Podsumowanie IV kwartału 2019 r. z perspektywy frankowiczów

15 stycznia 2020

Podsumowanie IV kwartału 2019 r. z perspektywy frankowiczów

Większość z Nas już na dobre zadomowiła się w Nowym Roku, natomiast warto jeszcze wrócić pamięcią do tego, co miało miejsce w 2019 r. Na podsumowanie całego roku, przyjdzie jeszcze pora w osobnym wpisie, natomiast chcielibyśmy odnieść się do ostatniego kwartału 2019 r., który pokazał nam jak jedna opinia oraz jeden wyrok może wpłynąć na tysiące spraw kredytobiorców posiadających kredyty hipoteczne powiązane z kursem waluty obcej.

Najgłośniejsza sprawa frankowa w Polsce

Oczywiście mamy tutaj na myśli opinie i wyrok wydane w sprawie Państwa Dziubak o sygn. C-260/18, która bezapelacyjnie stanowiła największe wydarzenie w zakresie spraw frankowych w minionym roku. Czy ten wyrok wpłynął na kształtującą się linię orzeczniczą? Czy dał jasny wyraz, w którą stronę będą zmierzały sądy krajowe wydające wyroki w tego typu sprawach? Czy argumenty w jego treści przemawiają na korzyść kredytobiorców?

Na powyżej zadane pytania, należy zdecydowanie odpowiedzieć twierdząco wskazując, że po wyroku TSUE można zaobserwować wzrost zapadalności korzystnych wyroków na rzecz kredytobiorców w stosunku do wyroków niekorzystnych. Oczywiście i po wyroku TSUE zdążają się wyroki, których rozstrzygnięcie nie jest korzystne dla konsumenta, jak chociażby zastosowanie średniego kursu NBP, czy oddalenie zgłoszonych roszczeń w całości.

To co możemy zaobserwować analizując orzecznictwo, to okoliczność, że sądy w przeważającej większości nie mają wątpliwości, co do abuzywności mechanizmu indeksacyjnego, a dotyczą tylko określenia skutku tej abuzywności, tj. czy umowę należy uznać za nieważną, czy tylko uznać za bezskuteczne warunki umowne w zakresie mechanizmu indeksacyjnego, przy jednoczesnym związaniu umową w pozostałym zakresie. W przypadku nieważności należy oczekiwać ujednolicenia orzecznictwa w zakresie stosowania teorii salda lub teorii dwóch kondykcji. Powyższe zagadnienia natury prawnej, niewątpliwie będą rozstrzygane w najbliższych miesiącach, co będziemy uważnie obserwować oraz analizować.

Co działo się w IV kwartale 2019 r.

Przechodząc natomiast do podsumowania IV kwartału 2019 r., w którym zapadł istotny z punktu widzenia spraw kredytów powiązanych z kursem waluty CHF wyrok TSUE należy wskazać, iż był to bardzo dobry okres dla kredytobiorców.

Na wstępnie pragniemy wskazać, że dane w oparciu, o które zostało przygotowane poniższe zestawianie zostały pozyskane z portali internetowych oraz społecznościowych, w których były publikowane informacje o zapadających wyrokach (rp.pl, bankier.pl, parkiet.com, pb.pl, prawo.pl, https://pl-pl.facebook.com/pozwalemBank/, https://orzeczenia.ms.gov.p, facebook.com, twitter.com.) Jednocześnie pragniemy podkreślić, że przedstawione dane nie stanowią pełnego i kompletnego zestawienia zapadłych w IV kwartale 2019 r. wyroków, gdyż nie mamy wiedzy o wszystkich zapadający wyrokach w powyższym okresie.

Z zebranych informacji udało nam się dotrzeć, do 133 wyroków w sprawach kredytów powiązanych z kursem franka szwajcarskiego, w których sądy 98 razy orzekały na korzyść kredytobiorców, 22 razy orzekły na korzyść banków, natomiast w 13 sprawach sąd odwoławczy uchylił wyrok sądu I instancji, przekazując sprawę do ponownego rozpoznania.

Wśród 98 korzystnych wyroków, sądy w 53 sprawach opowiedziały się za unieważnieniem umowy kredytowej. Natomiast w 34 sprawach sądy doszły do przekonania, że umowa może być dalej wykonywana bez nieuczciwego mechanizmu indeksacji, z oprocentowaniem wynikającym z treści umowy (tj. odfrankowienie umowy). Natomiast w 11 wyrokach, nie udało nam się ustalić skutku rozstrzygnięcia (nie wiemy czy sąd unieważnił umowę czy też ją odfrankowił).

Sprawy prawomocnie zakończyły się w 37 prawomocnych wyrokach, z czego 26 było korzystnych na rzecz kredytobiorców, a 11 na rzecz banków. Co ciekawe najwięcej wyroków w sprawach frankowych zapadło w Sądach Okręgowych, następnie w Sądach Apelacyjnych, Sądach Rejonowych i Sądzie Najwyższy. Pod kątem wyroków zapadających w poszczególnych miastach, zdecydowanym liderem pozostaje Warszawa, w której zapadło 89 wyroków.

W celu ułatwienia zapoznania się z powyższymi danymi, przygotowaliśmy dla Państwa zestawienie graficznie, które obrazują powyższe dane.

Wojciech Bochenek

Wojciech Bochenek

Radca Prawny

wojciech.bochenek@bochenekiwspolnicy.pl

Komplementariusz w Bochenek i Wspólnicy Kancelaria Radców Prawnych. Ukończył Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego. Ekspert prawa bankowego i praw konsumenta. Posiada wieloletnie doświadczenie...czytaj więcej

Czytaj również


PKO BP chce ugód czy zabezpieczenia swoich roszczeń?

Bank PKO BP dnia 4. października uruchomił proces zawierania ugód z kredytobiorcami. Do tej pory

Czytaj więcej
sredni-NBP

Kurs średni NBP w sprawach frankowych – argumentacja prawna kontra argumentacja banków

Na początku września TSUE rozpatrując sprawę węgierską wskazał na możliwość zastąpienia abuzywnych zapisów umownych średnim

Czytaj więcej
wygrane-wrzesien

Wygraliśmy 71 spraw frankowych we wrześniu!

Po podsumowaniu dotychczasowych osiągnięć naszej kancelarii pora na podsumowanie ostatniego miesiąca, który pod każdym względem

Czytaj więcej

Czy mediacja przed KNF przerywa bieg przedawnienia banków?

Program ugód PKO BP, który wystartował 4. października br. nie cieszy się zbyt dużym zainteresowaniem

Czytaj więcej