Dnia 15 czerwca 2021r. zapadł wyrok przeciwko Powszechnej Kasie Oszczędności Bank Polski S.A. (dawna Nordea Bank Polska S.A.)  wydany przez Sąd Okręgowy w Gdańsku.

Na mocy orzeczenia Sąd:

-zasądził od pozwanego na rzecz powodów kwotę 79.926,65 zł i 3.311,34 CHF z ustawowymi odsetkami za opóźnienie;

-ustalił nieważność umowy o kredytowej;

-zasądził od pozwanego na rzecz powodów kwotę 6417 zł tytułem zwrotu kosztów procesu.

Sąd uznał, że sporna umowa kredytu jest nieważna.  Wyrok jest nieprawomocny.