Odbiór korespondencji z banku a sprawy frankowe

19 lipca 2021

Odbiór korespondencji z banku a sprawy frankowe

Pandemia i panujące obostrzenia są w dalszym ciągu obecne w wielu dziedzinach naszego życia. Jaki wpływ, przepisy dotyczące odbioru korespondencji, mają na toczące się przed sądami sprawy Frankowiczów?

Pomoc-frankowiczom

Czym bank może zaskoczyć?

Zgodnie z art. 98 Ustawy z dnia 16 kwietnia 2020 r. o szczególnych instrumentach wsparcia w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2 nieodebranych pism podlegających doręczeniu za potwierdzeniem odbioru przez operatora pocztowego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. – Prawo pocztowe, których termin odbioru określony w zawiadomieniu o pozostawieniu pisma wraz z informacją o możliwości jego odbioru przypadał w okresie stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii, nie można uznać za doręczone w czasie obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii oraz przed upływem 14 dni od dnia zniesienia tych stanów.

W związku z tym, niektórzy pełnomocnicy zachęcają kredytobiorców do nieodbierania korespondencji z banku. Jaki jest powód takiego działania? Jak się okazuje, w korespondencji mogłyby znajdować się kwestie dotyczące przerwania biegu terminu przedawnienia roszczeń banku. Kolejnym niepożądanym punktem może się okazać wezwanie mające na celu potrącenie roszczeń banku.

Czy lekceważyć korespondencję z banku?

W naszej ocenie temat jest na tyle istotny, że nie należy podejmować pochopnych kroków.

Do wspomnianego zagadnienia należy podchodzić z dużą dawką ostrożności, gdyż przepis określa jedynie korespondencję doręczaną za potwierdzeniem odbioru (tzw. żółta zwrotka), natomiast nie wskazuje nic o listach poleconych. Pod jego regulacją nie znajdują się również inne formy korespondencji np. przesyłki kurierskie. Na ten aspekt z pewnością należy zwrócić uwagę – przestrzega radca prawny Wojciech Bochenek.

Ponadto pan mec. podkreśla, że każda sprawa jest indywidualna i należy podejmować działania w porozumieniu z profesjonalnym pełnomocnikiem oraz zgodnie z przyjętą strategią procesową.

Zachęcamy do lektury całości artykułu, który pojawił się na Prawo.pl.

Czytaj również


PKO BP chce ugód czy zabezpieczenia swoich roszczeń?

Bank PKO BP dnia 4. października uruchomił proces zawierania ugód z kredytobiorcami. Do tej pory

Czytaj więcej
sredni-NBP

Kurs średni NBP w sprawach frankowych – argumentacja prawna kontra argumentacja banków

Na początku września TSUE rozpatrując sprawę węgierską wskazał na możliwość zastąpienia abuzywnych zapisów umownych średnim

Czytaj więcej
wygrane-wrzesien

Wygraliśmy 71 spraw frankowych we wrześniu!

Po podsumowaniu dotychczasowych osiągnięć naszej kancelarii pora na podsumowanie ostatniego miesiąca, który pod każdym względem

Czytaj więcej

Czy mediacja przed KNF przerywa bieg przedawnienia banków?

Program ugód PKO BP, który wystartował 4. października br. nie cieszy się zbyt dużym zainteresowaniem

Czytaj więcej