PKO BP S.A. (Sygn. Akt IX Ca 1054/20) – Wyrok Prawomocny

12 maja 2021

PKO BP S.A. (Sygn. Akt IX Ca 1054/20) – Wyrok Prawomocny

W dniu12 maja 2021r. w Sądzie Okręgowym w Olsztynie, IX Wydział Cywilny Odwoławczy w sprawie przeciwko Nordea Bank Polska S.A. (obecnie PKO BP S.A.) uzyskaliśmy na rzecz naszych Klientów korzystny prawomocny wyrok.

W wyniku osiągniętego rozstrzygnięcia, sąd odwoławczy podtrzymał zasądzenie roszczeń z sądu pierwszej instancji w wysokości 45.585,09 zł wraz z odsetkami ustawowymi za opóźnienie liczonymi od dnia 4 stycznia 2020 r.

Jednocześnie sąd odwoławczy uchylił wyrok w części ustalającej nieistnienie stosunku prawnego, wskazując na brak interesu prawnego po stronie kredytobiorców. W tym zakresie będziemy rozważać złożenie skargi kasacyjnej, po zapoznaniu się z pisemną treścią uzasadnienia.

Pomoc-frankowiczom

Czytaj również


wyrok-CHF

Santander Bank Polska S.A. – Wyrok (Sygn. Akt I C 319/21)

W dniu 14.09.2021 r. zapadł wyrok przeciwko Santander Bank Polska S.A. (dawny Kredyt Bank S.A.)

Czytaj więcej
wyrok-frankowicze

Wyrok przeciwko Bankowi BPH S.A. (Sygn. Akt II C 557/20)

Dnia 9. Września 2021 r. zapadł wyrok przeciwko Bankowi BPH S.A. (dawny GE Money) wydany

Czytaj więcej
pko-bp-wyroki

Frankowicze masowo wygrywają z PKO BP S.A.

W ostatnich tygodniach Kancelaria Bochenek i Wspólnicy otrzymała 15 wyroków przeciwko PKO BP S.A. Sądy

Czytaj więcej
frankowicze-pkobp-wyrok

Wygrana z PKO BP S.A. (Sygn. Akt I C 603/20)

W dniu 25.08.2021 r. zapadł wyrok przeciwko Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski S.A. wydany przez

Czytaj więcej