telefon do Kancelarii Bochenek

Infolinia
71 36 86 982

Oferta

 • Kredyty indeksowane/ denominowane do waluty obcej

 • Kancelaria oferuje kompleksową pomoc prawną w sprawach:

  • kredytów hipotecznych indeksowanych (waloryzowanych) do waluty obcej
  • kredytów hipotecznych denominowanych do waluty obcej
  • postępowań w zakresie odzyskania składek ubezpieczenia niskiego wkładu własnego
  • zabezpieczenia roszczeń w sporach skierowanych przeciwko bankom

  W ramach obsługi prawnej zapewniamy:

  • analizę umowy kredytowej pod kątem jej zgodności z przepisami prawa
  • pomoc w zakresie uzyskania dodatkowej dokumentacji kredytowej z banku
  • wyliczenie roszczeń Klienta od podmiotu rynku finansowego
  • wskazanie Klientowi optymalnej strategii procesowej
  • reprezentację Klienta w postępowaniu przedsądowym, pojednawczym, sądowym oraz egzekucyjnym

  Przeanalizujemy Twoją umowę kredytową – skorzystaj z bezpłatnej analizy, dowiedz się jakie działania możemy podjąć w Twojej sprawie. Wystarczy przesłać czytelny skan poniższych dokumentów na adres mailowy:


  Wymagane dokumenty do analizy:

  • umowa kredytu
  • aneksy zawarte do umowy kredytu
  • regulamin obowiązujący w dniu zawarcia umowy kredytu
  • korespondencja prowadzona z bankiem

  Jednocześnie pragniemy poinformować, że termin oczekiwania na analizę może potrwać do 14 dni roboczych.

 • Wypowiedziana umowa kredytu indeksowanego/ denominowanego do waluty obcej

 • Kancelaria oferuje kompleksową pomoc prawną osobom, którym bank wypowiedział umowę kredytu hipotecznego indeksowaną (waloryzowaną)/ denominowaną do waluty obcej oraz wobec których podjął już czynności na etapie:

  • postępowania przedsądowego,
  • postępowania sądowego,
  • postępowania egzekucyjnego.

  W ramach obsługi prawnej zapewniamy:

  • analizę dokumentacji kredytowej
  • analizę dokumentacji związanej z wypowiedzeniem umowy kredytowej
  • wskazanie Klientowi optymalnej strategii procesowej w sporze
  • pomoc w zakresie uzyskania dodatkowej dokumentacji kredytowej
  • ustalenie właściwego stanu kapitału i spłaconych rat przy pominięciu nieuczciwych zapisów umownych regulujących klauzulę przeliczeniową
  • reprezentację Klienta w postępowaniu przedsądowym, pojednawczym, sądowym oraz egzekucyjnym

  Przeanalizujemy Twoją umowę kredytową – skorzystaj z bezpłatnej analizy, dowiedz się jakie działania możemy podjąć w Twojej sprawie. Wystarczy przesłać czytelny skan poniższych dokumentów na adres mailowy:


  Wymagane dokumenty do analizy:

  • umowa kredytu
  • aneksy zawarte do umowy kredytu
  • regulamin obowiązujący w dniu zawarcia umowy kredytu
  • przedsądowe wezwania do zapłaty
  • wypowiedzenie umowy kredytowej
  • korespondencja z bankiem

  W przypadku rozpoczętego przez bank postępowania sądowego:

  • pozew/ nakaz zapłaty wraz z załącznikami
  • informację o terminie odebrania pozwu/ nakazu zapłaty

  Jednocześnie pragniemy poinformować, że termin oczekiwania na analizę może potrwać do 14 dni roboczych.

 • Proporcjonalny zwrot prowizji z umowy kredytu/pożyczki konsumenckiej

 • Kancelaria oferuje kompleksową pomoc prawną osobom, które dokonały wcześniejszej spłaty kredyty/ pożyczki konsumenckiej:

  • nieprzekraczającej kwoty 255 500 zł,
  • zawartej i spłaconej w całości lub skonsolidowanej po dniu 18.12.2011 r.
  • nie związanej z działalnością gospodarczą,
  • w przypadku umowy kredytowej nie może ona być zabezpieczona hipoteką.

  W ramach obsługi prawnej zapewniamy:

  • analizę dokumentacji kredytowej
  • wskazanie Klientowi optymalnej strategii
  • pomoc w zakresie uzyskania dodatkowej dokumentacji kredytowej
  • wyliczenie wysokości roszczeń podlegających zwrotowi w ramach proporcjonalnego rozliczenia kosztów kredytu,
  • reprezentację Klienta w postępowaniu przedsądowym, pojednawczym, sądowym oraz egzekucyjnym.

  Przeanalizujemy Twoją umowę kredytową – skorzystaj z bezpłatnej analizy, dowiedz się jakie działania możemy podjąć w Twojej sprawie. Wystarczy przesłać czytelny skan poniższych dokumentów na adres mailowy:


  Wymagane dokumenty do analizy:

  • Umowa kredytu/pożyczki
  • Zaświadczenie o całkowitej spłacie kredytu/ pożyczki, ewentualnie potwierdzenie całkowitej spłaty kredytu/ pożyczki

  Jednocześnie pragniemy poinformować, że termin oczekiwania na analizę może potrwać do 14 dni roboczych.

Potrzebujesz pomocy Prawnej?

Napisz do nas!