Polubowne rozstrzygnięcia sporów z bankiem – czy nadal jest korzystne? Większość sporów sądowych dotyczących kredytów hipotecznych indeksowanych do walut obcych kończy się sukcesem dla kredytobiorców. 

Polubowne rozstrzygnięcia sporów z bankiem – udany projekt?

Komisja Nadzoru Finansowego podała, że niemalże 74 proc. postępowań dotyczących kredytów walutowych w Centrum Mediacji Sądu Polubownego przy KNF zakończyło się ugodą między kredytobiorcą a instytucją bankową. Wszystko to za sprawą projektu, który zakłada polubowne rozstrzygnięcia sporów z bankiem dotyczących umów kredytowych denominowanych lub indeksowanych w walucie obcej. Porozumienie zakłada konwersję kwoty kredytu w sposób, który sprawia, że jest ona traktowana tak, jakby była spłacana od początku w polskich złotych. 

 

Kredytobiorcy rezygnują z polubownych rozstrzygnięć sporów z bankiem

Na ten moment kredytobiorcy zaczęli rezygnować z zawierania ugód z bankami. Klienci banków tłumaczą to faktem, że propozycje polubownych rozstrzygnięć sporów  z bankiem często nie mają dla nich korzystnych rozwiązań. Co więcej, Frankowicze mogą polegać na wsparciu orzecznictwa Sądu Najwyższego oraz TSUE. Jest to spowodowane zdecydowaną dominacją kredytobiorców nad bankami w kwestii pozwów sądowych. W większości przypadków sprawy złożone przeciwko bankom kończą się korzyścią dla klientów. Rezultatem sporów jest rozliczenie z bankiem poprzez zwrot kapitału bez odsetek

Według mecenasa Wojciecha Bochenka, raporty banków pokazują, że coraz mniej klientów jest zainteresowanych ugodami. Klienci, którzy wcześniej zawarli ugody, teraz szukają pomocy prawnej, zarówno w kwestii umowy kredytowej, jak i zawartej ugody.

polubowne rozstrzygnięcie sporu z bankiem

Co ciekawe, sądy obecnie nie zawieszają spraw dotyczących żądań banków od klientów. Instytucje bankowe z kolei starają się wezwać kredytobiorców do zwrotu kapitału, który został uruchomiony wiele lat temu. Wszystko po to, aby uniknąć przedawnienia roszczeń oraz zasygnalizowanie zamiaru banku w kwestii wytoczenia powództwa przeciwko tym klientom. 

Informacja umieszczona na stronie Sądu Najwyższego o decyzjach zezwalających na zastąpienie nieuczciwego kursu banku kursem średnim NBP wywołała niemały szum. Te wyroki mają na celu unieważnienie przelicznika walut w umowie kredytu, ale nie powodują nieważności całej umowy ani eliminacji indeksacji do waluty obcej.

 

Treść i argumentacja zawarte w tych wyrokach stoją w sprzeczności nie tylko z orzecznictwem TSUE, ale także z dorobkiem orzeczniczym wypracowanym przez Sąd Najwyższy. W mojej ocenie nie wpłyną one jednak na wyroki zapadające w sądach powszechnych.

Wojciech Bochenek

Radca Prawny, Bochenek, Ciesielski i Wspólnicy Kancelaria Adwokatów i Radców Prawnych sp. k.

Czytaj więcej na: wp.naszdziennik.pl