Planowane ujednolicenie orzecznictwa

6 listopada 2020

Planowane ujednolicenie orzecznictwa

Rzecznik Finansowy zwrócił się do Sądu Najwyższego z wnioskiem o podjęcie uchwały mającej zmniejszyć rozbieżności w orzecznictwie sądów powszechnych. Ujednolicenie orzecznictwa ma dotyczyć przede wszystkim rozliczenia frankowiczów z bankiem w momencie orzeczenia przez sąd nieważności umowy. Co to oznacza dla kredytobiorców frankowych?

kancelaria pomoc frankowiczom

Frankowicze w sądach

W ostatnich miesiącach można zaobserwować utrzymujący się trend – frankowicze wygrywają ok. 90% spraw. Wciąż jednak można zauważyć znaczne rozbieżności w orzecznictwie poszczególnych sądów, szczególnie w zakresie rozliczeń z bankiem po unieważnieniu umowy.

Rzecznik finansowy skierował w tej sprawie wniosek do SN o podjęcie uchwały mającej na celu rozstrzygnięcie rozbieżności w orzecznictwie sądów powszechnych. Kluczową kwestią jest określenie, w jaki sposób obie strony sporu, tj. bank i kredytobiorca mają dokonać wzajemnych rozliczeń w przypadku orzeczenia nieważności umowy przez Sąd.

Ujednolicenie orzecznictwa – rozliczenie z bankiem

Wyróżnia się dwie metody: teorię dwóch kondykcji oraz teorię salda. Pierwsza z nich jest preferowana przez frankowiczów, ponieważ zakłada osobne roszczenia obu stron sporu. Natomiast zgodnie z teorią salda świadczenia wzajemne od razu rozlicza ta strona, która otrzymała więcej, niż dała, i zwraca nadwyżkę.

Obecne różnice w orzecznictwie prowadzą do sytuacji, w której wydawane są różne orzeczenia dla niemal identycznych stanów faktycznych. Dla wielu kredytobiorców generuje to dodatkowe problemy. Już w chwili pisania pozwu muszą uwzględniać szereg sprzecznych poglądów prawnych, co zwiększa ich ryzyko i zniechęca do dochodzenia swoich praw.

Dlatego podjęto decyzję o skierowaniu zapytania do Sądu Najwyższego. Znaczenie będzie miało nie tylko orzeczenie SN, ale również skład przez jaki zostanie wydane.

Bez wątpienia nadanie rozstrzygnięciu w sprawie frankowej mocy zasady prawnej, w zakresie zgłoszonych już wcześniej przez inne sądy pytań prawnych do SN czy uchwały podjętej na wniosek RF, utnie wszelkie wątpliwości i niejasności w zakresie rozstrzygania tych sporów przez sądy powszechne i wpłynie na ujednolicenie orzecznictwa – ocenia Wojciech Bochenek, radca prawny z Bochenek i Wspólnicy Kancelaria Radców Prawnych s.k.

Znaczenie uchwały Sądu Najwyższego będzie bardzo duże nie tylko dla frankowiczów, ale także dla sektora bankowego. Gdyby odniesienie do tabeli kursowych zostało w uchwale SN zakwestionowane, otworzyłoby to drogę do innych sporów. To może być dyskusja o fundamentach bankowości.

Zapraszamy do zapoznania się z pełną treścią artykułu na stronie internetowej Rzeczpospolitej.

Wojciech Bochenek

Wojciech Bochenek

Radca Prawny

wojciech.bochenek@bochenekiwspolnicy.pl

Komplementariusz w Bochenek i Wspólnicy Kancelaria Radców Prawnych. Ukończył Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego. Ekspert prawa bankowego i praw konsumenta. Posiada wieloletnie doświadczenie...czytaj więcej

Czytaj również


PKO BP chce ugód czy zabezpieczenia swoich roszczeń?

Bank PKO BP dnia 4. października uruchomił proces zawierania ugód z kredytobiorcami. Do tej pory

Czytaj więcej
sredni-NBP

Kurs średni NBP w sprawach frankowych – argumentacja prawna kontra argumentacja banków

Na początku września TSUE rozpatrując sprawę węgierską wskazał na możliwość zastąpienia abuzywnych zapisów umownych średnim

Czytaj więcej
wygrane-wrzesien

Wygraliśmy 71 spraw frankowych we wrześniu!

Po podsumowaniu dotychczasowych osiągnięć naszej kancelarii pora na podsumowanie ostatniego miesiąca, który pod każdym względem

Czytaj więcej

Czy mediacja przed KNF przerywa bieg przedawnienia banków?

Program ugód PKO BP, który wystartował 4. października br. nie cieszy się zbyt dużym zainteresowaniem

Czytaj więcej