Nieważność umowy kredytowej Bank BPH S.A. (Sygn. Akt I C 295/20)

30 grudnia 2020

Nieważność umowy kredytowej Bank BPH S.A.  (Sygn. Akt I C 295/20)

W dniu 30.12.2020r. Sąd Okręgowy w Legnicy stwierdził nieważność umowy kredytu denominowanego do waluty CHF zawartej z Bankiem BPH S.A.

Sąd zasądził na rzecz naszych Klientów:

-kwotę 29.179,95 zł wraz z ustawowymi odsetkami za opóźnienie,

-kwotę 12.374,00 zł tytułem zwrotu kosztów procesu.

Cieszymy się, że kolejny sąd podzielił prezentowane przez nas stanowisko i argumentację prawną w zakresie nieważności umów denominowanych.

W ustnych motywach rozstrzygnięcia sąd podzielił pogląd wyrażony przez Sąd Najwyższy, wskazujący że „określenie wysokości należności obciążającej konsumenta z odwołaniem do tabel kursów ustalanych jednostronnie przez bank, bez wskazania obiektywnych kryteriów, nie jest transparentne, pozostawia pole do arbitralnego działania banku i w ten sposób obarcza kredytobiorcę nieprzewidywalnym ryzykiem oraz narusza równorzędność stron.” (wyrok SN z 11.12.2019r., sygn.akt V CSK 382/18)

Na uwagę zasługuje czas trwania postępowania w pierwszej instancji, które trwało nieco ponad 10 miesięcy.

Wyrok nie jest prawomocny.

Czytaj również


Wyrok mBank (Sygn. Akt XVIII C 356/20) – Odfrankowienie

Dnia 13 kwietnia 2021r. do naszej kancelarii wpłynął kolejny korzystny wyrok w sprawie przeciwko mBank

Czytaj więcej

Wygrana z PKO BP S.A. (Sygn. Akt I C 573/20)

Dnia 8.04.2021r. otrzymaliśmy kolejny korzystny wyrok przeciwko PKO BP S.A. (umowa pierwotnie zawarta z Nordea

Czytaj więcej

Raiffeisen Bank International AG (Sygn. Akt I C 794/20) – nieważność

Sąd Okręgowy w Piotrkowie Trybunalskim dnia 31.03.2021r. w sprawie o sygn. I C 794/20 wydał

Czytaj więcej
wygrana-frankowiczow

Wygrana PKO BP S.A. (Sygn. Akt. I C 1014/20)

Dnia 30.03.2021 Sąd Okręgowy w Gdańsku, I Wydział Cywilny w sprawie o sygn. I C

Czytaj więcej