Nie mija dobra passa frankowiczów w sądach, wciąż wygrywają zdecydowaną większość spraw. Z danych zebranych przez Kancelarię Bochenek, Ciesielski i Wspólnicy wynika, że w I kwartale 2024 roku liczba wyroków sądowych w sprawach dotyczących kredytów denominowanych lub indeksowanych do franka szwajcarskiego wyniosła 4,3 tys. Tym samym sądy wydały o około 12% więcej wyroków dotyczących spraw frankowych niż miało to miejsce rok wcześniej.

Ile spraw frankowych wygrywają frankowicze?

Frankowicze nadal wygrywają większość spraw w sądach, w przypadku I kwartału 2024 aż 4.184 wyroki czyli 97,5% było korzystne dla kredytobiorców. Zaledwie w 2.25% spraw sądy stanęły po stronie banków, a w przypadku 10 spraw, co stanowi 0,25% sąd II instancji uchylił wyrok sądu I instancji i skierował sprawę do ponownego rozpatrzenia.

Wśród wyroków korzystnych dla frankowiczów nadal przeważają rozstrzygnięcia dotyczące unieważnienia umowy kredytowej, w przypadku którego należy traktować umowę kredytową tak, jakby nigdy nie obowiązywała. Zaledwie w przypadku 3% spraw sąd orzekł odfrankowienie czyli utrzymanie umowy w mocy z jednoczesnym wyeliminowaniem z jej zapisów nieuczciwych zapisów.

Wyraźnie widoczna jest ukształtowana linia orzecznicza w sprawach frankowych dotycząca tego zagadnienia. Umocniła ją również kwietniowa uchwała Sądu Najwyższego, która potwierdziła, że odfrankowienie umowy kredytowej w przypadku kredytów we franku może być stosowane tylko wówczas, gdy upadek umowy czyli jej unieważnienie byłoby niekorzystne dla kredytobiorcy.

ile spraw frankowych toczy się w sądach

Prawomocny wyrok w sprawie frankowej

W przypadku spraw dotyczących kredytów indeksowanych lub denominowanych do franka szwajcarskiego toczących się przed sądami II instancji jeszcze wyraźniej widać, że sądy konsekwentnie stoją po stronie frankowiczów. Na podstawie danych zebranych przez Kancelarię Bochenek, Ciesielski i Wspólnicy sądy II instancji wydały wyroki w 1.081 sprawach frankowych, z czego 99% rozstrzygnięć była korzystna dla kredytobiorców. W stosunku do ubiegłego roku jest to wzrost o 32%.

Ubiegłoroczne orzecznictwo TSUE, które rozstrzygnęło ostatnie wątpliwości prawne w sprawach frankowych mocno wpłynęło na procedowanie spraw przez sądy krajowe. Dobrze widać to w sprawach banków, których warunki umowne zostały wpisane do rejestru klauzul niedozwolonych, gdzie TSUE dopuszcza możliwość odejścia od każdorazowego weryfikowania treści zapisu, jeżeli jest on tożsamy z tym umieszczonym w rejestrze prowadzonym przez UOKiK.

Wojciech Bochenek

radca prawny, Bochenek, Ciesielski i Wspólnicy Kancelaria Adwokatów i Radców Prawnych sp. k.

Duże nadzieje związane z przyśpieszeniem spraw frankowych pokłada się także w działaniach podejmowanych przez pełnomocnika Ministra Sprawiedliwości do spraw konsumenckich, który pracuje nad wprowadzeniem usprawnień w tym zakresie.

Na koniec należy także wspomnieć o uchwale Sądu Najwyższego, która jednoznacznie potwierdziła dotychczas ukształtowaną praktykę orzeczniczą. Dodatkowo Sąd Najwyższy jednoznacznie rozstrzygnął, że początek terminu biegu przedawnienia roszczeń banku powinien być liczony od momentu zakwestionowania treści umowy przez konsumenta.

Wojciech Bochenek

radca prawny, Bochenek, Ciesielski i Wspólnicy Kancelaria Adwokatów i Radców Prawnych sp. k.

Ponadto można się spodziewać, że stanowisko Sądu Najwyższego w sprawach frankowych będzie mieć znaczący wpływ na powództwa banków, które coraz częściej stają się przedmiotem rozstrzygnięć w sądach.

Więcej informacji w serwisie biznes.pap.pl