Kolejny intensywny miesiąc zmagań w sądach za nami. Październik otworzył okres jesienny w sądach na dobre. Poza rekordową liczbą  135 uzyskanych wyroków na rzecz naszych klientów, zmagaliśmy się również  z licznymi terminami rozpraw oraz zobowiązaniami sądów. Widać, że sądy na dobre wróciły do orzekania i kolejne miesiące powinny być równie intensywne co październik. Nas najbardziej cieszy fakt, że sądy przestały oczekiwać na uchwałę Sądu Najwyższego, a zaczęły rozstrzygać sprawy frankowe!

Nasza skuteczność wynosi 98,5%!

Jesteśmy szczęśliwi, że w październiku na 135 uzyskane wyroki, aż 133 było korzystnych dla naszych kredytobiorców.

Uzyskanie takiego wyniku, to zasługa ciężkiej pracy całej kancelarii, która dzień w dzień reprezentuje interesy naszych klientów walcząc na salach sądowych o jak najlepsze rozstrzygnięcia.

Jednocześnie, serdecznie dziękujemy naszym Klientom za zaufanie jakim nas obdarzyli, powierzając nam swoje sprawy. Cieszymy się, że w tak istotnych kwestiach jak sprawa frankowa, powierzyli nam Państwo swoją sprawę!

Osoby rozważające podjęcie walki z bankiem zachęcamy do bezpłatnej analizy swojej sprawy oraz oszacowania przysługujących roszczeń.

Kolejne prawomocne wyroki!

Każdy korzystny wyrok sprawia nam ogromną radość, natomiast wyroki prawomocnie cieszą podwójnie. Po pierwsze, udowodniliśmy w sądzie, że mamy rację i umowa łącząca bank z klientem jest nieważna. Po drugie to myśl, że nasi klienci za chwilę uwolnią się od ciążącego na nich zobowiązania, z którym zmagali się przez ostatnie lata. Kolejnym krokiem do uzyskania pełnej wolności będzie wykreślenie hipoteki z księgi wieczystej oraz wykreślenie z rejestru BIK. 

Tym razem wyroki prawomocne w dniu 27. października 2021r. wydał Sąd Apelacyjny w Gdańsku w sprawie przeciwko BNP Paribas S.A. (dawna umowa banku BGŻ) oraz Sąd Okręgowy w Olsztynie IX Wydział Cywilny Odwoławczy w sprawie przeciwko Bankowi Millennium S.A.

Sądy częściej stwierdzają nieważność

W zakresie ostatnich miesięcy sądy zdecydowanie częściej odpowiadają się na stwierdzeniem nieważności umowy kredytowej niż jej utrzymaniu w mocy bez nieuczciwych klauzul przeliczeniowych. Podobnie było w październiku, gdzie sądy w naszych sprawach w 122 sprawach stwierdziły nieważność umów frankowych, a tylko w 11 sprawach sądy opowiedziały się za odfrankowieniem. W dwóch sprawach sądy oddaliły roszczenia naszych klientów, z czym się zdecydowanie nie zgadzamy. W tych dwóch sprawach będziemy rekomendować złożenie apelacji, gdyż nie podzielamy argumentów przedstawionych przez sądy!