Prawomocna wygrana z BNP Paribas S.A. (Sygn. Akt I ACa 495/21)

27 października 2021

Prawomocna wygrana z BNP Paribas S.A. (Sygn. Akt I ACa 495/21)

W dniu 27 października 2021 r.  zapadł wyrok prawomocny przeciwko BNP Paribas S.A. wydany przez Sąd Apelacyjny w Gdańsku o sygn. I ACa 495/21.

Na mocy orzeczenia Sąd oddalił apelację pozwanego banku w całości i zasądził od pozwanego na rzecz powodów koszty postępowania apelacyjnego w tym koszty zastępstwa procesowego.

Sąd uznał, że apelacja pozwanego nie zasługuje na uwzględnienie. Tym samym wyrok Sądu Okręgowego w Gdańsku o sygn. I C 948/20 z dnia 15 lutego 2021 r. (ustalenie nieistnienia stosunku prawnego + zasądzenie kwoty 198.964,34 zł na rzecz powodów) staje się prawomocny.

Sprawa dotyczy umowy kredytowej zawartej na początku 2008 r. pomiędzy powodami a Bankiem Gospodarki Żywnościowej Spółką Akcyjną z siedzibą w Warszawie (poprzednikiem prawnym pozwanego).

W ustnych motywach rozstrzygnięcia Sąd podkreślił wadliwość mechanizmu przeliczeniowego kształtującego zadłużenie powodów w dowolny sposób oraz wskazał na brak przejrzystości w pouczeniach stosowanych przez bank.

Pozew w przedmiotowej sprawie skierowano do sądu dn. 25 czerwca 2020 r.

Czytaj również


Wyrok przeciwko mBank S.A. (Sygn. akt I ACa 628/21)

Dnia 30. Listopada otrzymaliśmy kolejny prawomocny wyrok w sprawie frankowej o sygn. I ACa 628/21

Czytaj więcej

Bank Ochrony Środowiska (Sygn. Akt I ACa 872/21) – Wyrok Prawomocny

W dniu 30.11.2021r. otrzymaliśmy kolejny prawomocny wyrok w sprawie frankowej. Sąd Apelacyjny w Gdańsku po

Czytaj więcej
wyrok-frankowy

Wyrok przeciwko BNP Paribas S.A. (Sygn. Akt I C 438/21)

W dniu 29 listopada  2021 r. zapadł wyrok przeciwko BNP Paribas S.A. wydany przez Sąd

Czytaj więcej
wyrok-frankowicze

Frankowicze wygrywają z Santander Bank Polska S.A. i PKO BP S.A.

Dnia 25. listopada br. do naszej kancelarii wpłynęły dwa kolejne korzystne rozstrzygnięcia w sprawach frankowych.

Czytaj więcej