Nieważność umowy Bank BPH – dawna umowa GE Money (Sygn. Akt I C 424/20)

24 lutego 2021

Nieważność umowy Bank BPH – dawna umowa GE Money (Sygn. Akt I C 424/20)

W dniu 24.02.2021r. Klienci naszej Kancelarii uzyskali korzystny wyrok w sprawie przeciwko bankowi BPH S.A. (dawna umowa Banku GE Money).

Sąd Okręgowy w Katowicach po rozpoznaniu niniejszej sprawy:

-stwierdził nieważność umowy kredytowej zawartej z Ge Money Bank S.A.,

-zasądził od banku na rzecz naszych klientów kwotę 83.333.55 zł wraz z odsetkami ustawowymi za opóźnienie,

-zasądził od banku na rzecz naszego Klienta kwotę 6.874 zł tytułem zwrotu kosztów procesu wraz z ustawowymi odsetkami za opóźnienie liczonymi od tej kwoty od dnia uprawomocnienia się orzeczenia zasądzającego koszty do dnia zapłaty.

Sprawa dotyczy umowy kredytu indeksowanego zawartej w 2008r.

Pozew do sądu w przedmiotowej sprawie został wysłany w kwietniu 2020 r.

Wyrok nie jest prawomocny.

Czytaj również


pko-wygrana

Wygrana z PKO BP S.A. (Sygn. Akt I C 580/20)

W dniu 13 października 2021 r. zapadł wyrok przeciwko PKO BP S.A. wydany przez Sąd

Czytaj więcej
frankowy-wyrok

Wyrok przeciwko Bank Millennium S.A. (Sygn. Akt I C 256/21)

Dnia 11 października 2021r. na posiedzeniu niejawnym zapadł wyrok przeciwko Bank Millennium S.A. wydany przez

Czytaj więcej
wygrana-chf

Wyrok przeciwko Bank Millennium S.A. (Sygn. Akt II C 550/21)

Dnia 07.10.2021 r. zapadł wyrok przeciwko Bank Millennium S.A. wydany przez Sąd Okręgowy w Katowicach, II Wydział

Czytaj więcej
deutsche-wyrok

Deutsche Bank Polska S.A. (Sygn. Akt I C 184/21) – Wyrok

W dniu 04.10.2021 r. zapadł wyrok przeciwko Deutsche Bank Polska S.A. wydany przez Sąd Okręgowy

Czytaj więcej