Nieważność umowy Bank BPH – dawna umowa GE Money (Sygn. Akt I C 424/20)

24 lutego 2021

Nieważność umowy Bank BPH – dawna umowa GE Money (Sygn. Akt I C 424/20)

W dniu 24.02.2021r. Klienci naszej Kancelarii uzyskali korzystny wyrok w sprawie przeciwko bankowi BPH S.A. (dawna umowa Banku GE Money).

Sąd Okręgowy w Katowicach po rozpoznaniu niniejszej sprawy:

-stwierdził nieważność umowy kredytowej zawartej z Ge Money Bank S.A.,

-zasądził od banku na rzecz naszych klientów kwotę 83.333.55 zł wraz z odsetkami ustawowymi za opóźnienie,

-zasądził od banku na rzecz naszego Klienta kwotę 6.874 zł tytułem zwrotu kosztów procesu wraz z ustawowymi odsetkami za opóźnienie liczonymi od tej kwoty od dnia uprawomocnienia się orzeczenia zasądzającego koszty do dnia zapłaty.

Sprawa dotyczy umowy kredytu indeksowanego zawartej w 2008r.

Pozew do sądu w przedmiotowej sprawie został wysłany w kwietniu 2020 r.

Wyrok nie jest prawomocny.

Czytaj również


frankowicze-wyrok-CHF

PKO BP S.A. (Sygn. Akt I C 694/20) – Wyrok

W dniu 22.07.2021r. zapadł wyrok przeciwko Powszechnej Kasie Oszczędności Bank Polski S.A. wydany przez Sąd

Czytaj więcej
santander-frankowicze(1)

Santander Bank Polska S.A. (Sygn. Akt I C 1858/20) – Wyrok

W dniu 22.07.2021 zapadł wyrok przeciwko Santander Bank Polska S.A. (dawny Kredyt Bank S.A.) wydany

Czytaj więcej
wyrok-reiffeisen

Raiffeisen Bank International AG (Sygn. Akt I C 1415/20) – Wyrok

Dnia 15 lipca br. zapadł wyrok przeciwko Raiffeisen Bank International AG (dawny EFG Eurobank Ergasias

Czytaj więcej
mbank-wyrok-frankowy

Wygrana z mBank S.A. (Sygn. Akt XII C 74/20)

Kancelaria Bochenek i Wspólnicy otrzymała kolejne korzystne rozstrzygnięcie dla Frankowiczów. W dniu 14.07.2021 r.  zapadł

Czytaj więcej