Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Opolskiego na kierunku prawo. Doświadczenie zawodowe zdobywał w kancelariach radców prawnych i doradców podatkowych w Opolu. W 2020 r. został wpisany na listę radców prawnych przy Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Opolu. Specjalizuje się w dochodzeniu roszczeń na rzecz osób fizycznych w związku z kredytami indeksowanymi i denominowanymi do waluty obcej. Doświadczenie zdobywał również w sporach przeciwko podmiotom rynku ubezpieczeniowego zajmując się sprawami odszkodowawczymi przeciwko Towarzystwom Ubezpieczeń. Prywatnie miłośnik pływania i literatury J.R.R. Tolkiena.