Porozumienia kompensacyjne stają się coraz bardziej popularnym rozwiązaniem w sporach pomiędzy bankami a frankowiczami. Umowy te, zawierane po prawomocnym unieważnieniu umowy kredytu CHF, pozwalają na szybkie rozliczenie wzajemnych zobowiązań stron. Jednak jak każde rozwiązanie prawne, mają swoje niuanse, na które warto zwrócić uwagę. Na czym dokładnie polegają porozumienia kompensacyjne, jakie są ich zalety i jakie pułapki mogą czyhać na kredytobiorców? Swoją ekspertyzą podzielił się mec. Wojciech Ciesielski z Kancelarii Bochenek, Ciesielski i Wspólnicy.

Istota porozumienia kompensacyjnego

Jak wspomnieliśmy wcześniej, porozumienia kompensacyjne to umowy zawierane pomiędzy instytucjami finansowymi a kredytobiorcami po unieważnieniu umowy kredytowej przez sąd. Ich celem jest rozliczenie wzajemnych roszczeń wynikających z nieważności umowy. Bank i kredytobiorca dokonują kompensaty wierzytelności – bank zwraca kredytobiorcy raty kredytu, a kredytobiorca oddaje instytucji finansowej wypłacony kapitał kredytu.

Mecenas Wojciech Ciesielski dostrzega plusy tego rozwiązania i zaznacza, że:

Porozumienia kompensacyjne znacząco upraszczają i skracają proces rozliczenia po prawomocnym unieważnieniu umowy kredytu, a ustalenie ostatecznych warunków porozumienia, wraz z jego zawarciem, nie powinno trwać więcej niż kilka tygodni od wydania prawomocnego wyroku przez sąd

Wojciech Ciesielski

adwokat, Bochenek, Ciesielski i Wspólnicy Kancelaria Adwokatów i Radców Prawnych Spółka Komandytowa

Zawieranie porozumienia – kluczowe aspekty

Wielu frankowiczów wybiera porozumienia kompensacyjne, aby uniknąć dodatkowego stresu związanego z kolejnymi postępowaniami sądowymi. Teoria dwóch kondykcji, na której opierają się porozumienia, sprawia że każdej ze stron przysługuje oddzielne roszczenie – kredytobiorcy o zwrot rat, a bankowi o zwrot kapitału. W ten sposób porozumienie kompensacyjne pozwala na umowne potrącenie tych wierzytelności, co upraszcza proces rozliczenia.

Zawarcie porozumienia kompensacyjnego ma wiele zalet. Po pierwsze, konsument nie będzie musiał pozywać banku osobno o zwrot rat, które wyrokiem nie były objęte wskutek ich zapłaty po wniesieniu powództwa. Po drugie, porozumienie rozlicza roszczenia instytucji finansowej, a tym samym konsument uniknie pozwu ze strony banku i kosztów wywołanego nim postępowania sądowego.

Porozumienie kompensacyjne, w przeciwieństwie do jednostronnego oświadczenia o potrąceniu, jest podpisywane przez obie strony. To eliminuje ryzyko kolejnego sporu co do wyliczenia i wysokości wzajemnych roszczeń.

Wielu frankowiczów wybiera porozumienia kompensacyjne, aby uniknąć dodatkowego stresu związanego z kolejnymi postępowaniami sądowymi.

Porozumienia kompensacyjne – czy są jakieś pułapki?

Zawieranie porozumienia kompensacyjnego wymaga szczególnej ostrożności. Banki często przygotowują wzorce umów, w których trudno jest wprowadzić istotne zmiany. W praktyce modyfikacje proponowane przez kredytobiorców często kończą się decyzją banku o wykonaniu wyroku sądu poprzez zwrot wszystkich kwot klientowi i kontynuację sprawy z własnego pozwu o zwrot kapitału.

Mecenas Wojciech Ciesielski podkreśla, że frankowicze powinni zadbać o swoje interesy, analizując treść porozumienia kompensacyjnego.

Należy zwrócić szczególną uwagę na to, czy bank w prawidłowy sposób obliczył wszystkie wpłaty kredytobiorców do dnia zawarcia porozumienia, łącznie z zapłaconą prowizją i innymi kosztami około kredytowymi, podlegającymi zwrotowi oraz czy bank prawidłowo wskazał faktycznie wypłaconą kwotę kredytu. Zdarza się bowiem, że banki doliczają do wypłaconej kwoty kredytu np. skredytowane prowizje, których kredytobiorca nigdy nie otrzymał, co zawyża wartość roszczenia banku, a zaniża kredytobiorcy.

Wojciech Ciesielski

adwokat, Bochenek, Ciesielski i Wspólnicy Kancelaria Adwokatów i Radców Prawnych Spółka Komandytowa

Rezygnacja z kasacji

Ważnym elementem jest również zapis, że banki zobowiązują się do rezygnacji ze składania skargi kasacyjnej, co ma istotne znaczenie dla kredytobiorców. Skarga kasacyjna to nadzwyczajny środek odwoławczy, który umożliwia stroną procesu kwestionowanie prawomocnych wyroków sądów drugiej instancji przed Sądem Najwyższym. Z punktu widzenia frankowiczów rezygnacja banków z tego narzędzia ma kluczowe znaczenie, gdyż zapewnia ostateczność i stabilność wyroku sądowego.

Jeśli taki zapis nie znajduje się w projekcie porozumienia, warto renegocjować jego treść poprzez uzyskanie gwarancji zakończenia postępowania po prawomocnym wyroku.

Wojciech Ciesielski

adwokat, Bochenek, Ciesielski i Wspólnicy Kancelaria Adwokatów i Radców Prawnych Spółka Komandytowa

Porozumienia kompensacyjne – podsumowanie

Porozumienia kompensacyjne stanowią efektywny sposób na zakończenie sporu z bankiem po unieważnieniu umowy kredytowej. Pozwalają one na szybkie i sprawne rozliczenie wzajemnych roszczeń, eliminując konieczność dalszych postępowań sądowych. Jednakże, aby zabezpieczyć swoje interesy, frankowicze powinni dokładnie analizować treść proponowanych porozumień i negocjować warunki, które mogą być dla nich niekorzystne. Warto dlatego skorzystać z pomocy doświadczonych prawników z Kancelarii Bochenek, Ciesielski i Wspólnicy, którzy pomogą w zawarciu satysfakcjonującego porozumienia kompensacyjnego.

Więcej informacji w artykule dostępnym w serwisie prawo.pl.