W przypadku kredytów we franku zazwyczaj przyjmuje się jedną z dwóch strategii – unieważnienie umowy kredytowej, które jest rozwiązaniem znacznie popularniejszym lub odfrankowienie umowy kredytowej. To drugie, ze względu na fakt, że dotyczy zaledwie kilku procent wszystkich spraw frankowych wciąż wzbudza duże zainteresowanie frankowiczów. Czym jest odfrankowienie? Czy jest korzystne dla kredytobiorcy? Dlaczego większość spraw dotyczycących kredytów frankowych kończy się unieważnieniem umowy a nie jej odfrankowieniem?

Czym jest odfrankowienie?

W dużym uproszczeniu można przyjąć, że odfrankowienie oznacza usunięcie wadliwych klauzul z umowy kredytowej, natomiast umowa nadal będzie obowiązywać, ale w zmienionej formie. Co to oznacza dla frankowicza? Umowa będzie dalej respektowana przez obie strony, ale tym razem bez klauzul abuzywnych wskazanych przez sąd. Podsumowując o odfrankowieniu możemy mówić, jeśli:

  • Umowa kredytowa zawarta pomiędzy frankowiczem a bankiem nadal pozostaje w mocy.
  • Z umowy zostaje wykreślony mechanizm indeksacji/denominacji do franka szwajcarskiego.
  • Umowa zostaje przekształcona w kredyt złotowy, ale przy zachowaniu oprocentowania jak dla kredytu w indeksowanego lub denominowanego do franka szwajcarskiego.

Warto również zaznaczyć, że sąd może zadecydować o odfrankowieniu, tylko w sytuacji, gdy będzie ono korzystniejsze dla kredytobiorcy od unieważnienia umowy kredytowej. W zdecydowanej większości spraw to właśnie unieważnienie umowy kredytowej jest bardziej korzystne dla kredytobiorcy, jednak zależy to od indywidualnej oceny sytuacji frankowicza.

Odfrankowienie a unieważnienie umowy kredytowej

W zależności od indywidualnej sytuacji frankowicza korzystniejszym rozwiązaniem może się okazać zarówno unieważnienie umowy kredytowej, jak i jej odfrankowienie. Dlatego tak istotna jest między innymi analiza umowy kredytowej.

Odfrankowienie umowy kredytowej będzie korzystne przede wszystkim dla tych kredytobiorców, którzy wciąż spłacają kredyty frankowe. Zwłaszcza Ci, w przypadku których ilość rat do spłaty wciąż pozostaje duża, a saldo kredytu jest nadal bardzo wysokie. Natomiast w przypadku spłaconych kredytów to unieważnienie umowy kredytowej będzie lepszym rozwiązaniem.

Różnice pomiędzy odfrankowieniem a unieważnieniem umowy kredytowej jest widoczne również w skutkach, które wywołują. Przede wszystkim w przypadku, gdy sąd orzeknie odfrankowienie umowy jest ona nadal obowiązująca dla obu stron, a bank jest zobowiązany do zwrotu nadpłaconych rat.

Jak wygląda postępowanie sądowe w przypadku odfrankowienia umowy?

Odfrankowienie dotyczy zaledwie niewielkiego procenta spraw frankowych. Dlatego też wielu frankowiczów zastanawia się jak w jego przypadku wygląda postępowanie sądowe i jakiego rozstrzygnięcia można się spodziewać.

Z uwagi na fakt, że w związku z odfrankowieniem umowa kredytowa nadal pozostaje w mocy, ale zostają z niej usunięte klauzule abuzywne czyli niedozwolone po zasądzeniu odfrankowienia konieczne będzie pomoc biegłego sądowego podczas wyliczania poszczególnych rat kredytu zgodnie z nowymi warunkami. Tym samym saldo kredytu będzie sumą rat złotowych oprocentowanych jak kredyt indeksowany lub denominowany do franka szwajcarskiego, ale zgodnie ze stawką SARON (wcześniej LIBOR).

Ponadto do wyliczenia salda zostanie wykorzystana marża z dnia zawarcia umowy. Zazwyczaj saldo kredytu po odfrankowieniu zostaje obniżone o kilkadziesiąt procent. Bez wątpienia jest to rozwiązanie korzystne dla frankowicza.

Wyroki sądowe a odfrankowienie kredytu we frankach

Wyroki dotyczące odfrankowienia umowy kredytowej zapadają stosunkowo rzadko, jednak Kancelaria Adwokatów i Radców Prawnych Bochenek, Ciesieski i Wspólnicy może pochwalić się kilkoma wygranymi frankowiczów:

W przypadku wyżej wymienionych orzeczeń frankowicze, bank został zobowiązany do zwrotu na rzecz frankowiczów od ponad 40 tys. zł do ponad 60 tys. zł.

Jeżeli wciąż spłacasz kredyt frankowy i zastanawiasz się czy odfrankowienie lub unieważnienie umowy kredytowej dotyczy Twojego przypadku, nie czekaj – skorzystaj z BEZPŁATNEJ analizy umowy i sprawdź, czy możemy Ci pomóc.