W lipcu 2023r. Kancelaria Bochenek i Wspólnicy uzyskała prawie 600 wyroków w sprawach frankowych toczących się przed sądami I i II instancji.

Wyroki prawomocne w sprawach frankowych

W ubiegłym miesiącu nasza kancelaria uzyskała łącznie 193 wyroki prawomocne w sprawach Frankowiczów!

W 98 proc. spraw sądy uznały umowy kredytowe za nieważne. W czterech przypadkach sądy zdecydowały o przekazaniu spraw do ponownego rozpoznania sądom I instancji a w dwóch oddaliły nasze powództwo.  Tym samym 99 proc. spraw zakończyło się korzystnie dla naszych Klientów.

najlepsza kancelaria frankowa

Z którymi bankami najczęściej wygrywali Frankowicze w lipcu 2023r.?

  • Bank Millennium S.A. (40 prawomocnych wyroków)
  • mBank S.A. (37 prawomocnych wyroków)
  • PKO BP S.A. (29 prawomocnych wyroków)

Lipiec 2023r. – Wyroki w sprawach frankowych

Jeśli chodzi o statystyki wszystkich zapadłych wyroków w sądach I instancji, 97 proc. z nich było korzystnych dla Frankowiczów. Analogicznie jak w ubiegłych miesiącach, nieważność umowy kredytowej stanowiła przeważające rozstrzygnięcie. W lipcu, podobnie jak w czerwcu zakończono w ten sposób 93 proc. sporów.

Łącznie w lipcu uzyskaliśmy  593 wyroków w sprawach frankowych!

Spośród prawie sześciuset zapadłych wyroków, zaledwie 9 spraw zakończyło się odfrankowieniem umowy. W 6 przypadkach sądy zastosowały kurs średni NBP a w 19 sprawach (około 3 proc. spośród wszystkich spraw) oddaliły nasze powództwo. Analizując ostatnie miesiące, obserwujemy, że sądy II instancji przeważnie zmieniają niekorzystne wyroki frankowe sądów I instancji a zdecydowana większość z nich kończy się unieważnieniem umowy.