Absolwent jednolitych studiów magisterskich na kierunku prawo oraz studiów licencjackich i magisterskich na kierunku germanistyka na Uniwersytecie Warszawskim. Ukończył również z wyróżnieniem kurs prawa niemieckiego na Uniwersytecie w Bayreuth. Doświadczenie zawodowe zdobywał początkowo jako asystent sędziego w Sądzie Okręgowym w Warszawie, a następnie w renomowanych warszawskich i wrocławskich kancelariach. Wpisany na listę radców prawnych przy Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Warszawie. Posiada bogate doświadczenie w zakresie prawa cywilnego i rodzinnego. Aktualnie praktykuje przede wszystkim w obszarze postępowań cywilnych dotyczących szeroko rozumianego prawa zobowiązań, ze szczególnym uwzględnieniem dochodzenia roszczeń przysługujących konsumentom, wynikających z czynności bankowych.

Prywatnie miłośnik podróżowania, przewodnik górski.