Mijają dwa lata od słynnego wyroku w sprawie Państwa Dziubaków

4 października 2021

Mijają dwa lata od słynnego wyroku w sprawie Państwa Dziubaków

Dnia 3 października minęły dokładnie dwa lata od wydania przez Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej słynnego orzeczenia w sprawie Państwa Dziubaków. Jak od tego czasu kształtuje się linia orzecznicza w sprawach Frankowiczów?

Pomoc-frankowiczom

Przełomowy wyrok

Orzecznictwo w sprawach frankowych od czasu wyroku w sprawie Państwa Dziubaków mocno się ugruntowało, na korzyść Frankowiczów.

Ostatnie dwa lata okazały się pasmem sukcesów dla dochodzących swoich praw na drodze sądowej kredytobiorców. Linia orzecznicza jest ukierunkowana przede wszystkim na stwierdzanie nieważności umowy kredytowej. W trakcie rozpatrywania spraw frankowych sędziowie napotykali na różne kwestie wymagające uściślenia, jednak większość z nich zostało już rozstrzygniętych przez TSUE czy Sąd Najwyższy.

Istotnym zagadnieniem, wymagającym doprecyzowania jest temat bezumownego korzystania z kapitału.

Do TSUE zostało skierowane kolejne pytanie z polskiego sądu, co pozwoli uzyskać odpowiedź na pytanie dotyczące roszczeń z tytułu bezumownego korzystania z kapitału – mówi w wywiadzie dla Naszego Dziennika radca prawny Wojciech Bochenek.

Do tej pory jednak zdarzały się wyroki nierespektujące orzeczeń TSUE jak choćby zastępowanie zapisów umownych innymi zapisami, np. poprzez podstawianie średniego kursu NBP w miejscu nieuczciwego kursu banku.

W zakresie rozstrzygania sporów z bankami w ostatnim czasie pojawił się kolejny wątek wymagający uściślenia, mianowicie wybór sędziego sprawozdawcy. Pojawiły się pewne niejasności o których pisaliśmy w artykule Skład sędziowski Sądu Najwyższego a sprawy Frankowiczów.

Kredytobiorcy na wygranej pozycji

Aktualnie kredytobiorcy są zdecydowanie tą silniejszą stroną w sporze z bankami. Prokonsumenckie stanowisko Sądu Najwyższego, TSUE i innych organów znacząco wpłynęły na kształtującą się linię orzeczniczą, przecierając nieco szlaki innym konsumentom chcącym dochodzić swoich praw na drodze sądowej.

Przez pryzmat spraw frankowych można zaobserwować zmianę kierunku w podejściu do spraw konsumenckich – nie tylko spraw frankowiczów czy złotówkowiczów, ale również innych spraw konsumenckich. Konsumenci doczekali się należytej ochrony jako strona słabsza w relacjach z przedsiębiorcą, a w szczególności kiedy mają do czynienia z bankiem, który powinien się wykazać należytą starannością pod kątem nie tylko umowy, ale również szeregu informacji, jakie powinien przekazać klientowi, kredytobiorcy – wskazuje mec. Bochenek.

Banki słabszą stroną sporu

Pozycja banków w kontekście Frankowiczów mocno się osłabiła. W związku z tym banki podejmują różne działania mające na celu zniechęcić kredytobiorców do dochodzenia roszczeń na drodze sądowej.

Jednym z nich jest żądanie opłat za korzystanie z kapitału. Zdaniem mec. Bochenka jest to próba zastraszenia klienta nie znajdująca podstaw prawnych w polskich przepisach prawa. Dotychczas wszystkie tego typu sprawy były rozpatrywane przez sądy na korzyść kredytobiorców.

Inną kwestią jest odwlekanie w czasie przedstawienia przez banki propozycji ugód ze względu na wydłużone oczekiwanie na podjęcie uchwały przez Sąd Najwyższy. Mec. Bochenek twierdzi, że to pewnego rodzaju gra na emocjach klientów i dodaje:

Obecnie jedyną możliwą drogą do uregulowania sytuacji prawnej z bankiem i odzyskania swoich roszczeń jest droga sądowa.

Cały wywiad znajduje się na portalu Nasz Dziennik.

Czytaj również


TSUE kolejny raz wypowie się w kwestii Frankowiczów C-139/22 i C-140/22

Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej nadał bieg dwóm sprawom frankowym przeciwko mBank S.A. skierowanym przez Sąd

Czytaj więcej

Rosnąca ilość powództw w sprawach frankowych

Ilość spraw frankowych znajdujących się na etapie postępowania sądowego sukcesywnie się zwiększa. Czym spowodowane jest

Czytaj więcej

Kredyt we frankach a prowadzenie działalności gospodarczej

Spodziewana jest kolejna fala kredytobiorców frankowych, którzy w najbliższym czasie mogą próbować dochodzić roszczeń od

Czytaj więcej

Dynamiczny przyrost wyroków w sprawach frankowych

W pierwszej połowie 2022r. zapadło ponad 4 tys. wyroków w sprawach frankowych. Dla porównania, w

Czytaj więcej