PKO BP SA – dawna Nordea Bank Polska S.A. (Sygn. Akt I C 376/20) Wyrok

9 lutego 2021

PKO BP SA – dawna Nordea Bank Polska S.A. (Sygn. Akt I C 376/20) Wyrok

Sąd Okręgowy w Olsztynie  w dniu 9 lutego 2021 r. wydał korzystny wyrok dla naszego Klienta przeciwko PKO BP SA – dawna Nordea Bank Polska S.A. (Sygn. akt I C 376/20)

Sąd po rozpoznaniu przedmiotowej sprawy:

-uznał umowę kredytu denominowano w CHF  za nieważną,

-zasądził na rzecz powoda kwotę 65.053,80zł tytułem nienależytego świadczenia wraz z odsetkami i kosztami procesu.

W ocenie sądu umowa kredytowa zawierała zapisy niedozwolone, które uniemożliwiają utrzymanie jej w mocy prawnej. W związku z tym należało uznać umowę za nieważną.

Sąd ustalając nieważność zastosował teorię salda, zgodnie z którą powstało roszczenie po jednej stronie. W tym przypadku wartość wzbogacenia banku była wyższa, jako że kredyt został całkowicie spłacony. To oznacza, że bank (jako strona która bardziej się wzbogaciła) jest zobligowany do zwrotu powstałej różnicy.

Wyrok nie jest prawomocny.

Czytaj również


Wyrok mBank (Sygn. Akt XVIII C 356/20) – Odfrankowienie

Dnia 13 kwietnia 2021r. do naszej kancelarii wpłynął kolejny korzystny wyrok w sprawie przeciwko mBank

Czytaj więcej

Wygrana z PKO BP S.A. (Sygn. Akt I C 573/20)

Dnia 8.04.2021r. otrzymaliśmy kolejny korzystny wyrok przeciwko PKO BP S.A. (umowa pierwotnie zawarta z Nordea

Czytaj więcej

Raiffeisen Bank International AG (Sygn. Akt I C 794/20) – nieważność

Sąd Okręgowy w Piotrkowie Trybunalskim dnia 31.03.2021r. w sprawie o sygn. I C 794/20 wydał

Czytaj więcej
wygrana-frankowiczow

Wygrana PKO BP S.A. (Sygn. Akt. I C 1014/20)

Dnia 30.03.2021 Sąd Okręgowy w Gdańsku, I Wydział Cywilny w sprawie o sygn. I C

Czytaj więcej