Rzecznik Finansowy zwrócił się do Sądu Najwyższego z wnioskiem o podjęcie uchwały mającej zmniejszyć rozbieżności w orzecznictwie sądów powszechnych. Ujednolicenie orzecznictwa ma dotyczyć przede wszystkim rozliczenia frankowiczów z bankiem w momencie orzeczenia przez sąd nieważności umowy. Co to oznacza dla kredytobiorców frankowych?

kancelaria pomoc frankowiczom

Frankowicze w sądach

W ostatnich miesiącach można zaobserwować utrzymujący się trend – frankowicze wygrywają ok. 90% spraw. Wciąż jednak można zauważyć znaczne rozbieżności w orzecznictwie poszczególnych sądów, szczególnie w zakresie rozliczeń z bankiem po unieważnieniu umowy.

Rzecznik finansowy skierował w tej sprawie wniosek do SN o podjęcie uchwały mającej na celu rozstrzygnięcie rozbieżności w orzecznictwie sądów powszechnych. Kluczową kwestią jest określenie, w jaki sposób obie strony sporu, tj. bank i kredytobiorca mają dokonać wzajemnych rozliczeń w przypadku orzeczenia nieważności umowy przez Sąd.

Ujednolicenie orzecznictwa – rozliczenie z bankiem

Wyróżnia się dwie metody: teorię dwóch kondykcji oraz teorię salda. Pierwsza z nich jest preferowana przez frankowiczów, ponieważ zakłada osobne roszczenia obu stron sporu. Natomiast zgodnie z teorią salda świadczenia wzajemne od razu rozlicza ta strona, która otrzymała więcej, niż dała, i zwraca nadwyżkę.

Obecne różnice w orzecznictwie prowadzą do sytuacji, w której wydawane są różne orzeczenia dla niemal identycznych stanów faktycznych. Dla wielu kredytobiorców generuje to dodatkowe problemy. Już w chwili pisania pozwu muszą uwzględniać szereg sprzecznych poglądów prawnych, co zwiększa ich ryzyko i zniechęca do dochodzenia swoich praw.

Dlatego podjęto decyzję o skierowaniu zapytania do Sądu Najwyższego. Znaczenie będzie miało nie tylko orzeczenie SN, ale również skład przez jaki zostanie wydane.

Bez wątpienia nadanie rozstrzygnięciu w sprawie frankowej mocy zasady prawnej, w zakresie zgłoszonych już wcześniej przez inne sądy pytań prawnych do SN czy uchwały podjętej na wniosek RF, utnie wszelkie wątpliwości i niejasności w zakresie rozstrzygania tych sporów przez sądy powszechne i wpłynie na ujednolicenie orzecznictwa – ocenia Wojciech Bochenek, radca prawny z Bochenek i Wspólnicy Kancelaria Radców Prawnych s.k.

Znaczenie uchwały Sądu Najwyższego będzie bardzo duże nie tylko dla frankowiczów, ale także dla sektora bankowego. Gdyby odniesienie do tabeli kursowych zostało w uchwale SN zakwestionowane, otworzyłoby to drogę do innych sporów. To może być dyskusja o fundamentach bankowości.

Zapraszamy do zapoznania się z pełną treścią artykułu na stronie internetowej Rzeczpospolitej.