Nieważność umowy kredytowej Bank BPH S.A. (Sygn. Akt I C 295/20)

30 grudnia 2020

Nieważność umowy kredytowej Bank BPH S.A.  (Sygn. Akt I C 295/20)

W dniu 30.12.2020r. Sąd Okręgowy w Legnicy stwierdził nieważność umowy kredytu denominowanego do waluty CHF zawartej z Bankiem BPH S.A.

Sąd zasądził na rzecz naszych Klientów:

-kwotę 29.179,95 zł wraz z ustawowymi odsetkami za opóźnienie,

-kwotę 12.374,00 zł tytułem zwrotu kosztów procesu.

Cieszymy się, że kolejny sąd podzielił prezentowane przez nas stanowisko i argumentację prawną w zakresie nieważności umów denominowanych.

W ustnych motywach rozstrzygnięcia sąd podzielił pogląd wyrażony przez Sąd Najwyższy, wskazujący że „określenie wysokości należności obciążającej konsumenta z odwołaniem do tabel kursów ustalanych jednostronnie przez bank, bez wskazania obiektywnych kryteriów, nie jest transparentne, pozostawia pole do arbitralnego działania banku i w ten sposób obarcza kredytobiorcę nieprzewidywalnym ryzykiem oraz narusza równorzędność stron.” (wyrok SN z 11.12.2019r., sygn.akt V CSK 382/18)

Na uwagę zasługuje czas trwania postępowania w pierwszej instancji, które trwało nieco ponad 10 miesięcy.

Wyrok nie jest prawomocny.

Czytaj również


CHF-wyrok

Frankowicze wygrywają dziewięciokrotnie dnia 20. października

Dnia 20. października do naszej kancelarii wpłynęło dziewięć korzystnych rozstrzygnięć w sprawach frankowych. Bochenek i

Czytaj więcej
wyrok-getin

Getin Noble Bank S.A. (Sygn. Akt I C 481/21) – Wyrok

W dniu 19 października 2021 r. w sprawie przeciwko Getin Noble Bank S.A. zapadł wyrok

Czytaj więcej

PKO BP S.A. (Sygn. Akt I C 359/21) – Wyrok

W jednym z ostatnich naszych wyroków, który zapadł przed Sądem Okręgowym w Toruniu sygn. I

Czytaj więcej
pko-wygrana

Wygrana z PKO BP S.A. (Sygn. Akt I C 580/20)

W dniu 13 października 2021 r. zapadł wyrok przeciwko PKO BP S.A. wydany przez Sąd

Czytaj więcej