PKO BP S.A. (Sygn. Akt IX Ca 1054/20) – Wyrok Prawomocny

12 maja 2021

PKO BP S.A. (Sygn. Akt IX Ca 1054/20) – Wyrok Prawomocny

W dniu12 maja 2021r. w Sądzie Okręgowym w Olsztynie, IX Wydział Cywilny Odwoławczy w sprawie przeciwko Nordea Bank Polska S.A. (obecnie PKO BP S.A.) uzyskaliśmy na rzecz naszych Klientów korzystny prawomocny wyrok.

W wyniku osiągniętego rozstrzygnięcia, sąd odwoławczy podtrzymał zasądzenie roszczeń z sądu pierwszej instancji w wysokości 45.585,09 zł wraz z odsetkami ustawowymi za opóźnienie liczonymi od dnia 4 stycznia 2020 r.

Jednocześnie sąd odwoławczy uchylił wyrok w części ustalającej nieistnienie stosunku prawnego, wskazując na brak interesu prawnego po stronie kredytobiorców. W tym zakresie będziemy rozważać złożenie skargi kasacyjnej, po zapoznaniu się z pisemną treścią uzasadnienia.

Pomoc-frankowiczom

Czytaj również


Prawomocna wygrana z mBank S.A. (Sygn. Akt III Ca 391/21)

W dniu 24 stycznia br. zapadł wyrok prawomocny przeciwko mBank S.A.  wydany przez Sąd Okręgowy

Czytaj więcej
santander-wyrok

Frankowicze wygrywają z Santander Bank Polska S.A.

Nasza kancelaria otrzymała kolejne korzystne rozstrzygnięcia w sprawach frankowych przeciwko Santander Bank Polska S.A. Sąd

Czytaj więcej

Prawomocne wygrane z Deutsche Bank Polska S.A. i Getin Noble Bank S.A.

Nasza kancelaria otrzymała dwa kolejne prawomocne rozstrzygnięcia w sprawach frankowych. Wyrok przeciwko Deutsche Bank  W

Czytaj więcej

PKO BP S.A. (sygn I ACa 994/21) – kolejna prawomocna wygrana Frankowiczów

Dnia 12. stycznia br. zapadł wyrok prawomocny o sygn. I ACa 994/21przeciwko bankowi PKO BP

Czytaj więcej