Pierwszy Prawomocny Wyrok w Nowym Roku! – Bank BPH S.A. (Sygn. Akt IX Ca 1115/21)

5 stycznia 2022

Pierwszy Prawomocny Wyrok w Nowym Roku! – Bank BPH S.A. (Sygn. Akt IX Ca 1115/21)

Dnia 5. stycznia br. otrzymaliśmy pierwszy prawomocny wyrok w Nowym Roku w sprawie przeciwko Bankowi BPH S.A. (dawny GE Money Bank S.A.)

Kredyt indeksowany – wygrana

Sąd Okręgowy w Olsztynie IX Wydział Cywilny Odwoławczy wydał wyrok o sygn. IX Ca 1115/21 utrzymujący w mocy prawnej wyrok pierwszej instancji (sygn. I C 1947/20) z dnia 30 czerwca 2021r. wydany przez Sąd Rejonowy w Olsztynie.

Na mocy wyroku sądu pierwszej instancji w przedmiotowej sprawie zasądził od pozwanego banku na rzecz powoda kwotę 44.144,49zł z ustawowymi odsetkami za opóźnienie oraz 4634zł tytułem zwrotu kosztów procesu.

Sąd drugiej instancji częściowo oddalił naszą apelację (m.in. w zakresie ustalenia nieistnienia stosunku prawnego pomiędzy stronami umowy w związku z jej nieważnością) oraz w całości oddalił apelację pozwanego.

Sprawa dotyczy umowy kredytu indeksowanego zawartej w 2008r.

Czytaj również


Prawomocna wygrana z mBank S.A. (Sygn. Akt III Ca 391/21)

W dniu 24 stycznia br. zapadł wyrok prawomocny przeciwko mBank S.A.  wydany przez Sąd Okręgowy

Czytaj więcej
santander-wyrok

Frankowicze wygrywają z Santander Bank Polska S.A.

Nasza kancelaria otrzymała kolejne korzystne rozstrzygnięcia w sprawach frankowych przeciwko Santander Bank Polska S.A. Sąd

Czytaj więcej

Prawomocne wygrane z Deutsche Bank Polska S.A. i Getin Noble Bank S.A.

Nasza kancelaria otrzymała dwa kolejne prawomocne rozstrzygnięcia w sprawach frankowych. Wyrok przeciwko Deutsche Bank  W

Czytaj więcej

PKO BP S.A. (sygn I ACa 994/21) – kolejna prawomocna wygrana Frankowiczów

Dnia 12. stycznia br. zapadł wyrok prawomocny o sygn. I ACa 994/21przeciwko bankowi PKO BP

Czytaj więcej