Posiadacze kredytów indeksowanych i waloryzowanych do franka szwajcarskiego już od lat wygrywają z bankami. Wciąż umacniająca się linia orzecznicza, a także prokonsumenckie wyroki TSUE, które zapadły głównie na przestrzeni ostatnich kilku miesięcy zachęcają kolejnych frankowiczów do składania pozwów przeciwko bankom. Jak się okazuje, banki nie pozostają dłużne kredytobiorcom i chociaż frankowicze wygrywają w sądach blisko 99 proc. spraw, banki nadal szukają nowych pretekstów do kierowania pozwów przeciwko swoim klientom. Otrzymałem pozew od banku – co dalej?

Pozew od banku – czego może dotyczyć?

Kiedy w czerwcu ubiegłego roku Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej w wyroku C-520/21 wskazał, że bankom nie należy się wynagrodzenie za korzystanie z kapitału, kredytodawcy szybko przedstawili swoją interpretację wyroku. Podkreślali, że skoro nie mogą otrzymać wynagrodzenia za korzystanie z kapitału przez kredytobiorcę, z pewnością należy im się waloryzacja zwracanego świadczenia, a kolejni frankowicze otrzymali pozew od banku.

Po stwierdzeniu nieważności umowy kredytowej CHF na strony nałożony jest obowiązek wzajemnego rozliczenia. Oznacza to, że frankowicz musi zwrócić bankowi równowartość uzyskanego kapitału, a kredytodawca zwraca swojemu klientowi wszystkie wpłacone świadczenia. W takiej sytuacji banki założyły, że mają prawo domagać się, aby zwracana przez kredytobiorcę kwota została poddana waloryzacji. Swoje stanowisko bankowcy argumentują tym, że na przestrzeni lat zmieniła się siła nabywcza pieniądza, dlatego frankowicz powinien zwrócić kwotę udzielonego kapitału powiększoną o jego waloryzację.

TSUE szybko zareagował na pozwy dotyczące waloryzacji, które banki kierowały do frankowiczów i w styczniu wydał postanowienie C-488/23, w którym uznał, że prawo unijne stoi na przeszkodzie, aby banki mogły żądać waloryzacji świadczenia udostępnionego kapitału po stwierdzeniu przez sąd nieważności umowy kredytowej.

Czy frankowicze powinni obawiać się pozwania przez bank?

Lęk, strach i zaniepokojenie to pierwsze uczucia, których doświadczają Kredytobiorcy otrzymujący pozew od banku. Powstaje zatem pytanie czy są one uzasadnione? Orzecznictwo w sprawach frankowych ewoluowało na przestrzeni ostatnich lat, jednak jest ono zdecydowanie prokonsumenckie. Większość postępowań, w których banki pozywały frankowiczów kończy się porażką instytucji finansowych. Co więcej, zauważalna jest tendencja, w której banki rezygnują z odwoływania się do sądu wyższej instancji po przegranej w sprawie o stwierdzenie nieważności umowy kredytowej CHF w sądzie pierwszoinstancyjnym.

Wiele wskazuje na to, że instytucje bankowe zrozumiały, że prawo jest po stronie kredytobiorców frankowych, a dalsza walka w sądzie generuje tylko większe koszty dla banku. Co ciekawe, w ostatnich dniach media donoszą, że pierwsze banki wycofują się również z pozywania frankowiczów o waloryzację, a wśród nich znajdują się m.in. mBank, PKO BP, Millennium Bank oraz BPH.

pozew banku

Bochenek, Ciesielski i Wspólnicy Kancelaria Adwokatów i Radców Prawnych – pomoc prawna dla Frankowiczów

Specjaliści z kancelarii frankowej Bochenek, Ciesielski i Wspólnicy Kancelaria Adwokatów i Radców Prawnych od lat reprezentują kredytobiorców przed sądem w setkach spraw frankowych. Kancelaria prawna dla frankowiczów towarzyszy poszkodowanym kredytobiorcom od analizy umowy kredytowej aż do uzyskania prawomocnego wyroku stwierdzającego nieważność umowy o kredyt CHF i rozliczenia z bankiem. Adwokaci i Radcowie Prawni udzielają również wsparcia nie tylko w momencie, kiedy frankowicz pozywa bank, ale również wówczas, gdy to kredytobiorca otrzymał pozew od banku.

Na jaką pomoc od Kancelarii może liczyć pozwany Kredytobiorca?

Kancelaria udziela porady dotyczącej sytuacji prawnej konsumenta w kontekście otrzymanego pozwu od banku. Następnie prawnicy reprezentują swojego klienta przed sądem reagując na złożony pozew, składając odpowiedzi na zarzuty banku oraz argumentując obronę klienta w toku procesu sądowego. Co więcej, eksperci prawni dokładnie analizują umowę kredytową w poszukiwaniu ewentualnych nieprawidłowości lub niezgodności z przepisami prawa, które mogą stanowić podstawę do obrony przed roszczeniami banku.

Kancelaria może również podjąć próbę negocjacji z bankiem w imieniu kredytobiorcy w celu osiągnięcia ugody lub zmiany warunków umowy, co może być korzystne dla obu stron. Dodatkowo jeśli strony decydują się na mediację lub arbitraż, prawnicy z Kancelarii mogą reprezentować interesy frankowicza podczas procedur alternatywnego rozwiązywania sporów. Co również bardzo istotne – przedstawiciele prawni na bieżąco śledzą zmiany w przepisach prawnych dotyczących kredytów hipotecznych i doradzają klientowi, jakie kroki podjąć w związku z ewentualnymi zmianami prawnymi.

Decydując się na skorzystanie z pomocy Kancelarii Bochenek, Ciesielski i Wspólnicy frankowicz może liczyć na wsparcie doświadczonych prawików nie tylko na etapie postępowania I i II instancji, ale również w sytuacji, gdy to frankowicz otrzyma pozew od banku. Skorzystaj z BEZPŁATNEJ analizy i sprawdź, jak możemy Ci pomóc.