PKO BP S.A. (Sygn. Akt I C 463/20) – Wyrok

18 czerwca 2021

PKO BP S.A. (Sygn. Akt I C 463/20) – Wyrok

Dnia 18.06. 2021r. zapadł wyrok przeciwko Powszechnej Kasie Oszczędności Bank Polski S.A. wydany przez Sąd Okręgowy w Katowicach.

Na mocy wyroku Sąd:

-zasądził od pozwanego na rzecz powodów kwotę 44.847,06 zł wraz z ustawowymi odsetkami za opóźnienie od dnia 18.12.2019 r. do dnia zapłaty;

-ustalił nieistnienie stosunku prawnego pomiędzy stronami umowy;

-zasądził zwrot kosztów procesu w wysokości 6.468 zł.

W ustnych motywach rozstrzygnięcia Sąd wskazał, że sporna umowa kredytowa zawiera abuzywne postanowienia, które nie były indywidualnie ustalane z powodami. W ocenie sądu bez tych klauzul umowa nie może być wykonywana.

W zakresie żądania zapłaty sąd zastosował teorię dwóch kondykcji.

Wyrok nie jest prawomocny.

Czytaj również


frankowicze-wyrok-CHF

PKO BP S.A. (Sygn. Akt I C 694/20) – Wyrok

W dniu 22.07.2021r. zapadł wyrok przeciwko Powszechnej Kasie Oszczędności Bank Polski S.A. wydany przez Sąd

Czytaj więcej
santander-frankowicze(1)

Santander Bank Polska S.A. (Sygn. Akt I C 1858/20) – Wyrok

W dniu 22.07.2021 zapadł wyrok przeciwko Santander Bank Polska S.A. (dawny Kredyt Bank S.A.) wydany

Czytaj więcej
wyrok-reiffeisen

Raiffeisen Bank International AG (Sygn. Akt I C 1415/20) – Wyrok

Dnia 15 lipca br. zapadł wyrok przeciwko Raiffeisen Bank International AG (dawny EFG Eurobank Ergasias

Czytaj więcej
mbank-wyrok-frankowy

Wygrana z mBank S.A. (Sygn. Akt XII C 74/20)

Kancelaria Bochenek i Wspólnicy otrzymała kolejne korzystne rozstrzygnięcie dla Frankowiczów. W dniu 14.07.2021 r.  zapadł

Czytaj więcej