PKO BP S.A. (Sygn. Akt IX Ca 1054/20) – Wyrok Prawomocny

12 maja 2021

PKO BP S.A. (Sygn. Akt IX Ca 1054/20) – Wyrok Prawomocny

W dniu12 maja 2021r. w Sądzie Okręgowym w Olsztynie, IX Wydział Cywilny Odwoławczy w sprawie przeciwko Nordea Bank Polska S.A. (obecnie PKO BP S.A.) uzyskaliśmy na rzecz naszych Klientów korzystny prawomocny wyrok.

W wyniku osiągniętego rozstrzygnięcia, sąd odwoławczy podtrzymał zasądzenie roszczeń z sądu pierwszej instancji w wysokości 45.585,09 zł wraz z odsetkami ustawowymi za opóźnienie liczonymi od dnia 4 stycznia 2020 r.

Jednocześnie sąd odwoławczy uchylił wyrok w części ustalającej nieistnienie stosunku prawnego, wskazując na brak interesu prawnego po stronie kredytobiorców. W tym zakresie będziemy rozważać złożenie skargi kasacyjnej, po zapoznaniu się z pisemną treścią uzasadnienia.

Pomoc-frankowiczom

Czytaj również


wygrana-mbank

Prawomocna wygrana z mBank S. A. (Sygn. Akt III Ca 2102/20)

Kancelaria Bochenek i Wspólnicy otrzymała korzystny prawomocny wyrok w sprawie przeciwko mBank S.A. o sygn.

Czytaj więcej
wurok-PKO

Wyrok przeciwko PKO BP S.A. (Sygn. Akt I C 404/20)

Sąd Rejonowy w Sokółce, I Wydział Cywilny dnia 11.06.2021r. ogłosił wyrok w sprawie frankowej o

Czytaj więcej
wyrok-CHF

Bank Millennium S.A. (Sygn. Akt I C 45/21) – Wyrok

Dnia 10 czerwca 2021 roku Sąd Okręgowy w Gliwicach I Wydział Cywilny ogłosił wyrok w

Czytaj więcej
wyrok-chf

Bank Millennium S.A. (Sygn. Akt I C 1661/20) – Odfrankowienie

Sąd Rejonowy w Olsztynie dnia 8 czerwca 2021r. wydał wyrok w sprawie frankowej. Kancelaria Bochenek

Czytaj więcej