PKO BP SA – dawna Nordea Bank Polska S.A. (Sygn. Akt I C 376/20) Wyrok

9 lutego 2021

PKO BP SA – dawna Nordea Bank Polska S.A. (Sygn. Akt I C 376/20) Wyrok

Sąd Okręgowy w Olsztynie  w dniu 9 lutego 2021 r. wydał korzystny wyrok dla naszego Klienta przeciwko PKO BP SA – dawna Nordea Bank Polska S.A. (Sygn. akt I C 376/20)

Sąd po rozpoznaniu przedmiotowej sprawy:

-uznał umowę kredytu denominowano w CHF  za nieważną,

-zasądził na rzecz powoda kwotę 65.053,80zł tytułem nienależytego świadczenia wraz z odsetkami i kosztami procesu.

W ocenie sądu umowa kredytowa zawierała zapisy niedozwolone, które uniemożliwiają utrzymanie jej w mocy prawnej. W związku z tym należało uznać umowę za nieważną.

Sąd ustalając nieważność zastosował teorię salda, zgodnie z którą powstało roszczenie po jednej stronie. W tym przypadku wartość wzbogacenia banku była wyższa, jako że kredyt został całkowicie spłacony. To oznacza, że bank (jako strona która bardziej się wzbogaciła) jest zobligowany do zwrotu powstałej różnicy.

Wyrok nie jest prawomocny.

Czytaj również


CHF-wyrok

Frankowicze wygrywają dziewięciokrotnie dnia 20. października

Dnia 20. października do naszej kancelarii wpłynęło dziewięć korzystnych rozstrzygnięć w sprawach frankowych. Bochenek i

Czytaj więcej
wyrok-getin

Getin Noble Bank S.A. (Sygn. Akt I C 481/21) – Wyrok

W dniu 19 października 2021 r. w sprawie przeciwko Getin Noble Bank S.A. zapadł wyrok

Czytaj więcej

PKO BP S.A. (Sygn. Akt I C 359/21) – Wyrok

W jednym z ostatnich naszych wyroków, który zapadł przed Sądem Okręgowym w Toruniu sygn. I

Czytaj więcej
pko-wygrana

Wygrana z PKO BP S.A. (Sygn. Akt I C 580/20)

W dniu 13 października 2021 r. zapadł wyrok przeciwko PKO BP S.A. wydany przez Sąd

Czytaj więcej