Potrzebujesz pomocy Prawnej?

Oferta Kancelarii

Znamy

Twoje prawa

W pierwszej kolejności przeanalizujemy Twoją umowę kredytową pod kątem zapisów niedozwolonych. Następnie wskażemy możliwe do podjęcia działania i przedstawimy realny zakres roszczeń. Analiza jest bezpłatna i niezobowiązująca.

Znamy się na

prawie

Kredyty hipoteczne waloryzowane lub denominowane do waluty obcej, w tym franka szwajcarskiego mogą posiadać klauzule abuzywne. W przypadku, gdy umowa kredytowa zawiera niedozwolone zapisy można dochodzić praw przed sądem. Zostaw to nam. Zweryfikujemy Twoją umowę kredytową i wszystko Ci wyjaśnimy.

Przemyślane

Etapy

^
zamów

Kontakt

Jesteś w dobrym miejscu. Jako najlepsza kancelaria frankowa w Polsce wg Rankingu „Rzeczpospolitej” wygrywamy 98% spraw klientów posiadających kredyty powiązane z kursem franka szwajcarskiego. Możesz być jednym z nich. Wypełnij formularz, a specjalnie dla Ciebie przeprowadzimy bezpłatną analizę.

^
Przygotuj

Dokumenty

Poprosimy Cię o wypełnienie prostej ankiety. Dzięki temu dowiemy się, jak wygląda Twoja sytuacja. Poinformujemy Cię, jakie dokumenty są niezbędne do analizy Twojej umowy kredytowej.

^
Dokładnie

Analizujemy

Na podstawie dostarczonych dokumentów sprawdzimy zapisy Twojej umowy z bankiem i możliwość dochodzenia roszczeń. Oszacujemy i sprecyzujemy przysługujące roszczenia o stwierdzenie nieważności umowy.

^
Mamy dla ciebie

Propozycje

Jeśli Twoja umowa zawiera zapisy niedozwolone, przygotujemy dla Ciebie dedykowane rozwiązanie. Dołożymy wszelkich starań, aby było jak najbardziej komfortowe i spersonalizowane.

^
Kierunek

Działania

W imieniu naszych klientów prowadzimy postępowania reklamacyjne z podmiotami rynku finansowego. Zapewniamy profesjonalną obsługę na każdym etapie postępowania: przedsądowego, sądowego i egzekucyjnego. Po zakończeniu postępowania przedsądowego nasi prawnicy składają pozew do właściwego sądu.

^
zapewniamy

Bezpieczeństwo

Będziemy reprezentować Cię w obu instancjach i jeśli zajdzie taka potrzeba – przed Sądem Najwyższym. Będziemy z Tobą również wtedy, jeżeli bank wysunie swoje roszczenia wobec Ciebie. Zespół najlepszych prawników zadba o Twoje interesy najlepiej, jak potrafi.

^
Twoja

Wygrana

Nie rzucamy słów na wiatr. Skuteczność i skalę działań Kancelarii drugi rok z rzędu potwierdził prestiżowy Ranking Kancelarii „Rzeczpospolitej”. Jesteśmy nr 1 w kat. „Nowe Prawo – usługi prawnicze w obsłudze roszczeń frankowiczów.

Oferta Kancelarii Bochenek, Ciesielski i Wspólnicy Kancelaria Adwokatów i Radców Prawnych sp. k.

dopasowana do Twoich potrzeb

 

Kredyty frankowe

Kredyty frankowe posiadają klauzule abuzywne. W przypadku, gdy umowa kredytowa zawiera niedozwolone zapisy można dochodzić swoich praw w sądzie.

Jakich zagadnień mogą dotyczyć klauzule abuzywne zawarte w umowach kredytów frankowych?

 • Zmienne oprocentowanie – np. pełna dowolność w ustalaniu wysokości zmiany oprocentowania oraz odstępów czasowych tych zmian przez zarząd banku. Tym samym kredytobiorca nie był w stanie samodzielnie ustalić kiedy i w jaki sposób oprocentowanie ulegnie zmianie.
 • Wadliwy mechanizm przeliczeniowy kursu CHF – banki ustalały wysokość kursu w oparciu o własne tabele kursowe, a mechanizm ich ustalania nie był znany kredytobiorcy. Kredytobiorca nie był w stanie samodzielnie ustalić wysokości kolejnej raty. Bank tym samym mógł kształtować zadłużenie w sposób arbitralny, sprzeczny z dobrymi obyczajami, przerzucając cały ciężar ryzyka na kredytobiorcę.
 • Zagadnienia związane z ubezpieczeniem – zwrot ubezpieczenia niskiego wkładu i ubezpieczenia pomostowego za każdy dzień (a nie pełne miesiące).

Należy przy tym pamiętać, że na obecność niedozwolonych zapisów w umowie kredytu hipotecznego mogą się powoływać tylko konsumenci, czyli osoby pożyczające pieniądze na cel bezpośrednio niezwiązany z działalnością gospodarczą.

 

Wymagane dokumenty:

 • Umowa kredytu
 • Aneksy zawarte do umowy

 

Koniecznie zapoznaj się z…

Opinie konsumentów widoczne na stronie internetowej zostały zebrane przez TrustMate S.A. we Wrocławiu i nie są weryfikowane przez Kancelarię Bochenek i Wspólnicy.

SANKCJA KREDYTU DARMOWEGO

Sankcja kredytu darmowego jest regulacją ustawową, która dotyczy wyłącznie kredytów konsumenckich. Zgodnie z tym zapisem, kredytobiorca ma prawo spłacać jedynie kapitał pożyczki, pomijając odsetki oraz inne opłaty nałożone przez kredytodawcę. Celem tego przepisu jest ochrona interesów konsumenta oraz eliminacja potencjalnych niejasności w umowach kredytowych.

Kredytobiorca powołując się na Sankcję Kredytu Darmowego (SKD), będzie miał prawo domagać się od kredytodawcy zwrotu dotychczas uiszczonych odsetek i innych kosztów, a w przypadku kredytów nadal aktywnych będzie uprawniony do spłacania przyszłych rat jedynie w zakresie uzyskanego na mocy umowy kapitału, bez odsetek i innych kosztów.

Aby powołać się na SKD należy spełnić kilka warunków:

 • Umowa musi być zawarta po 18.12.2011 r.
 • Umowa nadal jest aktywna (w trakcie spłaty kredytu) lub w ciągu roku od daty spłaty kredytu.
 • Kwota pożyczki nie może przekroczyć 255 550 zł. lub równowartości tej kwoty w innej walucie.
 • Konsument musi wykazać, że kredytodawca naruszył jedno lub więcej praw wynikających z ustawy o kredycie konsumenckim.

Wymagane dokumenty:

 • Skan umowy kredytu/pożyczki,
 • Regulamin do umowy, jeżeli stanowił integralną jej część,
 • Aneksy do umowy, jeżeli były zawierane,

Po dokonaniu analizy przesłanych dokumentów powrócimy do Państwa w bezpośredniej komunikacji z indywidualną opinią oraz rekomendacją rozpoczęcia współpracy.

Umowa kredytu/pożyczki konsumenckiej

Nie tylko frankowicze muszą mierzyć się z przeciwnikiem jakim jest bank. Również osoby, które dokonały wcześniejszej spłaty pożyczki lub kredytu konsumenckiego mogą dochodzić swoich praw w sądzie. Nasza kancelaria oferuje kompleksową pomoc prawną również w tym zakresie.

Należy jednak spełnić kilka warunków:

 • Kwota kredytu/pożyczki konsumenckiej nie może przekraczać 255 500 zł.
 • Zobowiązanie powinno być zawarte i spłacone w całości lub skonsolidowane po 18 grudnia 2011r.
 • Pożyczka lub kredyt nie dotyczy działalności gospodarczej i nie jest obciążony hipoteką.

W ramach obsługi prawnej zapewniamy

  • analizę dokumentacji kredytowej oraz wskazanie Klientowi optymalnej strategii
  • pomoc w zakresie uzyskania dodatkowej dokumentacji kredytowej
  • wyliczenie wysokości roszczeń podlegających zwrotowi w ramach proporcjonalnego rozliczenia kosztów kredytu,
  • reprezentację Klienta w postępowaniu przedsądowym, pojednawczym, sądowym oraz egzekucyjnym.

Wymagane dokumenty:

 • Umowa kredytu lub pożyczki
 • Zaświadczenie o całkowitej spłacie kredytu/pożyczki

Bezumowne korzystanie z kapitału

W ramach kompleksowej obsługi spraw frankowych, kancelaria oferuje pomoc prawną także w zakresie roszczeń banku co do żądania opłat za tzw. bezumowne korzystanie z kapitału.

 • Umowa z naszą kancelarią jest kompleksowa – obejmuje również reprezentowanie kredytobiorcy w przypadku pojawienia się takich okoliczności bez konieczności ponoszenia przez kredytobiorcę żadnych dodatkowych kosztów.
 • Wszystkie żądania banków tego typu do tej pory były przez polskie sądy oddalane. Bowiem stoją w sprzeczności z celami dyrektywy unijnej 93/13, mającej za zadanie chronić interesy konsumenta jako słabszego uczestnika rynku. Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej wyrokiem o sygn. C-520/21 wydanym 15 czerwca 2023r. potwierdził, że żądania banków są bezpodstawne. Warto zaznaczyć, że orzeczenia TSUE są respektowane przez polskie sądy.

Przy czym warto dodać, że pozwy skierowane przeciwko kredytobiorcom mają przede wszystkim na celu zatrzymanie biegu przedawnienia roszczeń banku niż faktyczne wyegzekwowanie wskazanych należności.

Wymagane dokumenty:

 • Pozew o bezumowne korzystanie z kapitału

Mam pytanie Odpowiadamy na Wasze pytania

FAQ

Czy mogę żądać zawieszenia spłaty kredytu frankowego na czas trwania procesu z bankiem?

Tak. W wyroku z dnia 15.06.2023r. Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej wskazał, że można zawiesić płatność rat na czas postępowania sądowego. Co istotne, zabezpieczenie nie będzie udzielane automatycznie i musi być poprzedzone wnioskiem kredytobiorcy. Taki wniosek można złożyć razem z pozwem lub nawet przed wytoczeniem powództwa. 

Udało mi się spłacić kredyt w całości, czy mogę wytoczyć sprawę przeciwko bankowi?

Oczywiście, jeśli udało Ci się całkowicie spłacić kredyt i nie masz już żadnych zobowiązań wobec banku to możesz ubiegać się o zwrot nadpłaconych kwot. Choć kredyt został już spłacony w całości, to nadal możesz dochodzić swoich roszczeń, jeśli umowa zawarta z bankiem zawierała niedozwolone klauzule. Ważne jest jednak pamiętanie o terminach przedawnienia roszczeń.

Czy wpływ na wyrok sądu w postępowaniu ma fakt, że mieszkanie, które zakupiłem z kredytu było wynajmowane?

Osobom, które nabyły nieruchomości na cele mieszkaniowe, a w późniejszym okresie z różnych względów zdecydowały się na ich wynajem przysługuje status konsumenta. Dla sądu bardzo ważna jest intencja spełnienia przez kredytobiorców ich własnych potrzeb mieszkaniowych. W sytuacji gdy cel zakupu nieruchomości z góry był związany z wynajmem należy rozróżnić sytuację gdy konsument wykonywał to w celu inwestycyjnym czy też w związku w wykonywaną działalnością gospodarczą. Jeśli ma to związek z celem inwestycyjnym to jest wiele argumentów za tym aby takiego kredytobiorcę potraktować jako konsumenta.

Jakie dokumenty są niezbędne do przeprowadzenia analizy?

W przypadku analizy sprawy kredytu frankowego pod kątem możliwości procesowych, ważne jest aby dostarczyć kancelarii umowę kredytową z bankiem wraz z regulaminem udzielenia kredytu, aneksami oraz wykazać zaświadczenie o dokonanych spłatach kredytu. Do samej analizy niezbędna jest kancelarii sama umowa.

Ile trwa sprawa sądowa?

Czas trwania spraw sądowych dotyczących kredytów frankowych może wynosić około 26 miesięcy, natomiast jest to uzależnione od konkretnego sądu. Jednak warto zaznaczyć, że obserwuje się tendencję do coraz szybszego i bardziej sprawnego rozpatrywania takich spraw. Każda sprawa jest indywidualna i czas trwania procesu może się różnić w zależności od wielu czynników. W niektórych przypadkach sprawy frankowe sądy rozpoznają płynnie.

Co daje stwierdzenie nieważności umowy kredytowej?

Stwierdzenie nieważności umowy kredytowej pozwala na jej całkowite zakończenie. Frankowicz w przypadku unieważnieniu wyzbywa się całości zobowiązania wobec banku, ma możliwość wykreślenia hipoteki oraz wykreślenia danych o umowie w BIKU. Unieważnienie umowy kredytowej jest w ogólnym rozrachunku korzystnym dla frankowicza rozwiązaniem, ponieważ przesądza o tym, że umowa nigdy nie istniała.

W jakim mieście frankowicz może pozwać bank?

Frankowicze mają możliwość pozwania banku w sądzie właściwym dla swojego miejsca zamieszkania.

Czy ugoda z bankiem jest korzystna?

Należy mieć świadomość, że proponowane ugody przez banki nie zawsze są korzystne dla frankowiczów. W większości przypadków bank proponując ugodę chce na tym skorzystać. Frankowicz w momencie podpisania ugody zamyka sobie drogę do dochodzenia roszczeń sądowo, uznaje dług co do jego wysokości oraz zatwierdza, że umowa została zawarta zgodnie z prawem. Ważnym jest aby każdą sprawę rozpatrzyć indywidualnie.

Różnica pomiędzy kredytem indeksowanym a denominowanym?

Kredyt indeksowany różni się od kredytu denominowanego głównie ze względu na walutę, w jakiej zostaje określona kwota kredytu w umowie. Dla kredytu indeksowanego, ta kwota jest podana w złotówkach, natomiast dla kredytu denominowanego kwota ta jest wyrażona w walucie obcej lub jej równowartości.

Czy mieszkając za granicą mogę pozwać bank?

Oczywiście, możesz pozwać bank nawet jeśli mieszkasz za granicą. Miejsce twojego zamieszkania nie jest przeszkodą w dochodzeniu swoich roszczeń przeciwko bankowi. Warto jednak mieć na uwadze to, że taka sprawa będzie rozpatrywana w Polsce.

Sprawdź,

jesteśmy dla Ciebie

Ustalamy kierunek i zakres działań oraz wysokość roszczeń. Pomożemy w zgromadzeniu niezbędnej dokumentacji dotyczącej kredytu we frankach lub kredytu złotówkowego.  Sprawdź, ilu frankowiczów już walczy w sądach.

Czas zamówić kontakt.

Wyrażam zgodę na kontakt telefoniczny i e-mailowy w celu przedstawienia oferty Kancelarii Bochenek, Ciesielski i Wspólnicy i Wspólnicy Kancelaria Adwokatów i Radców Prawnych sp. k. zgodnie z Polityką prywatności.

Bochenek, Ciesielski i Wspólnicy Kancelaria Adwokatów i Radców Prawnych sp. k.

ul. Wyścigowa 56 i
53-012 Wrocław

71 36 86 982

NIP: 899-285-84-33
REGON: 382 638 838
KRS 0000773314
ranking kancelarii frankowych