Wielu kredytobiorców spłacających kredyty konsumenckie zastanawia się czy może otrzymać zwrot odsetek od prowizji, a także jakie dokładnie świadczenia będą im przysługiwać w przypadku, gdy ich umowa kredytowa spełni wymogi sankcji kredytu darmowego. Czy bank może pobierać odsetki od prowizji? Co kredytobiorcy powinni wiedzieć o sankcji kredytu darmowego?

Odsetki od prowizji – czy kredytobiorca może liczyć na ich zwrot przez bank?

Banki oraz inne instytucje finansowe stosunkowo często kredytują prowizję, a następnie pobierają odsetki od całej sumy. Dla kredytobiorcy oznacza to, że bank zarabia zarówno na odsetkach od udzielonego kapitału, prowizji, a także odsetkach od skredytowanej prowizji. Nie jest to rozwiązanie korzystne dla kredytobiorcy.

Dlatego część z nich poszukuje sposobu na otrzymanie zwrotu od banku wszystkich przychodów kredytodawcy z tytułu udzielonego kredytu czyli skorzystanie z tak zwanej sankcji kredytu darmowego. O jakich kwotach można mówić w przypadku odsetek od prowizji?

Kredytobiorca otrzymał od banku do dyspozycji kwotę 110 000 zł, natomiast kwota kredytu została określona na wartość 120 000 zł i od tej kwoty bank naliczał odsetki. Prowizja wynosiła 10 000 zł. Kredyt został zaciągnięty na 120 miesięcy. Decydując się na dochodzenie roszczeń w oparciu o sankcję kredytu darmowego, kredytobiorca może odzyskać dotychczas wpłacone raty odsetkowe oraz inne uiszczone opłaty i prowizje do banku w wysokości ok. 32 000 zł, a dodatkowo nie będzie zobowiązany do zapłaty w przyszłości odsetek, których wartość na dziś można oszacować na ok. 82 000 zł.

Wojciech Bochenek

radca prawny, Bochenek, Ciesielski i Wspólnicy Kancelaria Adwoktów i Radców Prawnych sp. k.

Sankcja kredytu darmowego a odsetki od prowizji

Możliwość skorzystania z sankcji kredytu darmowego jest obwarowana kilkoma warunkami, które należy spełnić, aby było to możliwe, do najważniejszych należą:

  • sankcja kredytu darmowego dotyczy tylko kredytów konsumenckich,
  • udzielonych po 18.12.2011 roku
  • których wartość nie przekracza 255 550 tys. zł

Dodatkowo umowa kredytowa musi zawierać naruszenia, które kwalifikują ją do zastosowania wobec banku sankcji kredytu darmowego. Nie ma wśród niech pobierania odsetek od skredytowanych kosztów kredytu.

Decydując się na dochodzenie swoich roszczeń od banku w oparciu o sankcję kredytu darmowego, nie można opierać argumentacji jedynie bazując na jednym naruszeniu ustawy o kredycie konsumenckim. W szczególności, że dokładna analiza umowy i ustawy o kredycie konsumenckim daje podstawy do wykazania kolejnych naruszeń, których dopuściły się banki do których możemy zaliczyć np. niewskazanie w treści umowy terminu wypłaty kredytu. Wskazany przez bank sposób udostępnienia środków kredytobiorcy jest nieprecyzyjny i trudny do określenia, co daje bankowi pole do dowolności w wyborze konkretnej daty udostępnienia środków kredytu i daje dużą dowolność bankowi.

Wojciech Bochenek

radca prawny, Bochenek, Ciesielski i Wspólnicy Kancelaria Adwoktów i Radców Prawnych sp. k.

Jak orzekają sądy w sprawie odsetek od prowizji?

W sądach krajowych powołanie się na sankcję kredytu darmowego ze względu na odsetki od prowizji jeśli umowa nie zawiera naruszeń może być ryzykowne. Orzecznictwo sądów polskich bowiem rzadko kiedy wyprzedza TSUE w zakresie rozmiaru ochrony konsumenta i większość sądów uznaje, że skoro coś nie jest zabronione i było przez lata pobierane od konsumentów to jest dopuszczalne.

Pojawiają się jednak wyroki, które mimo to rozstrzygają na korzyść konsumentów. Należy do nich chociażby wyrok Sądu Okręgowego w Rzeszowie z 13 października 2022 roku, który wskazał, że bank jest uprawniony do naliczania odsetek jedynie od rzeczywiście uruchomionej kwoty kredytu, ale już nie od kosztów kredytu w postaci prowizji. Obecnie banki rezygnują z kredytowania prowizji lub tak konstruują postawienia umowy, żeby trudno było zarzucić im, że prowizja została skredytowana.

Więcej informacji w artykule dostępnym w serwisie prawo.pl