Optymistyczne prognozy dla Frankowiczów – Wywiad z mec. Bochenkiem

5 lipca 2021

Optymistyczne prognozy dla Frankowiczów – Wywiad z mec. Bochenkiem

Temat Frankowiczów nieustannie budzi wiele emocji i dyskusji. Co przyniesie ten rok Frankowiczom? Czy będzie rekordowy pod względem wytoczonych powództw i ilości wygranych spraw? Wywiadu dla Nasz Dziennik udzielił radca prawny Wojciech Bochenek z Kancelarii Bochenek i Wspólnicy.

Pomoc-frankowiczom

To będzie rok Frankowiczów

Dnia 29 kwietnia br. Trybunał Sprawiedliwości kolejny wyraził swoje stanowisko dotyczące problemu Frankowiczów. Niezmiennie, TSUE stoi po stronie konsumentów a wyrok C-19/20 tylko ugruntował dotychczasowe orzecznictwo. Trybunał ponownie podkreślił, że zapisy umowne powinny być zrozumiałe dla Kredytobiorców a zadaniem banków jest przedstawienie ich konsumentom w sposób nie budzący żadnych wątpliwości. Zdaniem Trybunału, kredytobiorcy powinni być informowani o ryzyku walutowym a aneksy zawierane do umów w żaden sposób nie uzdrowiły wcześniej zawieranych umów. Stanowisko wyrażone przez TSUE odnosi się także do Dyrektywy 93/13, której zadaniem jest ochrona konsumenta, w tym przypadku kredytobiorcy, jako słabszej strony w sporze z bankiem.

Jak się okazuje, brak Uchwały Sądu Najwyższego, nie wpłynął negatywnie na ilość toczących się przed sądami spraw. Mimo jej braku, aktualnie odnotowujemy rekordową ilość napływających spraw. Z naszych obserwacji wynika, że Frankowicze, którzy zwlekali z decyzją dotyczącą wytoczenia powództwa do czasu publikacji Uchwały SN, nie chcą czekać dłużej.

Tylko w pierwszym kwartale było 14 tysięcy nowych spraw. W mojej ocenie ten rok będzie rekordowy pod względem zarówno nowych powództw w sprawach frankowych, jak i rozstrzygnięć – wskazuje w wywiadzie mec. Bochenek.

W ocenie mec. Bochenka, również ugody, o których w ostatnim czasie jest głośno nie wzbudziły entuzjazmu Frankowiczów. Po wnikliwej analizie takich propozycji, jednoznacznie i niejednokrotnie wskazywaliśmy, że są one dla Kredytobiorców niekorzystne. Korzyści płynące ze skierowania sprawy na drogę postępowania sądowego są zupełnie niewspółmierne. Pisaliśmy o tym tutaj, poddając dogłębnej analizie przykładową propozycję ugody ze strony banku. Dopóki parametry tych ugód nie ulegną zmianie, kredytobiorcy nie będą skłonni do ich zawierania.

Postępowanie sądowe w sprawach frankowych

Analizując sprawy, które są na etapie sądowym, warto przypomnieć, że odsetek wygranych spraw oscyluje w granicach 90%. W dalszym ciągu dominuje stwierdzenie nieważności umowy kredytowej a tzw. odfrankowienie stanowi zaledwie kilka procent spraw. Oba rodzaje rozstrzygnięć są korzystne dla Kredytobiorców. Dobrą informacją jest fakt, że w ostatnim czasie zauważyliśmy, że postępowanie sądowe może zakończyć się już w ciągu 18 miesięcy a nie jak wcześniej zakładaliśmy 36 miesięcy. Wszystko zależy oczywiście od tempa rozpoznania sprawy przez sąd. Jednak spraw w których wyrok nieprawomocny zapada już po pierwszej rozprawie z pewnością przybywa.

Radca prawny Wojciech Bochenek w wywiadzie, wyjaśnia także jak wygląda wzajemne rozliczenie stron po stwierdzeniu przez Sąd nieważności umowy kredytowej. Strony, w oparciu o prawomocny wyrok, rozliczają się zgodnie z teorią salda lub teorią dwóch kondykcji.

Całość wywiadu (dostępna dla subskrybentów Nasz Dziennik) jest dostępna tutaj.

Czytaj również


Rekordowa liczba rozstrzygnięć w sprawach frankowych w listopadzie

W listopadzie zapadło aż 440 wyroków w sprawach frankowych, z czego 110 to wyroki prawomocne.

Czytaj więcej

Dochodzenie roszczeń w przypadku kredytu całkowicie spłaconego

Kredytobiorcy, którzy już spłacili całkowicie kredyt mogą nadal dochodzić roszczeń z tytułu wadliwej umowy kredytowej

Czytaj więcej

Banki kontra Frankowicze – nieustający spór nadal trwa

Do tej pory banki chcąc zniechęcić Frankowiczów do dochodzenia należnych im praw na drodze postępowania

Czytaj więcej

Radca prawny Wojciech Bochenek podsumowuje bieżące kwestie dotyczące Frankowiczów

Mecenas Wojciech Bochenek w wywiadzie udzielonym dla Newseria przedstawia aktualne informacje w sprawach frankowiczów. Wyznaczony

Czytaj więcej