Temat kredytów denominowanych czy indeksowanych do waluty obcej zdominował polskie media i sale sądowe, stając się kluczowym zmartwieniem dla wielu kredytobiorców. Ponad 15 lat temu liczba kredytów we frankach szwajcarskich gwałtownie wzrosła. Głównie ze względu na niskie oprocentowanie wydawały się atrakcyjną alternatywą dla zobowiązań złotówkowych. Niestety, w wyniku błędów w umowach i gwałtownych wahań kursu franka, raty kredytów zaczęły znacznie wzrastać. W ten sposób wielu frankowiczów znalazło się w trudnej sytuacji. Czy potrącenie przy kredycie może być skutecznym narzędziem prawnym w odzyskaniu stabilizacji finansowej?

Czym jest potrącenie przy kredycie frankowym?

Potrącenie przy kredycie frankowym to kluczowe narzędzie prawne umożliwiające rozwiązywanie sporów związanych z kredytami walutowymi. 

Zgodnie z art. 498 Kodeksu cywilnego: “Gdy dwie osoby są wzajemnie dłużnikami i wierzycielami, każda z nich może potrącić swoją wierzytelność z wierzytelnością drugiej strony, pod warunkiem, że przedmiotem obu wierzytelności są pieniądze lub rzeczy tej samej jakości, a obie wierzytelności są wymagalne i mogą być dochodzone przed sądem lub innym organem państwowym”. 

Nie inaczej jest w przypadku sporów sądowych, które dotyczącą zagadnienia unieważnienia umów kredytowych we frankach. Albowiem zarówno banki, jak i kredytobiorcy mogą wykorzystać wobec siebie mechanizm potrącenia, ponieważ są w posiadaniu wzajemnych zobowiązań.

Potrącenie przy kredycie pełni kilka ważnych funkcji. Po pierwsze, sprawia, że zobowiązania obu stron są traktowane jakby zostały spełnione, bez konieczności rzeczywistego przepływu środków finansowych.

Kiedy warto rozważyć potrącenie przy kredycie frankowym?

Potrącenie może być szczególnie korzystne w przypadku, gdy kredytobiorca staje w obliczu nadmiernych kosztów związanych z błędami w umowie i zmiennym kursem walutowym.

Wyobraźmy sobie, że bank udzielił kredytu w wysokości 150 000 zł, a kredytobiorca do tej pory spłacił już 250 000 zł. W trakcie spłaty kredytobiorca odkrywa, że w jego umowie znajdują się klauzule abuzywne (niedozwolone). W takim przypadku po złożeniu przez kredytobiorcę oświadczenia o potrąceniu, obie wierzytelności – banku i kredytobiorcy – zostają umorzone do kwoty 150 000 zł. Po prawomocnym unieważnieniu umowy kredytowej, bank musi zwrócić kredytobiorcy nadpłatę, czyli w tym przykładzie 100 000 zł, co znacząco poprawia sytuację finansową frankowicza.

Funkcje potrącenia

Potrącenie przy kredycie pełni kilka ważnych funkcji. Po pierwsze, sprawia, że zobowiązania obu stron są traktowane jakby zostały spełnione, bez konieczności rzeczywistego przepływu środków finansowych. W ten sposób obie strony zostają zwolnione ze swoich zobowiązań. Po drugie, potrącenie może wymusić realizację zobowiązań poprzez jednostronne oświadczenie, co zmusza drugą stronę do spełnienia swojego zobowiązania. Po trzecie, potrącenie zapewnia, że wierzytelność zostanie zaspokojona, co zabezpiecza przed niewypłacalnością drugiej strony.

Nasza kancelaria frankowa z Wrocławia oferuje wsparcie w zawiłościach prawnych.

Ograniczenia dotyczące potrącenia

Art. 505 Kodeksu cywilnego precyzuje sytuacje, w których potrącenie nie jest możliwe. Dotyczy to wierzytelności niepodlegających zajęciu, wierzytelności o dostarczenie środków utrzymania, a także wierzytelności wynikających z czynów niedozwolonych. Nie inaczej jest w przypadku tych wykluczonych przez przepisy szczególne. Zrozumienie tych ograniczeń jest istotne, ponieważ mają one kluczowy wpływ na proces potrącenia oraz prawa i obowiązki stron umowy. Nasza kancelaria frankowa z Wrocławia oferuje wsparcie w tych zawiłościach prawnych.

Unieważnienie umowy kredytowej

Kancelarie prawne często podejmują działania w imieniu klientów, dążąc do unieważnienia umowy kredytowej CHF. Procedura ta polega na udowodnieniu, że umowa zawiera niedozwolone klauzule lub jest niezgodna z prawem. Wygrana sprawa frankowa w sądzie zwykle prowadzi do nieważności umowy, co pozwala frankowiczom na zastosowanie mechanizmu potrącenia przy kredycie. W takim przypadku kredytobiorca musi zwrócić jedynie kapitał pożyczki. Podczas gdy bank jest zobowiązany do zwrotu wszystkich dodatkowych wpłat dokonanych przez kredytobiorcę.

Potrącenie przy kredycie jako klucz do sukcesu.

Potrącenie przy kredycie jako klucz do sukcesu

Potrącenie stanowi efektywne rozwiązanie, umożliwiające kredytobiorcom redukcję zobowiązań wobec banków. Kancelaria Bochenek, Ciesielski i Wspólnicy z Wrocławia specjalizuje się w udzielaniu wsparcia frankowiczom. Zarówno w trakcie postępowań sądowych, jak i negocjacji z instytucjami finansowymi. Profesjonalne podejście naszych prawników zwiększa szanse na odzyskanie nadpłaconych środków oraz unieważnienie niekorzystnych umów kredytowych.

Zapraszamy do skorzystania z BEZPŁATNEJ analizy umowy kredytowej, która pomoże zidentyfikować potencjalne klauzule abuzywne i otworzy drogę do skutecznych działań prawnych. Nasza kancelaria frankowa gwarantuje pełne wsparcie na każdym etapie procesu, zapewniając klientom bezpieczeństwo w walce o swoje prawa.