Nieważność umowy Bank BPH – dawna umowa GE Money (Sygn. Akt I C 424/20)

24 lutego 2021

Nieważność umowy Bank BPH – dawna umowa GE Money (Sygn. Akt I C 424/20)

W dniu 24.02.2021r. Klienci naszej Kancelarii uzyskali korzystny wyrok w sprawie przeciwko bankowi BPH S.A. (dawna umowa Banku GE Money).

Sąd Okręgowy w Katowicach po rozpoznaniu niniejszej sprawy:

-stwierdził nieważność umowy kredytowej zawartej z Ge Money Bank S.A.,

-zasądził od banku na rzecz naszych klientów kwotę 83.333.55 zł wraz z odsetkami ustawowymi za opóźnienie,

-zasądził od banku na rzecz naszego Klienta kwotę 6.874 zł tytułem zwrotu kosztów procesu wraz z ustawowymi odsetkami za opóźnienie liczonymi od tej kwoty od dnia uprawomocnienia się orzeczenia zasądzającego koszty do dnia zapłaty.

Sprawa dotyczy umowy kredytu indeksowanego zawartej w 2008r.

Pozew do sądu w przedmiotowej sprawie został wysłany w kwietniu 2020 r.

Wyrok nie jest prawomocny.

Czytaj również


Prawomocna wygrana z mBank S.A. (Sygn. Akt III Ca 391/21)

W dniu 24 stycznia br. zapadł wyrok prawomocny przeciwko mBank S.A.  wydany przez Sąd Okręgowy

Czytaj więcej
santander-wyrok

Frankowicze wygrywają z Santander Bank Polska S.A.

Nasza kancelaria otrzymała kolejne korzystne rozstrzygnięcia w sprawach frankowych przeciwko Santander Bank Polska S.A. Sąd

Czytaj więcej

Prawomocne wygrane z Deutsche Bank Polska S.A. i Getin Noble Bank S.A.

Nasza kancelaria otrzymała dwa kolejne prawomocne rozstrzygnięcia w sprawach frankowych. Wyrok przeciwko Deutsche Bank  W

Czytaj więcej

PKO BP S.A. (sygn I ACa 994/21) – kolejna prawomocna wygrana Frankowiczów

Dnia 12. stycznia br. zapadł wyrok prawomocny o sygn. I ACa 994/21przeciwko bankowi PKO BP

Czytaj więcej