PKO BP SA – dawna Nordea Bank Polska S.A. (Sygn. Akt I C 376/20) Wyrok

9 lutego 2021

PKO BP SA – dawna Nordea Bank Polska S.A. (Sygn. Akt I C 376/20) Wyrok

Sąd Okręgowy w Olsztynie  w dniu 9 lutego 2021 r. wydał korzystny wyrok dla naszego Klienta przeciwko PKO BP SA – dawna Nordea Bank Polska S.A. (Sygn. akt I C 376/20)

Sąd po rozpoznaniu przedmiotowej sprawy:

-uznał umowę kredytu denominowano w CHF  za nieważną,

-zasądził na rzecz powoda kwotę 65.053,80zł tytułem nienależytego świadczenia wraz z odsetkami i kosztami procesu.

W ocenie sądu umowa kredytowa zawierała zapisy niedozwolone, które uniemożliwiają utrzymanie jej w mocy prawnej. W związku z tym należało uznać umowę za nieważną.

Sąd ustalając nieważność zastosował teorię salda, zgodnie z którą powstało roszczenie po jednej stronie. W tym przypadku wartość wzbogacenia banku była wyższa, jako że kredyt został całkowicie spłacony. To oznacza, że bank (jako strona która bardziej się wzbogaciła) jest zobligowany do zwrotu powstałej różnicy.

Wyrok nie jest prawomocny.

Czytaj również


frankowicze-wyrok-CHF

PKO BP S.A. (Sygn. Akt I C 694/20) – Wyrok

W dniu 22.07.2021r. zapadł wyrok przeciwko Powszechnej Kasie Oszczędności Bank Polski S.A. wydany przez Sąd

Czytaj więcej
santander-frankowicze(1)

Santander Bank Polska S.A. (Sygn. Akt I C 1858/20) – Wyrok

W dniu 22.07.2021 zapadł wyrok przeciwko Santander Bank Polska S.A. (dawny Kredyt Bank S.A.) wydany

Czytaj więcej
wyrok-reiffeisen

Raiffeisen Bank International AG (Sygn. Akt I C 1415/20) – Wyrok

Dnia 15 lipca br. zapadł wyrok przeciwko Raiffeisen Bank International AG (dawny EFG Eurobank Ergasias

Czytaj więcej
mbank-wyrok-frankowy

Wygrana z mBank S.A. (Sygn. Akt XII C 74/20)

Kancelaria Bochenek i Wspólnicy otrzymała kolejne korzystne rozstrzygnięcie dla Frankowiczów. W dniu 14.07.2021 r.  zapadł

Czytaj więcej