Pandemia i panujące obostrzenia są w dalszym ciągu obecne w wielu dziedzinach naszego życia. Jaki wpływ, przepisy dotyczące odbioru korespondencji, mają na toczące się przed sądami sprawy Frankowiczów?

Pomoc-frankowiczom

Czym bank może zaskoczyć?

Zgodnie z art. 98 Ustawy z dnia 16 kwietnia 2020 r. o szczególnych instrumentach wsparcia w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2 nieodebranych pism podlegających doręczeniu za potwierdzeniem odbioru przez operatora pocztowego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. – Prawo pocztowe, których termin odbioru określony w zawiadomieniu o pozostawieniu pisma wraz z informacją o możliwości jego odbioru przypadał w okresie stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii, nie można uznać za doręczone w czasie obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii oraz przed upływem 14 dni od dnia zniesienia tych stanów.

W związku z tym, niektórzy pełnomocnicy zachęcają kredytobiorców do nieodbierania korespondencji z banku. Jaki jest powód takiego działania? Jak się okazuje, w korespondencji mogłyby znajdować się kwestie dotyczące przerwania biegu terminu przedawnienia roszczeń banku. Kolejnym niepożądanym punktem może się okazać wezwanie mające na celu potrącenie roszczeń banku.

Czy lekceważyć korespondencję z banku?

W naszej ocenie temat jest na tyle istotny, że nie należy podejmować pochopnych kroków.

Do wspomnianego zagadnienia należy podchodzić z dużą dawką ostrożności, gdyż przepis określa jedynie korespondencję doręczaną za potwierdzeniem odbioru (tzw. żółta zwrotka), natomiast nie wskazuje nic o listach poleconych. Pod jego regulacją nie znajdują się również inne formy korespondencji np. przesyłki kurierskie. Na ten aspekt z pewnością należy zwrócić uwagę – przestrzega radca prawny Wojciech Bochenek.

Ponadto pan mec. podkreśla, że każda sprawa jest indywidualna i należy podejmować działania w porozumieniu z profesjonalnym pełnomocnikiem oraz zgodnie z przyjętą strategią procesową.

Zachęcamy do lektury całości artykułu, który pojawił się na Prawo.pl.