Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Opolskiego na kierunku prawo. W latach 2014 – 2016 r. odbył aplikację radcowską przy Okręgowej Izbie Radców Prawnych we Wrocławiu uzyskując wpis na listę radców prawnych. Doświadczenie zawodowe zdobywał we wrocławskich kancelariach radców prawnych. Specjalizuje się w sporach cywilnych ze szczególnym uwzględnieniem postępowań przeciwko podmiotom rynku ubezpieczeniowego oraz finansowego. Posiada doświadczenie w prowadzeniu spraw z zakresu prawa karnego, prawa rodzinnego i opiekuńczego. Prywatnie fan brytyjskiej i włoskiej motoryzacji.