Odbiór korespondencji z banku a sprawy frankowe

19 lipca 2021

Odbiór korespondencji z banku a sprawy frankowe

Pandemia i panujące obostrzenia są w dalszym ciągu obecne w wielu dziedzinach naszego życia. Jaki wpływ, przepisy dotyczące odbioru korespondencji, mają na toczące się przed sądami sprawy Frankowiczów?

Pomoc-frankowiczom

Czym bank może zaskoczyć?

Zgodnie z art. 98 Ustawy z dnia 16 kwietnia 2020 r. o szczególnych instrumentach wsparcia w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2 nieodebranych pism podlegających doręczeniu za potwierdzeniem odbioru przez operatora pocztowego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. – Prawo pocztowe, których termin odbioru określony w zawiadomieniu o pozostawieniu pisma wraz z informacją o możliwości jego odbioru przypadał w okresie stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii, nie można uznać za doręczone w czasie obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii oraz przed upływem 14 dni od dnia zniesienia tych stanów.

W związku z tym, niektórzy pełnomocnicy zachęcają kredytobiorców do nieodbierania korespondencji z banku. Jaki jest powód takiego działania? Jak się okazuje, w korespondencji mogłyby znajdować się kwestie dotyczące przerwania biegu terminu przedawnienia roszczeń banku. Kolejnym niepożądanym punktem może się okazać wezwanie mające na celu potrącenie roszczeń banku.

Czy lekceważyć korespondencję z banku?

W naszej ocenie temat jest na tyle istotny, że nie należy podejmować pochopnych kroków.

Do wspomnianego zagadnienia należy podchodzić z dużą dawką ostrożności, gdyż przepis określa jedynie korespondencję doręczaną za potwierdzeniem odbioru (tzw. żółta zwrotka), natomiast nie wskazuje nic o listach poleconych. Pod jego regulacją nie znajdują się również inne formy korespondencji np. przesyłki kurierskie. Na ten aspekt z pewnością należy zwrócić uwagę – przestrzega radca prawny Wojciech Bochenek.

Ponadto pan mec. podkreśla, że każda sprawa jest indywidualna i należy podejmować działania w porozumieniu z profesjonalnym pełnomocnikiem oraz zgodnie z przyjętą strategią procesową.

Zachęcamy do lektury całości artykułu, który pojawił się na Prawo.pl.

Czytaj również


TSUE kolejny raz wypowie się w kwestii Frankowiczów C-139/22 i C-140/22

Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej nadał bieg dwóm sprawom frankowym przeciwko mBank S.A. skierowanym przez Sąd

Czytaj więcej

Rosnąca ilość powództw w sprawach frankowych

Ilość spraw frankowych znajdujących się na etapie postępowania sądowego sukcesywnie się zwiększa. Czym spowodowane jest

Czytaj więcej

Kredyt we frankach a prowadzenie działalności gospodarczej

Spodziewana jest kolejna fala kredytobiorców frankowych, którzy w najbliższym czasie mogą próbować dochodzić roszczeń od

Czytaj więcej

Dynamiczny przyrost wyroków w sprawach frankowych

W pierwszej połowie 2022r. zapadło ponad 4 tys. wyroków w sprawach frankowych. Dla porównania, w

Czytaj więcej