Absolwent studiów magisterskich na kierunku prawo w Wyższej Szkole Administracji i Biznesu im. Eugeniusza Kwiatkowskiego w Gdyni. Odbył aplikację radcowską przy Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Gdańsku, uzyskując wpis na listę radców prawnych w 2018 r. Absolwent podyplomowych studiów „Prawo Spółek” organizowanych przez Uniwersytet Gdański. Aktualny uczestnik studiów podyplomowych na kierunku „Psychologia Przywództwa w Organizacjach” Uniwersytetu Gdańskiego. Autor publikacji branżowych, wykładowca. Prezentuje opinie prawne w radiu i mediach społecznościowych. Zarejestrowany lobbysta. Od 2014 r. prowadzi Kancelarię prawną specjalizującą się w bieżącej obsłudze prawnej przedsiębiorców. Dochodzenie roszczeń na rzecz osób fizycznych w związku z kredytami indeksowanymi i denominowanymi do waluty obcej traktuje nie tylko jako zawodowy obszar ekspercki, w którym się dobrze czuje, ale także jako misję społeczną. Posiada bogate doświadczenie procesowe.