PKO BP S.A. (Sygn. Akt I C 463/20) – Wyrok

18 czerwca 2021

PKO BP S.A. (Sygn. Akt I C 463/20) – Wyrok

Dnia 18.06. 2021r. zapadł wyrok przeciwko Powszechnej Kasie Oszczędności Bank Polski S.A. wydany przez Sąd Okręgowy w Katowicach.

Na mocy wyroku Sąd:

-zasądził od pozwanego na rzecz powodów kwotę 44.847,06 zł wraz z ustawowymi odsetkami za opóźnienie od dnia 18.12.2019 r. do dnia zapłaty;

-ustalił nieistnienie stosunku prawnego pomiędzy stronami umowy;

-zasądził zwrot kosztów procesu w wysokości 6.468 zł.

W ustnych motywach rozstrzygnięcia Sąd wskazał, że sporna umowa kredytowa zawiera abuzywne postanowienia, które nie były indywidualnie ustalane z powodami. W ocenie sądu bez tych klauzul umowa nie może być wykonywana.

W zakresie żądania zapłaty sąd zastosował teorię dwóch kondykcji.

Wyrok nie jest prawomocny.

Czytaj również


CHF-wyrok

Frankowicze wygrywają dziewięciokrotnie dnia 20. października

Dnia 20. października do naszej kancelarii wpłynęło dziewięć korzystnych rozstrzygnięć w sprawach frankowych. Bochenek i

Czytaj więcej
wyrok-getin

Getin Noble Bank S.A. (Sygn. Akt I C 481/21) – Wyrok

W dniu 19 października 2021 r. w sprawie przeciwko Getin Noble Bank S.A. zapadł wyrok

Czytaj więcej

PKO BP S.A. (Sygn. Akt I C 359/21) – Wyrok

W jednym z ostatnich naszych wyroków, który zapadł przed Sądem Okręgowym w Toruniu sygn. I

Czytaj więcej
pko-wygrana

Wygrana z PKO BP S.A. (Sygn. Akt I C 580/20)

W dniu 13 października 2021 r. zapadł wyrok przeciwko PKO BP S.A. wydany przez Sąd

Czytaj więcej