Nieważność umowy Bank BPH – dawna umowa GE Money (Sygn. Akt I C 424/20)

24 lutego 2021

Nieważność umowy Bank BPH – dawna umowa GE Money (Sygn. Akt I C 424/20)

W dniu 24.02.2021r. Klienci naszej Kancelarii uzyskali korzystny wyrok w sprawie przeciwko bankowi BPH S.A. (dawna umowa Banku GE Money).

Sąd Okręgowy w Katowicach po rozpoznaniu niniejszej sprawy:

-stwierdził nieważność umowy kredytowej zawartej z Ge Money Bank S.A.,

-zasądził od banku na rzecz naszych klientów kwotę 83.333.55 zł wraz z odsetkami ustawowymi za opóźnienie,

-zasądził od banku na rzecz naszego Klienta kwotę 6.874 zł tytułem zwrotu kosztów procesu wraz z ustawowymi odsetkami za opóźnienie liczonymi od tej kwoty od dnia uprawomocnienia się orzeczenia zasądzającego koszty do dnia zapłaty.

Sprawa dotyczy umowy kredytu indeksowanego zawartej w 2008r.

Pozew do sądu w przedmiotowej sprawie został wysłany w kwietniu 2020 r.

Wyrok nie jest prawomocny.

Czytaj również


Wyrok mBank (Sygn. Akt XVIII C 356/20) – Odfrankowienie

Dnia 13 kwietnia 2021r. do naszej kancelarii wpłynął kolejny korzystny wyrok w sprawie przeciwko mBank

Czytaj więcej

Wygrana z PKO BP S.A. (Sygn. Akt I C 573/20)

Dnia 8.04.2021r. otrzymaliśmy kolejny korzystny wyrok przeciwko PKO BP S.A. (umowa pierwotnie zawarta z Nordea

Czytaj więcej

Raiffeisen Bank International AG (Sygn. Akt I C 794/20) – nieważność

Sąd Okręgowy w Piotrkowie Trybunalskim dnia 31.03.2021r. w sprawie o sygn. I C 794/20 wydał

Czytaj więcej
wygrana-frankowiczow

Wygrana PKO BP S.A. (Sygn. Akt. I C 1014/20)

Dnia 30.03.2021 Sąd Okręgowy w Gdańsku, I Wydział Cywilny w sprawie o sygn. I C

Czytaj więcej