W ostatnich miesiącach obserwujemy istotną zmianę w orzecznictwie sądowym w sprawach dotyczących kredytów frankowych. Banki coraz częściej spotykają się z oddaleniem ich pozwów o zwrot kapitału z powodu przedawnienia roszczeń. Ta tendencja, będąca wynikiem zaniedbań instytucji finansowych, stanowi istotny aspekt prawny, który może mieć długotrwałe konsekwencje dla obu stron sporu. Wojciech Bochenek, radca prawny z Kancelarii Bochenek, Ciesielski i Wspólnicy, podkreśla kluczowe aspekty tych zmian oraz ich wpływ na kredytobiorców i banki.

Przedawnienie roszczeń banków

Zgodnie z obowiązującym prawem roszczenia banków związane ze zwrotem kwoty wypłaconego kapitału kredytu przedawniają się po trzech latach od momentu, w którym kredytobiorca wyraził wolę unieważnienia umowy kredytowej. Przepisy te, choć teoretycznie proste, w praktyce bywają skomplikowane w interpretacji i stosowaniu.

Banki zwykle dbają o przestrzeganie terminów, aby nie dopuścić do przedawnienia swoich roszczeń. Jednakże, w ostatnim czasie coraz częściej zdarzają się przypadki, gdzie banki przeoczyły ten termin. Sądy zaczynają wtedy oddalać ich powództwa, co stwarza nową rzeczywistość prawną dla frankowiczów. Wojciech Bochenek zauważa, że jest to rezultat profesjonalnej pomocy prawnej, na którą decydują się frankowicze:

W sprawach, w których banki pozwały swoich klientów o zwrot kapitału kredytu oraz bezumowne korzystanie z kapitału i waloryzację, kredytobiorcy w celu obronnych swoich interesów bardzo często podnoszą właśnie zarzut przedawnienia roszczeń banków.

Wojciech Bochenek

radca prawny, Bochenek, Ciesielski i Wspólnicy Kancelaria Adwokatów i Radców Prawnych sp. k.

Przykłady przedawnienia roszczeń w orzeczeniach sądowych

W jednym z przypadków, Sąd Okręgowy Warszawa – Praga oddalił roszczenia syndyka masy upadłości Getin Noble Bank S.A. Kredytobiorca, który zawarł umowę kredytu indeksowanego kursem CHF w 2008 roku, pozwał bank o ustalenie nieważności umowy w 2016 roku. Bank dopiero w 2021 roku podniósł roszczenie o zwrot kapitału (po 5 latach po złożeniu pozwu o ustalenie nieważności umowy), co sąd uznał za przedawnione.

Podobna sytuacja miała miejsce w Poznaniu, gdzie Sąd Okręgowy oddalił pozew banku z powodu przedawnienia. Kredytobiorcy wyrazili swoją wolę unieważnienia umowy kredytowej w 2017 roku, a bank złożył pozew dopiero w 2021 roku, co również przekroczyło trzyletni termin przedawnienia.

Przykłady z Warszawy i Poznania pokazują, że sądy są skłonne oddalać powództwa banków, jeśli te nie udowodnią swojego roszczenia o zapłatę lub jeśli roszczenie jest przedawnione.

Przedawnienie roszczeń banków

Korzystne perspektywy dla Frankowiczów

Mecenas Wojciech Bochenek przewiduje, że najbliższe miesiące będą kluczowe dla rozwoju orzecznictwa w sprawach frankowych. Sprawy dotyczące kwestionowania umów kredytowych przez konsumentów w latach 2017-2020 mogą być potencjalnie przedawnione, jeśli banki nie podjęły skutecznych działań w celu zabezpieczenia swoich interesów. Kredytobiorcy i ich pełnomocnicy mogą nadal wykorzystywać zarzut przedawnienia jako skuteczną obronę przed roszczeniami banków, co może prowadzić do dalszego osłabienia pozycji banków w sporach sądowych.

Co prawda, banki do tej pory nieraz postulowały, aby termin przedawnienia rozpoczynał się dopiero po złożeniu przed sądem oświadczenia o nieważności umowy. Jednakże treść uchwały Sądu Najwyższego przesądza, że termin ten rozpoczyna się już po doręczeniu wezwania do zapłaty.

roszczenia banku a przedawnienie roszczeń

Przedawnienie roszczeń banków – podsumowanie

Oddalanie przez sądy pozwów banków o zwrot kapitału z powodu przedawnienia roszczeń stanowi ważny krok w polskim prawie. Kancelaria Bochenek, Ciesielski i Wspólnicy z Wrocławia zaznacza, że jest to rezultat skutecznych działań prawników reprezentujących kredytobiorców, którzy wykazują się kluczową znajomością prawą i umiejętnie bronią interesów swoich klientów. Nadchodzące miesiące będą decydujące dla spraw dotyczących nieważności umów kredytowych zakwestionowanych w latach 2017-2020, co może mieć długofalowe konsekwencje zarówno dla banków, jak i dla kredytobiorców.

Więcej informacji w artykule dostępnym w serwisie prawo.pl.

Masz kredyt CHF? Nie czekaj! Skorzystaj z BEZPŁATNEJ analizy umowy, a my sprawdzimy, czy zawiera w sobie klauzule niedozwolone.