Najnowsze dane sugerują, że w pierwszych trzech kwartałach 2023 r. zapadło 11 187 wyroków sądowych związanych z kredytami frankowymi. Z tego imponującego ogółu, aż 97% przypadków zakończyło się korzystnym wyrokiem dla kredytobiorców, co stanowi 10 850 spraw. Jednocześnie banki odniosły sukces w 2,7% przypadków, czyli 303 sprawach. Natomiast sądy drugiej instancji podjęły decyzję o uchyleniu wyroku sądu pierwszej instancji i przekazaniu spraw do ponownego rozstrzygnięcia jedynie w 34 przypadkach, co stanowi zaledwie 0,3% wszystkich rozstrzygniętych spraw.

Frankowicze – najnowsze dane

W większości przypadków, frankowicze odnoszą sukces, a sprawy kończą się uznaniem umowy kredytowej za nieważną. Takie rozstrzygnięcie wystąpiło w około 96% korzystnych przypadków, co stanowiło 10 446 spraw. W 404 przypadkach sądy zdecydowały o odfrankowieniu umowy.

Wyrok TSUE zapadły w 2019 roku w sprawie Państwa Dziubak C-260/18 wywarł największy wpływ na kształtujące się wówczas orzecznictwo w sprawach polskich frankowiczów. Pierwsze założone w sądach sprawy wygrywały banki, które lekceważąco podchodziły do problematyki nieuczciwych zapisów w umowach kredytowych powiązanych z klauzulą franka szwajcarskiego. korzystne dla frankowiczów orzeczenia skutkowały usunięciem z treści nieuczciwych warunków umownych, przy związaniu stron pozostałą częścią umowy. Dopiero wspomniany wyrok w sprawie Państwa Dziubak i przedstawiona przez Trybunał argumentacja sprawiły, że sądy powszechne ukształtowały orzecznictwo w kierunku stwierdzenia nieważności umowy kredytowej.

Wojciech Bochenek

Radca Prawny, Bochenek, Ciesielski i Wspólnicy Kancelaria Adwokatów i Radców Prawnych sp. k.

frankowicze wyrok

Ile wyroków zapadło w sprawach frankowych?

Porównując statystyki dotyczące wyroków sądowych w sprawach kredytowych, można zauważyć wyraźny wzrost w liczbie rozstrzygniętych spraw w pierwszych trzech kwartałach 2023 roku w porównaniu z poprzednimi latami. Zgromadzone dane wskazują na wyjątkowo wysoki odsetek korzystnych wyroków dla kredytobiorców oraz znaczący wzrost liczby rozstrzygniętych spraw w drugiej instancji w pierwszych trzech kwartałach 2023 roku.

  • W pierwszych trzech kwartałach 2023 roku zapadło 11 187 wyroków, z czego aż 97% było korzystnych dla kredytobiorców.
  • W całym 2022 roku liczba wyroków wyniosła 9596, również z 97% korzystnych dla kredytobiorców.
  • W całym 2021 roku było znacznie mniej wyroków, zaledwie 2780, z czego 95% z nich zakończyło się korzystnym wyrokiem dla kredytobiorców.

W zakresie prawomocnych wyroków frankowych, odnotowano liczbę 2135, z czego aż 99% przypadków (2114 spraw) zakończyło się korzystnym wyrokiem na rzecz kredytobiorców.

Odnosząc się do wyroków II instancji, obserwuje się znaczący wzrost liczby rozstrzygnięć w porównaniu do całego roku 2022. Wówczas odnotowano łącznie 1561 wyroków.

W nadchodzących miesiącach możemy spodziewać się kolejnych rekordów w ilości wyroków frankowych. Na koniec warto zaznaczyć, że powyższe dane zostały przygotowane w oparciu o informacje pozyskane z portali internetowych, mediów oraz mediów społecznościowych a liczba rozstrzygnięć może być jeszcze wyższa.

Więcej informacji na stronie TVN 24 Biznes.