutkujące nieważnością całej umowy. Rzadszą formą rozstrzygnięcia stało się tzw. odfrankowienie czy zastępowanie niedozwolonych klauzul przeliczeniowych średnim kursem NBP.

W oczekiwaniu na odpowiedź SN

Poruszona została jeszcze jedna istotna kwestia. W dalszym ciągu oczekujemy na rozstrzygnięcie pytań skierowanych do Sądu Najwyższego przez Sąd okręgowy w Gdańsku.

W mojej ocenie kluczowa będzie odpowiedź na pytanie czwarte, które porusza kwestię charakteru wyroku związanego z nieważnością umowy kredytu, co wpływa na zakres rozpoczęcia biegu przedawnienia roszczeń. W zadanym pytaniu sąd krajowy zasugerował konstytutywny charakter wyroku, natomiast w doktrynie wskazuje się na jego deklaratoryjny, czyli potwierdzający, charakter – ocenia Wojciech Bochenek, radca prawny z kancelarii Bochenek i Wspólnicy.

Dochodzi jeszcze jedna sporna kwestia, mianowicie wynagrodzenie za korzystanie z kapitału, którego domagają się od kredytpbiorców banki. W jednym z uzasadnień wyroków Sąd Najwyższy nie wykluczył takich opłat, natomiast stanowisko UOKiK, rzecznika finansowego i rzecznika praw obywatelskich jest zupełnie odmienne. – W mojej ocenie tego typu roszczenia pozbawione są podstaw prawnych. Jak wskazał niegdyś sam Sąd Najwyższy, wyroki TSUE są wiążące w zakresie wykładni, więc ich rozstrzygnięcia będą niezwykle istotne, co pokazała sprawa p. Dziubaków – mówi Bochenek.

Frankowicze mają przed sobą po raz kolejny trudny czas. Jednak ich determinacja i korzystna linia orzecznicza mogą w najbliższym czasie definitywnie zakończyć ich batalie z bankami.

Zachęcamy do zapoznania się całością artykułu na portalu Parkiet.com

Czytaj również


PKO BP chce ugód czy zabezpieczenia swoich roszczeń?

Bank PKO BP dnia 4. października uruchomił proces zawierania ugód z kredytobiorcami. Do tej pory

Czytaj więcej
sredni-NBP

Kurs średni NBP w sprawach frankowych – argumentacja prawna kontra argumentacja banków

Na początku września TSUE rozpatrując sprawę węgierską wskazał na możliwość zastąpienia abuzywnych zapisów umownych średnim

Czytaj więcej
wygrane-wrzesien

Wygraliśmy 71 spraw frankowych we wrześniu!

Po podsumowaniu dotychczasowych osiągnięć naszej kancelarii pora na podsumowanie ostatniego miesiąca, który pod każdym względem

Czytaj więcej

Czy mediacja przed KNF przerywa bieg przedawnienia banków?

Program ugód PKO BP, który wystartował 4. października br. nie cieszy się zbyt dużym zainteresowaniem

Czytaj więcej