Nieważność umowy kredytowej Bank BPH S.A. (Sygn. Akt I C 295/20)

30 grudnia 2020

Nieważność umowy kredytowej Bank BPH S.A.  (Sygn. Akt I C 295/20)

W dniu 30.12.2020r. Sąd Okręgowy w Legnicy stwierdził nieważność umowy kredytu denominowanego do waluty CHF zawartej z Bankiem BPH S.A.

Sąd zasądził na rzecz naszych Klientów:

-kwotę 29.179,95 zł wraz z ustawowymi odsetkami za opóźnienie,

-kwotę 12.374,00 zł tytułem zwrotu kosztów procesu.

Cieszymy się, że kolejny sąd podzielił prezentowane przez nas stanowisko i argumentację prawną w zakresie nieważności umów denominowanych.

W ustnych motywach rozstrzygnięcia sąd podzielił pogląd wyrażony przez Sąd Najwyższy, wskazujący że „określenie wysokości należności obciążającej konsumenta z odwołaniem do tabel kursów ustalanych jednostronnie przez bank, bez wskazania obiektywnych kryteriów, nie jest transparentne, pozostawia pole do arbitralnego działania banku i w ten sposób obarcza kredytobiorcę nieprzewidywalnym ryzykiem oraz narusza równorzędność stron.” (wyrok SN z 11.12.2019r., sygn.akt V CSK 382/18)

Na uwagę zasługuje czas trwania postępowania w pierwszej instancji, które trwało nieco ponad 10 miesięcy.

Wyrok nie jest prawomocny.

Czytaj również


frankowicze-wyrok-CHF

PKO BP S.A. (Sygn. Akt I C 694/20) – Wyrok

W dniu 22.07.2021r. zapadł wyrok przeciwko Powszechnej Kasie Oszczędności Bank Polski S.A. wydany przez Sąd

Czytaj więcej
santander-frankowicze(1)

Santander Bank Polska S.A. (Sygn. Akt I C 1858/20) – Wyrok

W dniu 22.07.2021 zapadł wyrok przeciwko Santander Bank Polska S.A. (dawny Kredyt Bank S.A.) wydany

Czytaj więcej
wyrok-reiffeisen

Raiffeisen Bank International AG (Sygn. Akt I C 1415/20) – Wyrok

Dnia 15 lipca br. zapadł wyrok przeciwko Raiffeisen Bank International AG (dawny EFG Eurobank Ergasias

Czytaj więcej
mbank-wyrok-frankowy

Wygrana z mBank S.A. (Sygn. Akt XII C 74/20)

Kancelaria Bochenek i Wspólnicy otrzymała kolejne korzystne rozstrzygnięcie dla Frankowiczów. W dniu 14.07.2021 r.  zapadł

Czytaj więcej