Wyrok frankowy przeciwko PKO BP S.A. (Sygn. Akt I ACa 629/22)

Wyrok frankowy przeciwko PKO BP S.A. (Sygn. Akt I ACa 629/22)

Dnia 20 września 2023 r. Sąd Apelacyjny w Rzeszowie wydał wyrok w sprawie frankowej sygn. I ACa 629/22 przeciwko PKO BP S.A. Sąd II instancji zmienił zaskarżony wyrok tylko o tyle, że ustawowe odsetki za opóźnienie zasądził od dnia 13 lipca 2022 r.; oddalił apelację w...
Wyrok Santander Bank Polska S.A. (Sygn. Akt II Ca 1270/22)

Wyrok Santander Bank Polska S.A. (Sygn. Akt II Ca 1270/22)

Dnia 7 września 2023 r. Sąd Okręgowy w Świdnicy II Wydział Cywilny Odwoławczy oddalił apelację pozwanego banku i zasądził od strony pozwanej na rzecz powódki 2.700 zł kosztów postępowania apelacyjnego z odsetkami w wysokości odsetek ustawowych za opóźnienie w...